[LinuxFocus-icon]
Ev  |  Erişimdüzeni  |  İçindekiler  |  Arama

Duyumlar | Belgelikler | Bağlantılar | LF Nedir
Bu makalenin farklı dillerde bulunduğu adresler: English  Castellano  Deutsch  Francais  Italiano  Nederlands  Portugues  Russian  Turkce  

convert to palmConvert to GutenPalm
or to PalmDoc

Alessandro
tarafından Alessandro Pellizzari
<alex(at)neko.it>

Yazar hakkında:
Alessandro, bir süredir Linux Sisten Yöntecisi ve programcısıdır.Çeşitli Amiga bilgisayarları başarıyla kullanmışır. Asıl olarak PHP, Python ve C programlamayla ilgilenir ama bilgisayar dünyasında her zaman yapacak ilginç şeyler bulur.

Türkçe'ye çeviri:
Özcan Güngör <ozcangungor(at)netscape.net>

İçerik:

 

Kitap İncelemesi: PHP4 Veritabanlarına Başlangıç

[Illustration]

Özet:

Bu makale, yeni Wrox kitabında anlatılan PHP4 ile veritabanları sistemlerini kullanma uygulamasının bir tekrarıdır.

_________________ _________________ _________________

 

Giriş

Günümüzde, PHP ile yapılmış web sayfalarının çoğunda veritabanları kullanılmaktadır.Fakat kaç tane programcı bağlı veritabanlarının nasıl çalıştığını, sundukları kolaylıkları, veriye ulaşım zamanını ve nesneye bağlı eklerin nasıl optimize edileceğini bilir?

Bu kitap, veritabanına bağlı web uygulamarı yapmak isteyen programcılar için iyi bir başlığıçtır.Kitapta, kulanılacak veritabanının nasıl seçileceği, tablo yapıları ve ulaşım yöntemleri tekniklerini sunar.

 

Kitabın Oluşumu

Bu kitap, 13 bölümden ve 3 ekten oluşmaktadır.14. bölüm online olarak Wrox'ta bulunmkatadır. Kitabın yapısını ve online kaynakları açıkladık.Birinci bölüm, PHP'nın hızlı bir tanıtımı ve dilin sadece nesne-bağımlı kısmını anlatır.İkinci kısım veritabanlarının temel kavramlarına, çeşitli veritabanı modellerine ve tarih içindeki evrimlerinden modern RDBMS'e,oradan nesne-eklerine ve XML veritabanlarına odaklanmıştır.Bu bölümden sonra, PHP ile bir veritabanına nasıl ulaşılacağını, desteklenen veritabanlarını ve bunları desteklemesi için gerekli derleme anındaki seçenekleri analatır.

Üçüncü bölümden başlayarak kitap, veritabanı yapısına iner.Tablo normalleştirmesi, tek başına bağlantılı (Entity-Relation) diyagramlar anlatılır.Dördüncü ve beşinci bölümlerde, SQL'in derinlerine inilir.Yapı oluşturma ve veri ekleme, değiştirme ve sorgulama sırasıyla anlatırlır.Altıncı bölümde, bütünsellik(integrity), tetikleme(triggers) ve geçişler(transactions) olarak tipik bir RDBMS karakterisitiği tanıtılır.

Yedinci bölüm yine PHP programlama döner ve SQL ile PHP'yi nasil birleştireceğinizi anlatır ve kursörleri, tetikleyicileri ve indeksleri tanımlar.Sekizinci bölümde, PHP ile çok-katlı geliştirmeyi ve veritabanına ulaşabilecek fonksiyn ve sınıları bulabilirsiniz.Dokuzuncu bölüm PEAR:DB'nin ayrıntılı açıklaması vardır. PEAR:DB, bu kitabın bundan sonraki bütün örneklerinde kullanılacaktır.

Onuncu bölüm tamamen PEAR:DB ile yapılmış bir örneğe ayrılmıştır:Fatura kaydı ve ödeme takibi.Problemin analizinden başlayıp tablo tanımlarına kadar gider ve son olarak uygulamanın kodu yazılır.

Sonraki bölüm aynı şekilde yapılandırılmıştır:PostgreSQL'de nesneye bağlı veritabanı kullanarak bir kütüphane yönetim uygulaması.Sorunun analizi ile başlar, tablo yapılarını tanımlar.Yer kısıtlaması yüzünden uygulama kodu kitapda değil web sayfasındadır.

12. bölümden itibaren, konular XML'e kayar.Bağlı veritabanları çerçevesinde artılar ve eksiler anlatılır. Değişik ücretli ve ücretsiz uygulamalar vardır ve sonunda Apache Software Foundation'dan Xindice anlatılır. Açıklamalar veritabanı oluşturmadan, XML dokümanlarını kullanarak bu veritabanını doldurmaya gider ve veri sorgulama ve güncelleme için XPath ve XUpdate incelenir.XQuery kısaca anlatılır.

13. bölüm, onuncu ve onbirinci bölümlerin yapısındadır.Sorun incelemesinden tarif değişim uygulamasının gerçeklerştirilmesine kadar anlatılır.Kullanıcı ve yönetici haklarının ayrımını da içerir.

Ek bölümler, veritabanı yönetimi, veri yedekeleme stratejileri, optimize etme, PHP DB ulaşım fonsiyonları ve Linux/Unix'te Apache, PHP ve iODBS kurulumu anlatılmaktadır.

 

Artılar

Yazar, PHP tanıtımını veya yazım kurallarını anlatırken detaya inmemiştir.Bu PHP için yazılmılş bir kitabın konusudur. Ana konunun başlangıcına odaklanmıştır: Veritabanlarını ve PHP'yi birleştirme.

Örnek kod açık ve hem kod içinde hem de kod anlatılırken iyi açıklanmıştır.

Örneklerde kullanışlı ipuçları ve numaralar bulacaksınız.

Kitap sitesinde kitapta yapılan yanlışları bulabilirsiniz ve bu siteden kodları indirebilirsiniz.Ayrıca içinde örnekler bulunan bir bölüm de vardır.

 

Eksiler

Kitaptaki bazı basım hataları İngiliz olamayan okuyucuları rahatsız edebilir ama bunlar sadece metinde olup kodlarda bulunmazlar.

Kitabın web sayfasında bu hatalı ve doğrularını bulabilirsiniz (makalenin sonundaki referanslara bakınız) Ne yazık ki henüz "Profesyonel PHP4 Veritabanları" isminde bir kitap yok ve bazı konularda ayrıntılı inceleme gerekir.Konuların karmaşık olmasında dolayı, bu kitapta yer almamaktadırlar.Kitap yeni başlayanlar seviyesindedir.

 

Sonuç

Bu kitap mükemmel olarak turnayı gözünden vurur.PHP uygularında veritabanı kullanımı için iyi bir temeldir ve tablo yapıları konusunda iyi inceleme teknikleri sunar.

Bu ktaptaki bazı konular, programcıların atladkları yapı, güvenlk ve hız açısında büyük avantajlar kazandıran bu kitapt işlenmektedir.

Bu kitabı, PHP4 ile veritabanları kullanacak olan herkese ve bunları kullana ancak hakkıda iyi bir eğitim almamış olanlar tavsiye ederiz.

 

Referanslar

 

Bu yazı için görüş bildiriminde bulunabilirsiniz

Her yazı kendi görüş bildirim sayfasına sahiptir. Bu sayfaya yorumlarınızı yazabilir ve diğer okuyucuların yorumlarına bakabilirsiniz.
 talkback page 

Görselyöre sayfalarının bakımı, LinuxFocus Editörleri tarafından yapılmaktadır
© Alessandro Pellizzari, FDL
LinuxFocus.org
Çeviri bilgisi:
it --> -- : Alessandro Pellizzari <alex(at)neko.it>
en --> tr: Özcan Güngör <ozcangungor(at)netscape.net>

2003-03-11, generated by lfparser version 2.35