[LinuxFocus-icon]
<--  | Ana Sayfa  | Erişimdüzeni  | İçindekiler  | Arama

Duyumlar | Belgelikler | Bağlantılar | LF Nedir
Bu makalenin farklı dillerde bulunduğu adresler: English  Castellano  Deutsch  Francais  Nederlands  Turkce  

[Photo of the Author]
Carlos Andrés Pérez
<caperez/at/usaca.edu.co>

Yazar hakkında:

Moleküler Benzeşim (simülasyon) dalında uzman ve biyoteknoloji dalında uzman adayı. Sanal ortamda eğitim araştırma grubu için teknik danışman. Adres: Universidad Santiago de Cali, Calle 5ª carrera 62 Campus Pampalinda, Cali Colombia.Türkçe'ye çeviri:
Yasin Uslu <usluy/at/be.itu.edu.tr>

İçerik:

 

Karşılıklı Sanal Çalışma Alanları ve Avantajları

[Illustration]

Özet:

Bu yazı Santiago de Cali Üniversitesindeki dersler ve buna ek olarak sanal çalışma alanı, video konferansı ve sohbet ile gerçekleştirilen diğer derslerdeki gelişmelerin ve derslerin verilişi esnasındaki deneyimlerin sonucu olarak hazırlanmıştır. Bu derslerde şu problemle karşılaşılmıştır: Teknoloji aracılığı ile öğrenmenin ana hatları için neler gereklidir, bunun için ne gibi durum, yol ve yöntemler göz önüne alınmalıdır ki; öğrenci ve öğretmen arasında bu yeni öğrenme yolları ve yeni ilişkiler sırasında sorunlar yaşanmasın. Yazı Colombia' daki ilk karşılıklı sanal çalışma alanı ile gerçekleştirilen öğrenme deneyiminin sonucunda hazırlanmıştır.

_________________ _________________ _________________

 

Giriş

Şu an sanal ortamda öğrenim doğrudan doğruya olması, televizyonun varlığı ve etkileşim sebeplerinden dolayı bize daha yakın gelmektedir. Bu ise geleneksel yüksek öğrenimden tamamen farklı bir durumdur. Çeşitli öğrenme teorileri bu tip sanal ortamlarda uygulanabilir, bunlara örnek olarak Piaget, Vigotsky [2] ve Dewey verilebilir. Karşılıklı öğrenme ortamı öğrenciyi şunlara hazırlar: [1,4]:

İnternetin yaygınlaşması karşılıklı çalışma ortamlarının oluşmasına neden oldu. Günümüzde öğrenciler dünyanın çeşitli yerlerinden arkadaş edinmek için kendi günlük yaşamlarının dışına çıkıyorlar. Bu çeşit, ağ üzerinden geliştirilen çalışma, öğretici deneyimler sonucundaki projelerden üretilmiştir. Bunlar bir grup içinde olmalı ve katılımcılar bir amaç için toplanmış olmalıdırlar. Bu faaliyetlerin planlanmasında verimli iletişim önemli bir yer tutar, iletişim ve etkileşim gerekli ve esastır [3].
Her geçen gün çoğul ortam uygulamaları zenginleşmekte ve sistem içine girmektedir. İletişim ve veri ağının güçlü özellikleri, eğitsel çevrelerin oluşturulmasında, Grupo de Investigación en Educación Virtual de la Universidad Santiago de Cali (GIEV: http://cvw.usaca.edu.co) sanal ortamda eğitim araştırma grubu için uygulanmıştır. Bilginin çok yönlü, işlenebilir ve ulaştırılabilir şekilde elektronik biçime uygun olduğu bilinmektedir. Bu ortamlar öğrenme süreçlerine ve öğrenci araştırmalarına uygundur. Bu araştırma grubunun amaçlarından birisi de üniversite öğretim elemanlarına teknik kaynakların daha iyi yönetilmesi konusunda rehber olabilmektir.
Bütün bu düşünce safhasında teknoloji tek başına eğitim sistemine gerekli olan kaliteyi getiremez gibi gözükebilir, ancak teknolojinin planlı bir şekilde kullanımı, kendine has özellikleri, tecrübelerle oluşturulmuş dersler ve farklı şartlardaki araştırmalar istenen kaliteyi getirebilir.

Sanal ortamda eğitim sadece uzaktan eğitim yöntemi, bu şekilde birleştirilmiş programlar veya yüksek öğrenim için geliştirilmiş diye düşünülmemelidir. GIEV yeni teknoloji aracılığı ile farklı bölümlerde, yeni öğrenme yöntemleri sağlayan, yeni sanal ortam ile mevcut olan öğretim programındaki alternatifleri artırmak için çalışmalar yapmakta ve eldeki olanakları konrol etmektedir.

Sanal ortamda eğitim modelini tamamlamak için bir seri faaliyete başladık. Öncelikle kurum içinde insanları, teknik ve lojistik kaynakları bir görev için biraraya getirdik. Bu görev her günkü eğitim faaliyetlerinde önemli değişikliklere sebep olabilir ve GIEV tarafından akademik kadroya göre tasarlanabilir. Sanal ortamda eğitim projesi sadece yeni öğretim şekilleri meydana getirmek için olanaklar sağlamıyor, aynı zamanda son on yılda değişen yeni teknoloji ve toplumun uyum sürecini de yenilemeye çalışıyor.

 

Veriler ve Yöntemler

Problemin esasını belirlemek için önce şu soru cevaplanmalıdır:

Teknoloji aracılığı ile öğrenmenin ana hatları için neler gereklidir, bunun için ne gibi durum, kriter ve yöntemler göz önüne alınmalıdır ki; öğrenci ve öğretmen arasında bu yeni öğrenme yolları ve yeni ilişkiler sırasında sorunlar yaşanmasın?
İki yıllık toplantı ve sonuçlardan faydalanarak, geniş bir alanda sorgulanması gereken sorular bulduk:
Teknolojide öğretmenin anlamı nedir?
Eğitsel açıdan müfredata işitsel ve görsel araçları dahil etmenin sebebi nedir?
İletişim ve bilgi için eldeki teknolojik kaynaklar ile üniversitedeki öğretmen öğrenci arasındaki mevcut ilişkiler nelerdir?
Teknolojiyi eğitim süreci ile birleştirmek için gerekli olan bilimsel,eğitsel ve bilgisayar ile ilgili şartlar nelerdir?
Üniversitede sanal eğitim modeli kurmak için gerekli olan bilimsel,eğitsel ve bilgisayar ile ilgili şartlar nelerdir?
Bu teknolojik araçlar öğrenmeyi ve öğretimi nasıl etkiler?
Sanal eğitimden bahsedildiğinde bunu uzaktan eğitim olarak mı düşünüyoruz?

Teknoloji alanındaki araştırmanın sonucunda alınan karar Santiago de Cali Üniversitesi' nde uygulanmıştır. Farklı bölümlerden öğretmen ve öğrenciler çözümleyici zihinsel yeteneklerini yeni araçları ve iletişim kanallarını kullanarak geliştirmiş ve uygulamaya koymuşlardır.

Ders için seçilen model karşılıklı veya birlikte öğrenme diye adlandırabileceğimiz modeldir. Teknolojik ortamlara (OPEN SOURCE TOOLS) dayandırılmıştır. İşletim sistemi olarak sağlam, hızlı ve güvenilir bir sunucu olan Linux kullanılmıştır.
Ana yazılım olarak Claroline (http://www.claroline.net/) kullanılmıştır, UNESCO tarafından da onaylamış ve desteklenmiştir. Uyumu kolay olan ve gelişmeye yönelik model olarak seçilen Claroline, PHP kullanılarak yapılmıştır.
Aynı anda ortalama olarak 80 kullanıcının çalışması için veri tabanı MySQL kullanılarak hazırlanmıştır.
Donanım ucuza maledilmiştir, çünkü Linux PC' lerde kullanılabilmektedir. Pahalı sunuculara para harcamaya gerek kalmadan ilk aşamalarda (planlama, geliştirme, test) kurulum kendi teknik kaynaklarını kullanabilmektedir.

 

Sonuçlar

Karşılıklı sanal çalışma ortamlarını, yazılım araçlarını ve karşılıklı öğrenme modelini kullanarak şu sonuçlara vardık:

Bu sebeplerden dolayı okullardaki sanal ve uzaktan eğitim ortamındaki süreç birçok ulusal ve uluslararası alanlara taşınabilir.

 

Bibliyografik Kaynaklar

[1] Manuel Antonio Unigarro Gutiérrez, Educación Virtual: Encuentro Formativo en el Ciberespacio. Editorial UNAB, Bucaramanga, Colombia, 2001.
[2] Luz Adriana Osorio Gómez, capítulo “Aprendizaje en Ambientes Virtuales y Colaborativos” del libro “Los Computadores en la Nueva Visión Educativa”, Escuela Colombiana de ingeniería, 2000.
[3] Propuesta de Integración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones a los Centros Escolares de Fe y Alegría. http://www.feyalegria.org
[4] José Guadalupe Escamilla, “Selección y Uso de Tecnología Educativa”, segunda edición, Trillas, ITESM, 1999.

 

Bu yazı için görüş bildiriminde bulunabilirsiniz

Her yazı kendi görüş bildirim sayfasına sahiptir. Bu sayfaya yorumlarınızı yazabilir ve diğer okuyucuların yorumlarına bakabilirsiniz.
 talkback page 

<--, Bu sayının ana sayfasına gider

Görselyöre sayfalarının bakımı, LinuxFocus Editörleri tarafından yapılmaktadır
© Carlos Andrés Pérez, FDL
LinuxFocus.org
Çeviri bilgisi:
es --> -- : Carlos Andrés Pérez <caperez/at/usaca.edu.co>
es --> en: Juan Manuel Triana <jutriana/at/uniweb.net.co>
en --> tr: Yasin Uslu <usluy/at/be.itu.edu.tr>

2003-11-04, generated by lfparser version 2.43