[LinuxFocus-icon]
Ev  |  Erişimdüzeni  |  İçindekiler  |  Arama

Duyumlar | Belgelikler | Bağlantılar | LF Nedir
Bu makalenin farklı dillerde bulunduğu adresler: English  Castellano  ChineseGB  Deutsch  Francais  Nederlands  Russian  Turkce  

convert to palmConvert to GutenPalm
or to PalmDoc

Vincent Renardias
tarafından Vincent Renardias
<vincent(at)renardias.com>

Yazar hakkında:

1993'den beri GNU/Linux kullanıcısı olan Vincent Renardias, 1996'da kendi geliştirmelerine başladı:Debian geliştiricisi, GIMP ve GNOME'un Fransızca çevirmeni, Marseille (PLUG)'daki Linux Kullanıcı Grubu'nun kurucusu...Şu an EFB' şirketinde ARGE yöneticisi.GNU/Linux hakkında yazmaya devam ediyor.Türkçe'ye çeviri:
Özcan Güngör <ozcangungor(at)netscape.net>

İçerik:

 

Linux ile Paket Filtreleme

[Illustration]

Özet:

Bu makale ilk defa Linux Magazine France'ın güvenlik üzerine olan bölümünde yayınlanmıştır.Editör, yazarlar ve tercümanlar, bu konu hakkındaki her makalenin LinuxFocus'ta yayınlanmasına izin vermişlerdir.LinuxFocus, bunları İngilizce'ye çevirir çevirmez size sunar.Bu işle ilgili bütün kişilere teşekkür ederim.Bu tanıtım, bu kökene ait bütün makalelerde yer alacaktır.


Davetsiz teşebbüslerden korunmanın iyi yolarından biri, ağdaki gereksiz herşeyi filtrelemektir.Bu iş genellikle firewall denilen makinalarla yapılır.
Bu makalede, böyle bir sistemin gerekli temel uygulamalarını ve ayarlarını nasıl yapabileceğinizi gösterceğiz.


_________________ _________________ _________________

 

Ağgeçidi, Proxy-Arp yada Ethernet Köprüsü(Bridge)

Filtreleme mekanizması, baı istenmeyen paketleri yakalayan bir ağ olarak düşünülebilir.Önemli olan, uygun büyüklükte bir ay bulmak ve onu uygun bir yere yerleştirmektir.


Ağda firewall'un yeri
Firewall location

Paketli iyi bir şekilde filtrelemek için filtreleme mekanizması, korunacak ağ ile "dünyanın geri kalan kısmı" arasına konmalıdır.Bu genelde, biri iç ağa, diğeri dışarıyla bağlatı kuran router'a bağlı iki ağ arayüzleri(genellikle ethernet) ile yapılır.Böylece veriler, içeriğine göre veri geçişine izin veren ya da vermeyen firewall içinden geçmek zorunda kalır.
Filterleme mekanizmasına sahip makina üç farklı şekilde ayarlanabilir:

- Basit" ağgeçidi: Bu en çok kullanılan ayarlamadır.Makina, iki ağ arasına veya altağlar arasında ağgeçidi olarak kullanılır.Yerel ağdaki bilgisayarlar, varsayılan route olarak router yerine bu ağgeçidini kullanırlar.

- Proxy-Arp" ağgeçidi: Bir önceki ayralama, ağı altağlara böler.Bu da IP adreslerinin yarısını yok eder ve biraz can sıkıcıdır.Ağ ve broadcast adresleri kullanlırken, 16 adresli(ağmaskesi 28 bit olan) bir altağ örneğinde sadece 14 adres kullanılabilir.Altağa bir bit eklersek, 14 adresi 6'ya düşürürüz(8 IP eksi ağ ve broadcast adresleri).Bu IP kayıplarını istemeyeceğiz için bu makalenin ileri bölümlerinde açıklanacak bir yöntemi kullanabilirsiniz.Dahası, bu yöntemle, ne var olan makinaların ağ ayarlarında ne de router'da bir değişiklik gerekmez.

- Ethernet Köprüsü: bir ethernet ağgeçidi(IP ağ geçidi değil) kurmak, filtereleme mekanizmasının diğer makinalar tarafından görünmesini engeller.Bu tür bir ayar, Ethernet arayüzlerine herhangi bir IP adresi vermeden yapılabilir.Bu makina, ping, traceroute gibi araçlarla bulunamaz.Bu yöntemi ancak 2.2.x kernel ile yapabilirsiz.Çünkü 2.4.x kernellerde bu özellik henüz tamamlanmadı.  

Temel Filtreleme Kuralları

Şimdi, filremizi nereye kuracağımızı biliyoruz ve neyi engelleyeceğini neyi kabul edeceğini tanımlamalıyız.
Böyle bir filtreyi ayarlama iki şekilde yapılabilir:

- İyi olanı: Sadece kuralın kabul etiği paketler geçer diğerleri geçemez.
- Kötü olan:(maalesef en sık kullanılanı) sadece istenmeyen paketler durdurulur ve diğerleri kabul edilir.

Açıklaması kolay:İlk durumda, bir kuralın unutulması servisin doğru çalımamasına veya hiç çalışmamasına sebep olur.Genellikle hemen farkedilir ve gerekli kuralın eklenmesi yeterlidir.
İkinci durumda, bir kuralın unutulması, bulunması zor olan bir açığa neden olabilir.

 

Netfilter

Linux 2.4 ile en çok kullanılan filtreleme yazılımı Netfilter'dir.Linux kernel 2.2'deki 'ipchains'i değiştirir.Netfilter iki bölümden oluşur:kernel ile derlenmesi gereken kernel desteği ve sisteminizde kullanılabilir olan 'iptables' komutu.

 

Örnek Ayar

İçinde açılaması olan bir örnek, uzun bir konuşmadan daha iyidir.Sonra filtreleme mekanizmasının nasıl yükleneceğini ve nasıl ayarlanacağını açıklayacağız.Önce makina, Proxy-Arp kullanılarak bir ağgeçidi olarak çalışacak ve IP adreslerinin sayısını sınırlayacak.Sonra filtreleme mekanizmasını ayarlayacağız.

Yazar, Debian dağıtımı için bir önceliğe sahiptir ancak diğer dağıtımlarla da yapılır.

Önce, kernelinizde Netfilter desteği olup olmadığını kontrol edin.Eğer varsa açılış iletilerinde şunu görmelisiniz:

ip_conntrack (4095 buckets, 32760 max)
ip_tables: (c)2000 Netfilter core team

Yoksa, Netfilter desteğini seçtikten sonra kerneli tekrar derlemelisiniz.Aranan seçenekler, "Networking Options" altındaki "Network Packet Filtering" altmeüsündedir."Netfilter Configuration" bölümünden, gerekli seçenekleri işretleyin.Şüphe duyduüunuz seçeneklerde, hepsini seçebilirsiniz.Dahası, Netfilter'i kernel eklemek, modül olarak kullanmaktan daha iyidir.Eğer herhngi bir sebeple Netfilter modüllerinde bir çalışmazsa, filtreleme çalışmaz.En iyisi olabilecel risklerden bahsetmeyelim.

Ayrıca 'iproute2' paketini de yüklemelisiniz(Bu sonuncusu, zorunlu değil ancak örneğimizde kullancağız çünkü ayarlama scriptlerinin kolaylaşmasını sağlayacaktır).Debian ile, 'apt-get install iproute' komutunu vermeniz yeterlidir.
Diğer dağıtımlarda, karşı gelen paketi bulun.Yükleyin veya aşağıda kaynak kodu verilmiştir.İndirin ve derleyin:
ftp://ftp.inr.ac.ru/ip-routing/

Şimdi iki Ethernet kartı ayarlanmalıdır.Linux kernelinin, bir ethernet kartını bulduktan sonra diğerini aramayı bıraktığını belirtelim.Yani sadece ilk kart bulunacaktır.
Çözüm için şunu lilo.conf dosyasına ekleyin:
append="ether=0,0,eth1"

Şimdi Ethernet arayüzlerini ayarlayalım.Kullanacağımız yöntem, bir IP adresinden tasarruf edebilmemiz için her iki karta da aynı adresi vermemize izin vermektedir.
Örneğin: 10.1.2.96/28 altağına sahip olalım.IP adreslerimiz 10.1.2.96 - 10.1.2.111 aralığındadır.Router, 10.1.2.97 adresine ve filtreleme makinası 10.1.2.98 adresine sahiptir.eth0 arayüzü, eğer bir hub ya da switch kullanılmıyorsa, router'a bir RJ45 cross bağlantı ile bağlıdır. eth1 arayüzü, bir hub/switch'e bağlanıp ordan yerel ağa bağlanır.

Her iki arayüz için de aşağıdaki parametreler geçerlidir:

address : 10.1.2.98
netmask : 255.255.255.240
network : 10.1.2.96
broadcast: 10.1.2.111
gateway : 10.1.2.97

Sonra, ayarlamaları bitirmek için, ağ kartlarının ilk ayarlarının yapılmasından sonra aşağıdaki script kullanılır:

net.vars: ayarlama değişkenleri

PREFIX=10.1.2
DMZ_ADDR=$PREFIX.96/28
# Arayüz tanımlamaları
BAD_IFACE=eth0
DMZ_IFACE=eth1
ROUTER=$PREFIX.97


net-config.sh: ağ ayarları scripti

#!/bin/sh
# Script çalışırken komutlaır görebilmek için aşağıdaki satırın başındaki diyezi silin
# set -x
# etc/init.d/net.vars dosyasındaki önceden tanımlanmış değişkenleri okuruz
# Yerel ağdan şu anki rotalrı sileriz.
ip route del $PREFIX.96/28 dev $BAD_IFACE
ip route del $PREFIX.96/28 dev $DMZ_IFACE
# Yerel ağa eth1'den router'a eth0'da ulabilecek
# şekilde ayarlarız.
ip route add $ROUTER dev $BAD_IFACE
ip route add $PREFIX.96/28 dev $DMZ_IFACE
# Her iki arayüzüde de Proxy-Arp'ı açarız.
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/proxy_arp
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/proxy_arp
# Bir karta gelen verileri diğer karta iletebilmek
# için IP yönlendirmesini açarız.
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Bizim ayarlamalar için gerekli olan Proxy-Arp mekanizmasına geri dönelim.
Aynı ağ içerisindeki bir makina diğeriyle konuşurken, kendi IP adresine karşı gelen Ethernet adresini(MAC adresini, donanım adresini) bilmesi gerekmektedir.Sonra kaynak makina şu soruyu yayınlar: 1.2.3.4 IP ardesine sahip arayüzün MAC adresi nedir? ve karşı makina cevap vermek zorundadır.

Bu "konuşma"nın tcpdump ile alınmış bir örneği:
- istek: 172.16.6.72 IP'li makina, 172.16.6.10 IP'li makinanın MAC adresini sormaktadır:
19:46:15.702516 arp who-has 172.16.6.10 tell 172.16.6.72
- cevap: 172.16.6.10 IP'li makina kart adresini gönderir:
19:46:15.702747 arp reply 172.16.6.10 is-at 0:a0:4b:7:43:71

Bu, bizi şu kısa eçıklmamaya götürür: ARP istekleri, yayınlamalarla(broadcast) ile yapılır. Böylece sadece bir fiziksel ağ ile sınırlıdır.router'ın MAC adresini öğrenmeye çalışan korunan bir makinanın isteği, filtreleme makinası ile kesilmelidir. Proxy-ARP özelliğini açarak, sorunu çözmemiye yarım eder. Çünkü ARP istekleri sorar ve yayılmak için bir karta gelenleri diğer karta gönderir veya tam tersi.

Bu durumda, yerel ağ ile dışarısı arasındaki tefiği kontrol eden bir makina ile çalışan bir ağınız olmalı.

Netfilter, dorudan paketler üzerinde oynamazı sağlar.Temel ayralamada, paketler 3 kural zinciri tarafından yönetilir:
- INPUT: bir arayüze gelen paketler için,
- FORWARD: bir arayüzden diğerine yönlendirilen bütün paketler için,
- OUTPUT: bir arayüzden çıkan bütün paketler için.

'iptables' komutu ile herhangi bir zincire, filtreleme davranışını etkileyen kurallar ekleyebiliriz, kuralları silebiliriz veya değiştirebiliriz.
Dahası, her zincir kendi varsayılan poklitikasına sahiptir. Yani herhangi bir kurala uyman paket geldiğinde ne yapacağını bilir.

Çok kullanılan seçenekler şunlardır:
- ACCEPT: paket geçebilir
- REJECT: paket reddedilir ve gerekli hata gönderilir (ICMP port ulaşılamaz, TCP Sıfırlama, duruma göre)
- LOG: syslog'a paketle ilgili not yazar,
- DROP: paket reddedilir ve bir hata gönderilmez.

Standart Zincirlerde Paket Akışı

Packet flow

Burada, iptables'ın bütün zincirleri değiştirebilecek seçenekleri bulunmaktadır.Ayrıntılarına daha sonra gireceğiz:

-N: yani bir zincir oluşturur.
-X: boş bir zinciri siler.
-P: bir zincirin varsayılan ploitikasını değiştirir.
-L: bir zincirdeli kuralları listeler.
-F: bir zincirdeki bütün kuralları siler.
-Z: bir zincir içinde geçmiş bütün paket sayaçlarını ve byte'larını sıfırlar.

Bir zinciri değiştimek için aşağıdaki komular kullanılabilir:
-A: bir zincirin sonuna bir kural ekler.
-I: zincirin belirtilen yerine bir kural ekler
-R: belirtilen kuralın zincir içindeki yerini değiştirir.
-D: bir zincirde, tanıtılmış veya numarası verilmiş bir kuralı siler.

Pratik bir örnek görelim: Verilen bir makinadan gelen PING cevaplarını (yani 'echo-reply' tipindeki ICMP paketleri) engelleyelim.
Önce, verilen makinayı ping'leyebildiğimizi deneyelim:

# ping -c 1 172.16.6.74
PING 172.16.6.74 (172.16.6.74): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.6.74: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.6 ms

--- 172.16.6.74 ping statistics ---

1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.6/0.6/0.6 ms
Şimdi, 172.16.6.74 IP'li makinadan gelen ICMP-Reply ('-p icmp --icmp-type echo reply') paketlerini engelleyecek kuralı INPUT zincirine ekleyelim. Bu paketler, gözardı edileceklerdir ('-j DROP').
# iptables -A INPUT -s 172.16.6.74 -p icmp --icmp-type echo-reply -j DROP

Şimdi, bu makinayı ping'leyelelim:

# ping -c 3 172.16.6.74
PING 172.16.6.74 (172.16.6.74): 56 data bytes

--- 172.16.6.74 ping statistics ---

3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

Beklediğimiz gibi, cevaplar geçemiyor. 3 cevabın(252 byte'lık 3 paket) geçemediğini kontrol edebiliriz:

# iptables -L INPUT -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 604K packets, 482M bytes)
 pkts bytes target   prot opt in  out   source    destination
 3  252  DROP    icmp -- any  any   172.16.6.74  anywhere

İlk duruma geri dönmek için, INPUT zincirindeki ilk kuralı silmeliyiz:

# iptables -D INPUT 1

Şimdi, PING tekrar çelışıyor:

# ping -c 1 172.16.6.74
PING 172.16.6.74 (172.16.6.74): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.6.74: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.6 ms

--- 172.16.6.74 ping statistics ---

1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.6/0.6/0.6 ms
#

İşe yarıyor !

Var olan 3 zincire (bunlar hiçbir zaman silinemez) yenilerini ekleyebilrsiniz ve bunlar üzerinde de bir akış tanımlayabilirsiniz.Bu, örneğin, çeşitli zincirlerde aynı kuralı tekrarlamanınızı engeller.

Şimdi, bir firewall için minimum kuralları ayarlayalım. SSH'e, DNS'e, http ve smtp'ye izin verir ve siğerlerini engeller.
Basitleştirmek için, komutlar bir kabuk scriptinde yazılmıştır. Script, yeni kurallar eklemeden önce var olanları siler. Bu numara, kuralların ikinci kez yazılmasını engeller.

rc.firewall

#!/bin/sh

# Kuralların silinmesi
iptables -F
iptables -F INPUT
iptables -F OUTPUT
iptables -F FORWARD


# Zincir, doğrultuya göre oluşturulur.
# bad = eth0 (dışarı)
# dmz = eth1 (içeri)
iptables -X bad-dmz
iptables -N bad-dmz
iptables -X dmz-bad
iptables -N dmz-bad
iptables -X icmp-acc
iptables -N icmp-acc
iptables -X log-and-drop
iptables -N log-and-drop

# Belirli zincir, paketleri engellemeden önce onları kaydeder
iptables -A log-and-drop -j LOG --log-prefix "drop "
iptables -A log-and-drop -j DROP

# TCP bayrakları kullanılan paketler
# ve hiç kullanılmamış paketler engellenir.
iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j log-and-drop
iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j log-and-drop

# Bilinen IP adreslerinden gelen paketler engellenir.
iptables -A FORWARD -i eth+ -s 224.0.0.0/4 -j log-and-drop
iptables -A FORWARD -i eth+ -s 192.168.0.0/16 -j log-and-drop
iptables -A FORWARD -i eth+ -s 172.16.0.0/12 -j log-and-drop
iptables -A FORWARD -i eth+ -s 10.0.0.0/8 -j log-and-drop

# Kurulmuş bağlantılara ait paketler geçirilir.
iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j log-and-drop
iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# Paketin köküna bağlı olarak, karşı gelen zincir gönderlir.
iptables -A FORWARD -s $DMZ_ADDR -i $DMZ_IFACE -o $BAD_IFACE -j dmz-bad
iptables -A FORWARD -o $DMZ_IFACE -j bad-dmz
# kalanlar engellenir.
iptables -A FORWARD -j log-and-drop

# Geçirilen ICMPler
iptables -A icmp-acc -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT
iptables -A icmp-acc -p icmp --icmp-type source-quench -j ACCEPT
iptables -A icmp-acc -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT
iptables -A icmp-acc -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A icmp-acc -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
iptables -A icmp-acc -j log-and-drop

# Dışarısı -> İçerisi
# posta, DNS, http(s) ve SSH geçirilir
iptables -A bad-dmz -p tcp --dport smtp -j ACCEPT
iptables -A bad-dmz -p udp --dport domain -j ACCEPT
iptables -A bad-dmz -p tcp --dport domain -j ACCEPT
iptables -A bad-dmz -p tcp --dport www -j ACCEPT
iptables -A bad-dmz -p tcp --dport https -j ACCEPT
iptables -A bad-dmz -p tcp --dport ssh -j ACCEPT
iptables -A bad-dmz -p icmp -j icmp-acc
iptables -A bad-dmz -j log-and-drop

# İçerisi -> Dışarısı
# posta, DNS, http(s) ve telnet geçirilir
iptables -A dmz-bad -p tcp --dport smtp -j ACCEPT
iptables -A dmz-bad -p tcp --sport smtp -j ACCEPT
iptables -A dmz-bad -p udp --dport domain -j ACCEPT
iptables -A dmz-bad -p tcp --dport domain -j ACCEPT
iptables -A dmz-bad -p tcp --dport www -j ACCEPT
iptables -A dmz-bad -p tcp --dport https -j ACCEPT
iptables -A dmz-bad -p tcp --dport telnet -j ACCEPT
iptables -A dmz-bad -p icmp -j icmp-acc
iptables -A dmz-bad -j log-and-drop

# Makinanın kendisi için zincir
iptables -N bad-if
iptables -N dmz-if
iptables -A INPUT -i $BAD_IFACE -j bad-if
iptables -A INPUT -i $DMZ_IFACE -j dmz-if

# Dış arayüz
# Sadece SSH, bu makinaya geçirilir
iptables -A bad-if -p icmp -j icmp-acc
iptables -A bad-if -p tcp --dport ssh -j ACCEPT
iptables -A bad-if -p tcp --sport ssh -j ACCEPT
ipchains -A bad-if -j log-and-drop

# İç arayüz
iptables -A dmz-if -p icmp -j icmp-acc
iptables -A dmz-if -j ACCEPT

Servis kalitesi hakkında birkaç söz. Linux, ToS(Type of service-servis tipi) alanını değiştirebilir ve pakete farklı öncelikler verebilir. Örneğin, aşağıdaki komut, dışarı giden SSH paketlerini, bağlantı cevabını artıracak şekilde değiştirir.

iptables -A OUTPUT -t mangle -p tcp --dport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay

Aynı şekilde, '--set-tos Maximize-Throughput' ile FTP bağlantılarının, oturumun interaktifliğinin zararına, veri aktarım oranını artırabilirsiniz.

Hepsi bu. Artık etkili bir filtreleme sistemini ayarlamasının temellerini biliyorsunuz. Yine de, güvenlik söz konusunu olduğunda firewall'un her derde deva olmadığını akılınızdan çıkarmayın.Bu sadece bir önlemdir. Firewall kurulumu, güçlü şifreler kullanmanızı, son güvenlik yamalarını yapmanızı, saldırı algılama sistemleri kullanmanızı, vs. engellemez.

 

Referanslar

 

Bu yazı için görüş bildiriminde bulunabilirsiniz

Her yazı kendi görüş bildirim sayfasına sahiptir. Bu sayfaya yorumlarınızı yazabilir ve diğer okuyucuların yorumlarına bakabilirsiniz.
 talkback page 

Görselyöre sayfalarının bakımı, LinuxFocus Editörleri tarafından yapılmaktadır
© Vincent Renardias, FDL
LinuxFocus.org
Çeviri bilgisi:
fr --> -- : Vincent Renardias <vincent(at)renardias.com>
en --> tr: Özcan Güngör <ozcangungor(at)netscape.net>

2003-04-23, generated by lfparser version 2.35