[LinuxFocus-icon]
Ev  |  Erişimdüzeni  |  İçindekiler  |  Arama

Duyumlar | Belgelikler | Bağlantılar | LF Nedir
Bu makalenin farklı dillerde bulunduğu adresler: English  Castellano  ChineseGB  Deutsch  Francais  Nederlands  Portugues  Russian  Turkce  

convert to palmConvert to GutenPalm
or to PalmDoc

[Photo de l'auteur]
tarafından André Pascual
<apascual(at)club-internet.fr>

Yazar hakkında:

Başlarda edüstriyel tasarımcı, şimdinin üretim profesörü olarak CAD dersi verir.
Bilgisayar grafikleri, özellikle de 3 boyutlu grafikler tutkularından birisidir.Türkçe'ye çeviri:
Ceyhun Elmas <ceyhun.elmas(at)linuxfocus.org>

İçerik:

 

QCAD: Linux teknik çizim

[Illustration]

Özet:

QCad 2B CAD sistemidir ve bu sistemle kolaylıkla planlar çizebilir ve bunları değiştirebilirsiniz. 

Genel Notlar

"plan" bir çalışma ya da üretim aşamasının iki boyuta indirgenmiş nesnesel şeklidir. Çizimin içeriğinde bulunan her elemntin boyutları kesin olmalıdır , hangi ölçeklemenin kullanıldığı önemli değildir. CAD programlarının Sketch, Illustrator ya da Corel Draw gibi vektörel çizim araçlarından farkı gerçeği daha çok ya da az temsil ediyor olmasıdır. CAD ile plan ilk olarak kesin olmalıdır. Resimlere (Çizim) geçiş daha çok estetikle ilgilidir.  

QCad'in Yüklenmesi

Bu yazıda qcad-1.4.x sürümü kullanıldı ve Redhat'in uygulamalar CD'sinden yüklendi. Mandrake dağıtımları da paket olarak hazır. Diğer dağıtımlar da benzer paketlere sahipler. Son sürümünü indirmek için http://www.qcad.org/ yöresine gözatın. Qcad, GUI kitaplığı olarak QT 2.2'ye gereksinim duyar.  

Biraz teori

İlk kaynağı oluşturmaya başlamdan önce CAD mantığı ve tanımlarını anlamalısınız.  

entities

Bir entity arayüzde programa bildirilen bir elementdir.Bu bir segment, arc... gibi geometrik karakterde konumunu (vertical, tangent...), başlangıç ve bitiş noktalarını, boyutu (birebir, kooordinatlı, merkez...), niteliği (renk, kalınlık ...) ve bağlı olduğu katmandır (mavi çıktı) . Genellikle bir entity yaratmak için bunlar gereklidir:

Bu çalışmanın sanal olmasıyla sonuçlanır fakat doğru cümle şu şekildedir: çemberin yarıçapı X merkezden geçerek sağ klikle belirlenen sonnoktaya değin çizilir. gibi. Noktalar istenen noktaların yanında farenin sol butonuyla belirlenmelidir. Yerleştirme <snap> ismi altındaki herhangi bir yer olacaktır. Örneğin yatay düz çizgi entity sınırına değen çizgidir. takip eden menü ve alt menülerle hazırlanmıştır :[qcad00.png]

Not: İlk başlangıcı fareye sağ klikleyerek ve "paper" butonu üzerine gelerek yapabilirsiniz.
 

Katmanlar

Başkayerlerde seviyeler, planlar, mavi çıktılar olarak adlandrılır. Gerçekte selüloidlerin sanal kümesini açıklar. Her selüloid çizimden bir parça içerir, bir bütün olarak tanımlanır, eğer yukarıdan kümeye bakarsanız bu saydamlığa teşekkür edersiniz. Katman küme içinde hareket edebilir, silinir (fakat bu işlem yalnızca bunu içeren çizim parçasını etkiler) , donar ya da görünmez olur.Yalnızca o an aktif olarak çalıştığınız yerin katmanı açıktır. Yaptığınız işlemler yalnızca orayı etkiler. Renkle ilgili bir işlem yaptığınızda sonra çizgi tipleri ya da kalınlıkları ve çizdiğiniz tüm entityler bunlara benimsenmiş değer olarak sahip olacaktır. Bununla birlikte özelliklerden kırmızı katman üzerinde maviyi bir entity olarak atayabilirsiniz. Karmaşık çizimler için önce bir katman üzerine çalışacak sonra diğerlerini kesin olarak görünüp görünmeyeceği, yalnızca bir parçanın çıktısı gibi işlemlerde kullanacaksınız, böyle durumlarda değişim sizin için zor olmayacaktır.  

Durum çizgisi

Durum çizgisi ana pencerenin altında bulunur. Bu CAD yazılımlarına özgü değildir fakat gerekli de değildir. It Komut olarak pek başarılı işlemler yanımlanabilir, program durum çizgisinde işlemi gösterir , bunu izlemeli ve bilginiz dışında neler olduğunu görmelisiniz. Bu işelmin sonuna dek sürer. Bununla birlikte CAD oturumlarınızın +-@-#!! gibi bir açıklamayla sonlanmasını istemiyorsanız görüntülenen bu bilgileri okumak gereklidir. Eğer tasarımcı düzgün ve sistemtik çalışırsa CAD sonuçları kusursuz olacaktır.


[qcad01.png]


 

Çizim yöntemleri

Bunu yapmanın pek çok yolu var, en azından 2 tanesi çok iyi sonuç veriyor. Her iki yöntem de boyutsuz (çok uzun) çizgiler üzerine draft tabanlı fakat düzgün oranlı konumlardadır (birini uzaklığı diğeriyle kıyaslanır). Bu düz çigiler, DTM ya da SoildWork ve TSCadDraw geometrilerinde yatay ve düşey çizgiler olarak adlandırılır.

İlk yöntem noktalarla desteklenmiş olarak bu düz çizgiler üzerine profil tabanlı tanımlamalar içerir. Yazının geri kalanında izleyeceğimiz örnek bunun bir uygulaması olacak.

İkinci yöntem kesişen çizgilere tamamlama profilinin tanımlanamsıyla elde edilir. QCad ile bunu yapmak için sağ butona klikleyerek geriye ana menüye dönmeli <edit><Trim two object> seçmeli ve çizgi üzerine kliklemelisiniz. Eğer dilerseniz çizgi üstünde bir sonraki klikle trimleyebilirsiniz. Burada nesnelerin düzenlendiği 3 örnek bulunuyor :[Three examples of the function Edit]


Takip ettiğimiz bu resimde sarı kutu seçili fonksiyonları gösterir, dipnot: QCad 'in kendisi tarafından renklendirilmez, ve mavi çarpılar kliklediğiniz köşe noktalarıdır. <Trim objects> fonksiyonuyla bir elementi diğerine eşdeğer duruma getirebilirsiniz. İlk olarak eç yapmak istediğiniz parça üzerinde (1) kliklemek ve 2. (2) ilk kesişen eleman üzerine.<Bevel> fonksiyonuyla, önce kenarın X ve Y değerlerini belirlemek önemlidir, trimli ise sonuncu değilse eleman üzerine kliklenerek bevel yapılır. <Round> fonksiyonu ve kesişen çizgilerle çalışırken izlenen adımlar aynıdır. Şunu söylemeliyiz ki QCad kullanıcıdan basit olmayı dener ya da sizin seçiminizle size yardım etmeyi. Gerçekte devam eden 2. elemanın seçimine gerek duyan fonksiyon aktif durumda iken, sonraQCad bu işaretçi yakınındaki elemanın rengini değiştirir ve farenin sol butonuyla seçebileceğiniz işaretini verir. Bu rengi kırmızı olan eşdeğer noktalarıyla aynı şekilde çalışır. Farenin sağ butonu işlemi keser ve bir önceki ana menüye dönmenizi sağlar. Sıradaki resim buradaki çeşitli sonuçları gösteriyor :[The result]


 

Örnek uygulama

Bir programı öğrenmek için onu kullanmaktan daha iyi yol yoktur. Haydi sayısal kontrol içindeki başlangıç kurslarımda kullanıdğım SEV Marchal logosundan esinlenerek bir nesne çizmeyi deneyelim. Mécasoft DMT 10 ile açıklama yazıları dahil 5 dakikadan kısa bir süre içinde çizilir.


[SEV Marchal logo]


 

Sayfa biçiminin yapılandırılması

Bu konu bu örnek için çok gerekli değil ancak teknik çizim bazı genellemelere uyar. Bu genellemeler sayfanın bakış açısı ve ölçeğini de içeren pek çok şeyi içerir. Burada DXF'ye aktarmada DMT10'dan gelen biçimi kullandım , dünyadaki tüm CAD programlarından yalnızca QCad iki yönerge ile değiştirmeyi sağlar; okur ve oluşturur. Biçim yüklendiğinde alanın ortasında bir sıfır referansıyla çizim alanındaki işaretlemenin kalktığını görürsünüz. Gereksiz katmanların silinmesi önerilir, bunların yeniden adlandırılması ve eklenmesi ilerleyen paragraflarda anlatılacak.

[qcad05.png]


 

Katmanların yönetimi

Yukarıda pek çok kümenin açık durduğu yerde "Layer List" isimli yeri klikleyin. Seçili mavi kısım daha açık mavi olur ve aktif maviye dönüşür. Göz ayrıca katmanın adını görünür ya da görünmez olmasını sağlar. Katmanın en sağındaki açık göz pencereleri görünür yaparak listeler, kapalı göz tam tersini yapar. Artı işareti listeye bir katman daha ekler , eksi işaretindeyken seçili katmanlar çıkarılır , , REN sembolü yeniden adlanırmaya yarar ve trash tum boş katmanalrı silebilir. Şimdi <Format A4> karesi ieçeren bir katmana gereksinimimiz var. <Trait> ön bakışdan çizimleri içerir <Annotation> katmanı çizimlerle ilgili açıklayıcı detay notlarını içerir.

[qcad06.png]


 

Yatay referans tanımlama

Düz çizgi orjin (sıfır) noktasından geçer X ekseni üzerindeki paralel yapıyı sağlar. Çizimimiz bu çizgiye simetrik olacak. İlk olarak <Trait> katmanının aktif yapın; sonra thickness seçimine ile genişlik 1 ve kırmızı renk(point 5) ile devam edin . <straight line><yatay(1)>< kesin koordinatlardan(2) geçin> <r 0,0(3) girin> <sol(4) klikleyin>

[reference line]


 

60'a paralel yapın

Eğer gerekirse sağa kliklerle menuleri silebilir ve şunları oluşturabilirsiniz: <straight line>< Create parallels><enter 60> ve referans çizgisinin işaret konumuna yaklaşın. Yeşile dönecek ve işaretçinin konumuna göre QCad paralellerin referans noktasının sağında mı yoksa solunda mı olacağını önerecektir. İşaretçiyi yacaşça sola kaydırın ve sola klikleyin. Çizgi cyan renginde oluşacaktır.

[parallel line, distance 60]


 

Diğer düz çizgilerin oluşturulması

QCad'in pek çok fonksiyonu tekrarlanabilir, bunlar bir diğeri tarafından üzerine yazılana kadar aktiftir. bu nedenle <straight line><Create parallel><Distance of > henüz aktiftir. Bu 60 değerini 50 ile değiştirmek için yeterlidir. (Vertical 2) ve klikleyerek 50 yi 25 yapın (Vertical 3) ve sonra tekrar klikleyin. Bununla sıfır noktasında referans alınmış olan(Horizontal 4) düşey çizgiye kadar gidin. Düşeyleri çizin (5) ve (5') uzaklığını 60 yapın , sonra (6) 30 ve ensonunda (7) 40 .

[all the lines]


 

logo'nun sol yarısının oluşturulması

Yapıyı oluştumak için burada şimdi oluşturduğumuz düz çizgilere güveniyoruz. Sağ klikleyerek ana menüye gitmeli ve <lines><multiple lines (buton: create lines)>< passing through the intersection (Snap automatically to..)> seçmelisiniz. Bu andan sonra konumumuz işaretçinin konumu çizgilerin kesişdiği yerin yanındayken kırmızı bir çemberle işaretlenecek. Bu kesişim karakter segmentine başlamak için uygun ise sol klikleyin bir sonraki kesişmeye gidin ve tekrar sol klikleyin. Segment çizilmiş oldu. Fakat fonksiyon olarak bu segmenti sonu olan bu nokta aynı zamandan bir sonraki segmentin başlangıcı oluyor. Bu sınırların kapanışını çizmeye yarar. Fazladan bir segment iiçin buna gereksiniminiz yoksa , sağ klik aktif butona kesme gönderecek fakat iptal edemeyecektir. Dolayısıyla seçilen profilin bu yarı tarafı için çizgi tipini seçmeye devam edin ; thickness 2 ve color mave like 1. noktadaki resimdeki gibi QCad10 (aşağıda). 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 üzerine sol klik ve en sonda sağ klik. Profilin sol yarısı hazır. Kolay !

[qcad10]


 

Sonucun düzenlenmesi

Değişimleri düzenlemek olasıdır. Çizgiye bir değişim ya da kalınlık uyralayın ya da segment silin , bunlar değiştirmelerdir. Yaptığınız değişimler ne olursa olsun bunlar genel yaklaşımlarıdır. İlk olarak <Edit (1)> fonksiyonunu seçin, buradan mümkün olabilecek tüm değişimleri yapabileceğiniz bir alt menü çıkar. desired fonksiyonu seçin, örneğin <delete objects(2)>, bu seçim için bir alt menü açılır : contour, all entities, tag single element... Bu değişimin sınırlarını belirlemenizi sağlar. Örneğin eğer <Tag single element(3)> seçerseniz elementi tasarlayın (4) ve sol klikle bu etkiyi ok ikonu üzernde (5) açıklayın sonra seçili element silinsin.<(un-)tag single element;> fonksiyonunun bir toggle olduğuna dikkat edin, eğer element üzerine kliklerseniz sonra seçilir bir kez daha kliklerseniz seçim iptal edilir. Bu genel seçimden belli elementlerin silinmesini sağlar.

[qcad11]


 

Kulak temellerinin yapılandırılması

Ana menüye geri dönün , 1 olarak adlandırdığımız çizgiyi siliyoruz QCad12 (below) reminde ve <Edit><Round><Radius 10> <trimming> seçin. Kesikli çizgilerin trimlenmesinden sonra işaretçiyi adjustment/link 'e yakınlaştırarak yapıyoruz. Qcad sonra olası çözümleri öneriyor (radius 10). Eğer tam noktaysa fareyi sol kliklemeniz ve linking/adjustment 'ı korumanız ve çizgiyi trimlemeniz önerilir.

[qcad12.png]


 

Yarı profilin yansısının yapılandırılması.

Elimizde 1/2 profil var iken diğer tarafını çizmek anlamsız olacaktır bu nedenle profili simetirk olarak elde etmek yeterlidir. <Edit><mirror objects><Tag Range><Point > seçin ve yarıprofil çevresinde bir pencere çizin (resim QCad13'deki sarı kare). Profil seçildi: kırmızıya dönüştü. Sa klikliyoruz: sub-menuye geri dönüyoruz. Ok ikonuna klikleyerek onaylıyoruz. Sabitlemek için sub-menu'ye geri dönüyoruz: <Extremity (Snap to endpoints)> seçiyoruz ve QCad13'de görülen 1 ve 2 noktalarına karar veriyoruz. "Mirror" kutusu oluşuyor. 0 değeri girerseniz, yarı profil taşınır, eğer 1 girerseniz çifti oluşur. Bu nedenle 1 girerek <Ok> demelisiniz. Ve profil hazır.

[qcad13]


 

Gözlerin çizimi

Gördüğümüz şeyleri kullanarak sol gözü çizebiliriz , elbette yatay ve düşey çizgilere (point 1). Sonra yukarıda açıklanan profili çokluçizgilerle çizebilirsiniz . 5 yarıçapla trimleyebilirisniz (yeşil çarpılar) ve 25 yarıçapla (magenta çarpılar, 2 ve 3 noktaları); son olarak yapı çizgilerini silin ve sol gözün eşini yansılamayla sağ tarafta oluşturun (nokta 4). Tüm gerekli komutlar yukarıda açıklandı.

[qcad14.png]


 

Boyutların eklenmesi

QCad açıklama notları uzun değildir: bu tolerans vermek için önemlidir ya da işaretlenen boyut çizgileri ortasında bir yerlere yazmak için. Bu son noktanın önemi , karakter büyüklüklerinin değişiminin iki refernas noktası arasında sağlanan boşluğa bağlı olmasıdır. Bu tüm çizimi farklı cephelere verir. O halde sahip olduğunu zaçıklamalrı yapmak problem değil : açıklama katmanındaki konumunuzda, "fitting line" niteliğini seçin, özellikle kalınlığı 1 ve rengi diğer çizgilerden farklı ve eğer mümkünse herbiri ayrı olarak olarak. Fakat bu zorunlu değil.<Annotation (Sub-menu dimensions)><açıklamanın tipi yatay ya da düzeş ya da yarıçap...>< yapı çizgileri ya da kesişimlerin konumlarını belirlemek için sonnoktalama. (Snap manually to..)>< boyut noktalama için Point (Snap to nothing) > seçin. Bir yoldan diğerine değiştirmek için kısayollar kullanabilirsiniz: F <point> için, E <Extremity> için, X < automatic intersections> için gibi. A, B ve C noktalarını (aşağıdaki resimde) boyutla açıklamak zordur.

[qcad15]


 

Bölgesel bakış (kesim): hazırlama

2B'de üç boyutlu nesnelerin temsil edilmesi bu temsil yalnızca nesnenin dış hatlarını gösterse bile çeşitli bakış açılarından kesin çizim ölçütlerine göre gerekli bir işlemdir. Temsili çizimlerimizde nesne kalınlığı 20 mm ve 5mm'lik bir derinlikle çalışıldı. Yalnızca söyleyebileceğimiz bunun yeterli açıklıkta olmadığı ve kesit görüntüsünün gerekli olduğu. Bunu yapmak için : katman oluşturun <Annotation> ikon üzerinde açık göze çift kliklemeyle görünmez olur. Katman ekleyin <cross section> katmanın yönetim menüsünden + ile . Kesit görünümü ölçeklerine göre çizgi kesikli çizgilerle işaretlenir. Bir biçim niteliği olarak aktif edilir ve göz ile logomuz arasında 1 genişliğinde çizilir. (<straight line><Polyline><snap to grid points>).

[qcad16.png]


 

Kesit görüntüsü taslağı

Endüstriyel çizim hernekadar kalem ve kağıtla ya da CAD ile olsa da bakış açıları arasında mutlaka uyum olmalıdır. Kesit görünümü bir projeksiyon olmasının yanında nesnenin kesit görüntüsünü belirleyen çizgidir.

[qcad17.png]


 

"kesit görünümü" Çizim ve Taramalar

Çoklu çizgilerle kesit görünümü için tekrar düzgün yapıdaki çizgileri kullanıyoruz. (resim QCad18, aşağıda). hatch için çizginin özelliklerini değiştirin(2). <Create hatchings(3)> seçin <Tag range> <Passing through the Point (Snap to nothing)> ve kesit görünümü çevresinde seçilen alana bir dörtgen çizin(4). Onaylayın (5). Diyalog kutusu olan "Create hatchings" oluşur. hatch parametrelerini sabitliyoruz (6). OK 'ye basıyruz (7)ve bakış (8) hazır.

[qcad18.png]


 

ve sonlandırma

Burada temsil edilen kesit görünümü endüstriyel çizim kuralları doğrultusunda oluşturulan bir cephe görünümü idi. . Bu bakış sağlandığından beri profili gözlerin üstünde sanal olarak kesmek ve gözün derinliğinde işaretlemek zorundayız. Şöyle yapabilirsiniz : <Straight polyline line (button line)><create lines> Şimdi çizim hazır. Yalnızca sayfamızda yazılarla doldurulacak bir kare (veri bloğu) . < text function> keşfetmeyi size bırakıyorum.

[qcad19.png]


 

Sonuç

Linux CAD-Uygulamaları GPL olarak çok sayıda değiller. Bu nedenle QCad yazarlarını takdir etmekli ve ve bu kullnışlı program için teşkkür etmeliyiz. Cadkey, AutoCad ya da DMT gibi endüstriyel uygulamalrla değiştirilemese bile bu çok iyi bir eğitsel araç ve çok karışık olmayan planlar için iyi bir araç. Açıklama fonksiyonunun, covering/lining/boarding olmayışının, (rowness, geometrical tolerances, sectional views) fonksiyonlarının ve geometrik kalınlıkların sayısal limit konularını özlemle arasınız. Fakat bu kolay ele alış biçimi için kullanışlı ve uygun arayüz için, güçlü linking/fitting ve hatch fonksiyonları, DXF biçimi seçimi için yazarları tebrik edebilirsiniz. Muhtemelen henüz keşfedemediğim pek çok iyi özellik QCad 'de bulunuyor. QCad bir yardım sistemine sahip ama kaynak İngilizce ve bana biraz anlaşıması zor geldi. Bu QCad'in nasıl kolay hale getirildiğinin bir kanıtı. Herşeyi yalnızca programla uğraşırken keşfettim.
Söylediğimiz gibi, CAD'e bakış açısı son zamanlarda değişti. 3 boyutlu nesneleri temsil eden 2 boyutlu nesneler daha az soruluyor. Fakat 3B modellerle çalışmak tamamen form içinde tanımlanıyor ve boyut çeşitli araçlar ve hacim modelleyicileri yardımıyla sağlanıyor. Program planları, açıklayıcı notları sayısal kontrol makinaların listesini otomatik olarak oluşturuyor. Bu programlar ProEngineer, SoldConcept, Catia, Solid Edge ya da Think3D.... Bu araçlar ne zaman Linux'da sağlanacak ? Bu an için QCad ve CAM Expert var, bu ticari kardeş 2 boyutlu CAD ile donatılmış ve Mécsoft DMT10 gibi eski MS-DOS ürünlerinde olduğu gibi Linux altındaki dos emulatöründe çok iyi çalışıyor. Aşağıda görünüyor.

[qcad20]

 

Bu yazı için görüş bildiriminde bulunabilirsiniz

Her yazı kendi görüş bildirim sayfasına sahiptir. Bu sayfaya yorumlarınızı yazabilir ve diğer okuyucuların yorumlarına bakabilirsiniz.
 talkback page 

Görselyöre sayfalarının bakımı, LinuxFocus Editörleri tarafından yapılmaktadır
© André Pascual, FDL
LinuxFocus.org

Burayı klikleyerek hataları rapor edebilir ya da yorumlarınızı LinuxFocus'a gönderebilirsiniz
Çeviri bilgisi:
fr --> -- : André Pascual <apascual(at)club-internet.fr>
fr --> de: Bernhard Spanyar <bspa(at)gmx.de>
de --> en: Katja Socher <katja(at)linuxfocus.org>
en --> tr: Ceyhun Elmas <ceyhun.elmas(at)linuxfocus.org>

2002-02-27, generated by lfparser version 2.22