Home Map Index Search News Archives Links About LF
[Top bar]
[Bottom bar]
Bu makalenin farklı dillerde bulunduğu adresler: English  Castellano  Deutsch  Francais  Nederlands  Russian  Turkce  

[Photo de l'auteur]
Charles VIDAL tarafından

Yazar hakkında:

Paristeki gastronomik bagajın başkanı, GNU ve Open Source felsefesini seviyor,çünkü ikiside insanların bilgilerini paylaşmasına izin veriyor.Saksafon çalmak için boş zaman bulabilmeyi isterdi.

İçerik:

MagicPoint

Çeviri : Gülşah Cebiroğlu

logo de magic point

Özet:

Bu başlık Free software MagicPoint in makalesini tarif ediyor. Çok az özgür olan X-Window yazılımının arasındadır. Sunuş basit ama güçlü bir dil tarafından tanımlanıyordur. 

Giriş

Sunuş yazılımı birkaç yıl önce popüler oldu ve şimdi gıyabi hükümle Ofis yazılım paketine tamamlanmıştır. Bundan önce, özgür bir sistem kullanarak bir sunuş yapabilmek için, retroprojeksiyon camınınn eski metodu(en son Slitex kullanarak) kullanıldı.

Ama bilgisayar ekranının retroprojeksiyonuyla, sunuş başka bir boyut alıyor ve sunuşun daha güzel gözükmesini sağlıyor. Magic Point her X11/Unix sistemiyle çalışan bir yazılım sunuşudur.

BSD dünyasından geliyor ve japon bir takım tarafından geliştirildi. Bir Magicpoint sunuşunun yazılımı metin dosyasından yapılıyor.Onun söz dizim kurallarını daha sonra çalışacağız.

Kütüphaneyi kullan FreeType körleştirici daha iyi bir fon elde etmek için ama Applet doğru tip fon üzerinde bir patente sahip olduğu için dikkatli olunması gerekiyor.

Örnek resimler MagicPoint tarafından üretildi..  

Fonksiyonlar.

Gösteriş ful ekran ve metini gösterebilirsiniz:
 1. değişik boyutlar veya renklerle bir çok değişik fonlarda.
 2. özel girintilerle birlikte.
 3. değişken bir dizilmeyle.
 4. listeleri kullanarak.
 5. ve resimler
 6. harici bir yöntem sonucunda ( metin ve grafikler )
 7. metin için özel efektler izin vererek.
Bunların hepsi ihtiyaca göre düzenlenebiliyor.
Sonuç çıktısı ekranda gösterilebiliyor,veya HTML de depolanabiliyor , latex veya postscript dosyaları.  

Sözdizim dili ve örnekler

Karakter % bu dilin özel bir karakteridir. Magicpoint'a kalan diğer satırların dilin komutları olduğunu söylemek için satırların başına yerleştirilmelidir.Eğer % dan sonra bir çok komut varsa, virgülle ayrılmalıdırlar. Eğer bir satır % ile başlamıyorsa o zaman sunuş metni gibi dikkate alınacaktır.

%%
Kalan diğer satırlar yorumları temsil etmektedir anlamına geliyor

Genelde, MagicPoint dökümanları şunlarla başlar:
%include "default.mgp"
%page
Komut include bir dosya içerir ( mesela default.mgp). The command page begins a new page . Bir sonraki satır projeksiyon camının başlığı olucak ve boş bir satır atlıyacak.

Komutlar
%pageyeni bir sayfa başlatıyor.
%size size fonların boyutunu düzeltiyor .
%fore "color" ön planın rengi
%back "color" arka planın rengi.
%left Solu yaklaştırıyor.
%leftfill Uzun satırları katlayarak sola yaklaştırıyor.
%center ortalamak
%right Sağı yaklaştırıyor.
%cont Satır bozukluğu olmadan çiz.
%pause Ön anahtar veya düğmesine basılana kadar çizim yapmayı durdur.
Şimdi öğrendiğimiz komutların kısa örneklerini görelim.:

%include "default.mgp"
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%page
%fore "red", boyut 6
%center
Magicpoint
Bu ortalanacak
%left
Bu soldan yaklaştırılmış gözükecek
%right
ve bu sağdan yaklaştırılmış
Metin herhangi bir boyut veya renkle gösterilebilir.
%CENTER
%SIZE 10,FORE "orange"
Turuncu boyut 10
%SIZE 7,FORE "gray"
Gri boyut 7
%SIZE 5,FORE "blue"
Mavi boyut 5
%SIZE 4,FORE "yellow"
Sarı boyut 4
%SIZE 3,FORE "green"
Yeşil boyut 3
%SIZE 2,FORE "red"
Kırmızı boyut 2
%SIZE 1,FORE "pink"
Pembe boyut 1

Bu :

nı meydana çıkarıyor.
Eğer Ctrl anahtarına basarsanız altta sayfa numaralarıyla birlikte küçük bir çubuk gözükücek,ve numarasının üstüne tıklayarak bir sayfaya gidebilirsin.
 

Girinti

MagicPoint sunuş metninde bir tab bulursa, metni özel bir yöntemle gösterir:
indentation
Girintinin biçimi komut tarafından ayarlanabilir. tab

örnek : %tab 1 boyut 5, vgap 40, prefix " ", ikon kutusu "green" 50

Bu semboller mevcuttur :


 

Arka planda güzel şeylerin elde edilmesi

Magicpoint bgrad komutuyla birçok değişik arka plan gösterebilir. bgrad renk çalışması yaratır.
Şimdi iki örnek görelim:
Example 1 Example 2
Bu komutun bir çok fikri var:
 1. 0 :Yukardan aşağıya
 2. 90 :Soldan sağa
 3. 180 :Aşağıdan yukarıya
 4. 270 :Sağdan sola
varsayım 0 olumsuz değer "doğrusal olmayan derece"anlamında

Arka planda bimage komutuyla bir resim gösterebilirsin.Söz dizim dili:

%bimage "imagefile" [ <screensize> ]
Arka plan görüntü dosyasının adını belirtir

<screensize> :: kendi kendine yeniden boyutlandırmak. Orjinal ekran boyutunu WIDTHxHEIGHT la belirtir. Aksi belirtilmedikçe ekranboyutu fiziksel gösterimin boyutuyla aynı boyuttadır,zum oranı otomatik olarak hesaplanıyor.

Ekran boyutunun WIDTHxHEIGTH olarak ifade edildiği yer.
Örnek:

%page
%nodefault
%size 7, fon "thick", ön "gold", bimage "bg-black-brilliant.jpg" 1024x768
%center, boyut 4

%size 7
Arka plan görüntüsüyle test et
%cont, boyut 7

%right
%size 4
Linux Focus.


 

Özel efektler :

Magicpoint metnin az sayıda animasyonunun yer almasına izin veriyor. Efektler bir metne veya sağdan sola veya soldan sağa hareket eden şekillere sınırlandırılmıştır.

Sunuştan esnasında bir programın işletilmesi

Magic Point mesela Linux çekirdeğinizin versiyonu gibi bir kabuk komutunun sonucunu gösterebilir.Öyle yapabilmek için, aşağıdaki söz dizim dilini kullanın:

%filter "command"
komutun standart indisine aktarmak için metin
....
%endfilter
Linux çekirdeğizin versiyonunu görüntülemek için,şu komutu tuşlayın:
%filter "cat /proc/version"
%endfilter
Söz dizim dilini daha iyi anlayabilmek için deneyin:
%filter "rev"
Bu bir test
%endfilter
Bu aşağıdaki katarı gösterir:
tset a si sihT

Ama Magicpoint aynı zamanda penceresinde komutlarıyla birlikte bir grafik programı gösterebilir:
Örnek
%system "xeyes -geometry %50x20+25+60"

Söz dilim diliyle ilgili tüm dökümanları magicpoint tarball da SYNTAX adlı bir dosyada bulabilirsiniz.

mpg'nin konuları:

-b colorArka plan rengini belirtme
-d Demo mod - sunuşa git
-g geometry
-h Bu yardım mesajını göster
-n buradan kontrol anahtar indisini etkisiz kılar tty
-oPencere yöneticisinin hakkını çiğneme
-p page Belirtilmiş sayfadan başla
-q Hatalarda bipleme
-t timeslot Sunuş zamanlayıcısını etkisiz kıl
-v Versiyon numarasını göster ve çık
-w dir Bir çalışma dizini belirt
-x engine Belirtilmiş körelten motoru etkisiz kıl
-B Arka plan görüntüsünü ihmal et
-C Özel renk haritası kullan
-D Sunuş için html sayfaları yarat
-F mod,efekt,değer İlerleyen cachleri kullan
-G Sayfa rehberi çalışıyor
-O Pencere yöneticisine uy
-Q quality Arka plan görüntü kalitesini kur(0-100)
-R Otomatik tekar yüklemeyi gerçekleştirme
-S Metodu bölen direktifleri gerçekleştirme
-T timestampfileZaman damgalı dosyayı sayfa tazelede güncelleştir
-V Gereksiz ol
-X gsdevice Kullanmak için ghostscript aygıtı

Magicpoint dosyasını kullanarak .mgp

Eğer sunuşunuzu internete koymak isterseniz,herşeyi kolaylaştırmak için bir düşünce eklemek için Magicpoint yazarları güzel fikirler elde etmişler:
mpg -D dizin çıktısı mgp -D html ve resimlerin yaratılacağı dizin.
xwintoppm' yi kurmalısın;tarballın contrib rehberinde bulabilirsin; ve PATH 'ine koyabilirsin (Eğer kurarsan,bu PATH'inde bulunacak).

Program her ekranı göstericek ve dosyalara koyucak ve html sayfaları yaratacak. Yardımcılar format mgp dosyalarından Postscript gibi diğer formatlarabazı çeviri programları yapmışlardır. ( mgp2ps ), Sonra halka vermek için bir sayfa sunuşunuz olabilir. Magicpoint tarafından html de üretilmiş resimlerin örnekleri. .

Dizin contrib de,bazı perl programları bulabilirsiniz:
 1. mgp2html.pl
 2. mgp2latex.pl

Linkler:

Derleme:

MagicPoint'i derlemek için aşağıdaki değişik adımları takip edin:
 1. ./configure -help (okuyun ve şeklinizi seçin)
 2. ./configure
 3. xmkmf
 4. make Dosya yapın
 5. make
 6. make install (root olmanız gerekir)
 

Bu başlık için Talkback formu

Her başlığın kendine ait bir talkback sayfası vardır.Bu sayfada bir fikir sunabilirsiniz veya diğer okurların fikirlerinden bakabilirsiniz:
 talkback page 

Webpages maintained by the LinuxFocus Editor team
© Charles VIDAL
LinuxFocus.org 2000

Click here to report a fault or send a comment to Linuxfocus
Translation information:
fr -> -- Charles VIDAL
fr -> en Charles VIDAL
en -> tr Gülşah Cebiroğlu

2000-07-20, generated by lfparser version 1.7