Home Map Index Search News Archives Links About LF
[Top bar]
[Bottom bar]
Bu makalenin farklı dillerde bulunduğu adresler: English  Castellano  Deutsch  Francais  Nederlands  Russian  Turkce  

[Photo of the Author]
by Egon Willighagen

Yazar Hakkında:

Hollanda LF takımına 1999'da girdi ve bu yılın baslarında ikinci editör oldu.Nijmegen Üniversitesi'nde bir Bilgisel Kimya öğrencisi. Basketbol oynuyor ve yürüyüş yapmaktan hoşlanıyor.

İçerik:

Debian 2.2 de Buglar Nasıl Bildirilir?

Çeviri : Kadir Herkiloğlu

[Illustration]

Özet:

Bu yazı,Debian kullanıcılarının, Debian birliği için neler yapabileceğini,buldukları bugları bildirmeyi ,tanımlıyor. Bunun nasıl yapıldığını ve ve neden yapılması gerektiğini de açıklıyor. 

Debian community

Debianöncelikle bir Linux dağıtımıdır, ama aynı zamanda ücretsiz sağlanabilen en iyi çalıştırma sistemini yapmaya çalışan bir birliktir.Ama kim bu birliğin bir parçasıdır? Tabiki geliştiriciler önemli üyelerdir,ama kullanıcılar da çok önemlidir. Debian kullanılmasaydı, geliştiriciler de geliştirmeyi bırakırlardı.Kimsenin kullanmadığı bir yazılımı geliştirmenin ne eğlencesi olur?

Bu geliştiriciler,her nasılsa, hep gönüllülerden oluşmaktadır.Bir şirket tarafından(RH ve SUSE) görevlendirilen Red Hot ve SUSE geliştiricilerine karşın Debian geliştiricilerine para ödenmez. Ve bu onların sınırsız zamanı olmadığı anlamına gelir. "Tamam,ama bu benim ne yapmamı gerektirir?" diye sorabilirsiniz. Bir kullanıcı olarak bulduğunuz bugları bildirerek geiştiricilere yardımcı olabilirsiniz.

Debian paketleri iki tip bug içerebilir. Birinci tip gerçek bir yazılım bugıdır.Debian geliştiricisi genelde yazılımın bizzat yazarı olmadığından(yazar için sadece Debian paketi yapar),bazen çözmek için uğraşır ama genelde yazılımın sahibine gönderir.

İkinci tip buglar ise,Debian paketindeki buglar veya Debian sistemindeki paketlerin yükleme setup'ında bulunan buglardan oluşur.Ve bu buglar Debian geliştiricileri tarafından çözülmektedir. Ve bu bugların bulunması çok zaman alan bir iştir.  

Bugları Bulma

Buglar yazılımlarda sık görülür.Ama geliştiriciler güvenilir bir Debian sistemi geliştirmek zorundadırlar ve bular bunun bir parçası değildir. Ama buglar kolayca bulunmazlar.Aksi taktirde,yok edilirlerdi.Buglar birçok yolla bulunabilirler:

Çözmesi daha zor olduğu halde,bunlardan yazılım arızaları kolayca bulunur. Ama,ikinci tip bu çok daha zor bulunur. Çünkü yazar veya geliştirici yazılımı tüm olası girdi ve çıktılar için kontrol edemezler. Bir örnek: Bir hesap makinesi programı düşünün.Yazar birçok davranışsal beklentileri test edebilir:1+1, 2 vermeli, 2*5,10 vermeli,vb. Ama bütün olası toplamları veya çarpımları test edemez. 3456733256677*77782882355'i test etmeyecektir.

Ama bir kullanıcı yapacaktır. Kullanıcılar yazılımla veya yazılıma yazarın önceden düşünmediği şeyler yaparlar.Kullanıcıların sayısı yazılımcıların ve Debian geliştiricilerinin sayısını aştığından,kullanıcılardan daha fazla soruna takılmaları bekleniyor. Ama bu bugların tümü kötü buglar olmayacaktır. Sisteminiz çökmeyecek, verileriniz yok olmayacaktır. Birçok olayda bu buglar zahmete bile yol açmamaktadır, birçok kez atlatılabilmişlerdir.

Ve birliğin bir üyesi olarak sizde en azından bugları Debian geliştiricilerine gönderme zorunluluğunu hissetmelisiniz, böylece yazılım çok daha uygun hale getirilecektir. Ve bu yazı sadece bunun yapılması için bir yakarıştır. (Tabi, siz Debian sistemde fazla bug bulamayacaksınız :) )  

Debian 2.2'de Buglar Nasıl Bildirilir?

Debian'daki Bugları bildirmeyi ne bu kadar özel yapıyor?Bir özellik şu ki Debian çok geniş bir Bug bildirim sistemine sahip.Bildirilen Buglar merkezi bir Bug sunucusunda depolanır.Bug bildirim programı bu bug bildirimini kolaylaştırıyor ve bir sürü kolaylaştırıcı alertlere sahip.

Düşünün ki Dia(benim en sevdiğim program) programında bir Bug buldunuz. dia .Hadi bir Bugı bu pakete bildirme işlemini gözden geçirelim.(Bulduğum asıl bug bir Debian Bugı değil,gerçek yazılımdaki bir Bugdı, onun için Debian geliştiricisinin yazara iletmesini umut ediyorum.)

Yazdım(geciktirmeden, bu programa güzel bir GUI bulamadım.):

egonw > reportbug

Please enter the name of the package in which you have found a problem,

or type one of these bug categories:base       General bugs in the base system

boot-floppies   Bugs in the boot and root disks

bugs.debian.org  The bug tracking system, @bugs.debian.org

ftp.debian.org  Problems with the main FTP site (or mirrors)

general      Widespread problems (e.g., that many man pages are mode 755)

kernel      Problems with the kernel in general (otherwise: 

kernel-image)

list archives   The mailing list archives.

lists.debian.org The mailing lists (debian-*@lists.debian.org)

manual      Bugs in the manual

nonus.debian.org Problems with the non-us FTP site (or mirrors)

project      Problems related to Project administration

www.debian.org  Problems with the website (or mirrors)             

Enter a package:

Hadi düzgün bir iş yapalım ve bu kategorilerden birini değil de paketin kendisini verelim.Bunun için ctrl-C ile bu Bugbildirim oturumunu kapatalım. Yürütülebilen "dia" yı bulunduran paketi bulmaya ihtiyacımız var.Bunu şu şekilde yaparız:
egonw > whereis dia

dia: /usr/lib/dia /usr/X11R6/bin/dia /usr/bin/X11/dia /usr/share/dia

egonw > dpkg -S /usr/bin/X11/dia

dpkg: /usr/bin/X11/dia not found.

egonw > dpkg -S /usr/X11R6/bin/dia

dia: /usr/X11R6/bin/dia

Son emirle birlikte anlarız ki yürütülebilen dosyalar dia paketine katılmıştır(eğer emin değilsenizşununla kontrol edin:"dpkg -1 dia"). Dört dosya veren yerdir. İlk dosya bir kütüphanedir.Son olan bir klasör ve ortadaki iki dosya ise yürütülebilen dosyalardır.Dia paketi sadece ikinci yürütülebilen dosyayı verir,ve ilk yürütülebilen dosyanın orjini bana tamamen yabancı.

Şu anda Buglı paketi biliyoruz,ayriyeten bu paketin nereden indirildiğini(ftp/http) veya alındığını (CD/floppy)öğrenebiliriz:

egonw > apt-cache showpkg dia

Versions: 0.86-helix1(/var/state/apt/lists/spidermonkey.helixcode.com_dis

ributions_debian_dists_unstable_main_binary-i386_Packages)(/var/lib/dpkg/

tatus),0.83-2(/var/state/apt/lists/ftp.nl.uu.net_pub_linux_debian_dists_s

able_main_binary-i386_Packages),

Reverse Depends: 

 task-helix-gnome,dia

Dependencies: 

0.86-helix1 - gdk-imlib1 (2 1.9.8.1) libart2 (2 1.2.0) libaudiofile0 (0 

(null)) libc6 (2 2.1.2) libdb2 (2 1:2.4.14-7) libesd0 (18 0.2.16) 

libesd-alsa0 (2 0.2.16) libgdk-pixbuf2 (0 (null)) libglib1.2 (2 1.2.0) 

libgnome32 (2 1.2.0) libgnomesupport0 (2 1.2.0) libgnomeui32 (2 1.2.0) 

libgtk1.2 (2 1.2.0) libpng2 (0 (null)) libpopt0 (0 (null)) libxml1 (0 

(null)) xlib6g (2 3.3.6-4) zlib1g (2 1:1.1.3) gsfonts-x11 (0 (null)) 

0.83-2 - gdk-imlib1 (2 1.9.8-2) libc6 (2 2.1.2) libglib1.2 (2 1.2.0) 

libgtk1.2 (2 1.2.6-1) libpopt0 (0 (null)) libxml1 (0 (null)) libz1 (0 

(null)) xlib6g (2 3.3.5) gsfonts-x11 (0 (null)) 

Provides: 

0.86-helix1 - 

0.83-2 - 

Reverse Provides:

Bununla anlıyoruz ki şu anki versiyon (0.86-helix1)Helixcode dan yüklenmiş. HelixCode (HelixGnome yüklemek için: 'echo "#HelixGnome Update\ndeb http://spidermonkey.helixcode.com/distrib tions/debian unstable main" >> /etc/apt/sources.list; apt-get update; apt-get install task-helix-gnome' yazın). Böylece bu Bug Debian geliştiricisine değil, Bugbildirici aletiyle gönderilmeyen HelixGnome Debian paketleyicisine gönderilmeli. Bu yazının amacı için,(benim durumumda bir Hollanda FTP aynasından indirilen ve dia için Debian 2.2 paketi olan 0.83-2 versiyonunun yüklendiğini kabul edelim.

Tamam,böylece biliyoruz ki Bug Bir Debian FTP sitesinden indirilen dia-0.83-2.deb paketinde.Şimdi Bugı sunmakla devam ediyoruz.Online değilseniz '-b' seçeneğini ekleyebilirsiniz,böylece program Debian Bug Araştırma Sistemini(BTS) bilgilendirmeyecektir. BTS'yi kontrol ederek aynı Bugın daha önce sunulup sunulmadığını da kontrol edebilirsiniz. Bundan dolayı BTS'nin kontrol edilmesi büyük oranda tercih edilir.

Paket ismini ve BTS başvurusunu girdikten sonra,paket bağlantılarını kontrol edecektir. Bağlantıların kontrol edilmesi önemli.Yazılım kütüphanelere bağımlıdır ve Bugların sebepleri bir versiyon çakışmasına dayanabilir.Aslında bu buglar için önemli bir kaynak. Hiçbir kullanıcı girişi bu kontrol için gerekli değildir.

Soracağı bir sonraki soru,Bugın kısa bir tanımı olacaktır. Bu tanım başlık olarak kullanılacağından tam ce kısa olmalıdır. Daha sonra Bugın üzerinde daha detaylı tanımlanabilir.Benim olayda başlık "dia file formatincorrectly uses dia namespace". Detaylar ve açıklamalar daha sonra takip eder.

Şimdi Bugın bir niteliğini vermelisiniz.Beş sınıf uygun:

ÖnemTanım
Kritik Sistem(veya tüm sistem) boşluğunda ilişkisiz yazılımlar yapar veya ciddi veri kaybına yol açar,veya paketi yüklediğiniz sistemde bir güvenlik boşluğu oluşturur.
Ölümcül paketi soruda kullanılmaz hale getirir veya çoğunda böyle olur,veya veri kaybına yol açar,veya paketi kullanan kullanıcıların hesaplarına ulaşıma izin veren güvenlik delikleri oluşturur.
Önemli Paketi yayınlama için uygunsuz hale getiren bütün diğer Buglar.
Normal Default değeri,daha iyi huylu Buglar için kullanılır.
Dilek Listesi bütün özellik istekleri ve önemli dizayn hususlarından dolayı onarılması zor olan buglar için.

Uygun bir önem derecesi seçin.Normal default özelliktir ve Debian 2.2'deki çoğu buglar bu önem derecesini taşımaktadır.Çünkü Debian, halka dağıtıma bırakılmadan önce sistemin tam bir testinin yapıldığı birçok geniş test döngüleri kullanır.Unutmayın ki yeni özellikler için dileklerinizi Bugbildirim programıyla sunabilirsiniz,ki bunlar bug olmadığı halde.

Sınıflandırmayı seçtikten sonra bir editörşimdiye kadar toplanmış tüm bilgilerle başlatılmalıon an editor will be started with:

Subject: dia file format incorrectly uses dia namespace

Package: dia

Version: 0.86-helix1

Severity: normal-- System Information

Debian Release: 2.2

Architecture: i386

Kernel: Linux george 2.2.17 #1 Sun Jun 25 09:24:41 EST 2000 i586Versions of packages dia depends on:

ii gdk-imlib1      1.9.8.1-helix4   Gdk-Imlib is an imaging 

library fo

ii libart2        1.2.4-helix3    The Gnome canvas widget

ii libaudiofile0     0.1.9-0.1     The Audiofile Library

ii libc6         2.1.3-10      GNU C Library: Shared 

libraries an

ii libdb2        2:2.4.14-2.7.7.1.c The Berkeley database 

routines (ru

ii libesd0        0.2.17-7      Enlightened Sound Daemon - 

Shared

ii libgdk-pixbuf2    0.8.0-helix2    The GNOME GdkPixBuf 

library.

ii libglib1.2      1.2.8-helix1    The GLib library of C 

routines

ii libgnome32      1.2.4-helix3    The Gnome libraries

ii libgnomesupport0   1.2.4-helix3    The Gnome libraries 

Bu,önceden yazdığınız başlığı detaylandırabileceğiniz zamandır. "Önem: normal" ve "-- Sistem Bilgisi" satırları arasına daha fazla detay ve bugların oluştuğu daha fazla durum ekleyebilirsiniz.Bugı yeniden oluşturmaya çalışın ve attığınız adımları kısaca anlatın. Bu, geliştiricilere bugı takip etmekte ve çalışmayan program kodunu bulmakta yardımcı olacaktır.Daha komplex durumlarda beklenen çıktı veya davranışı vermek de isteyebilirsiniz.

Son olarak, program size bugın bug listesine emaillenip emaillenmemesini soruyor. Onu gönderme,olayı şimdilik sona erdirecektir.Siz artık Debian birliği için birşeyler yaptınız.  

Sıradaki Ne?

Bugların durumunu Debian Bug Track System'i ziyaret ederek ve dosyaladığınız bugın bulunduğu paketi seçerek takip edebilirsiniz. (Bugınızı 24 saatten önce listede gösterilmesini beklemeyin.)Ve daha sonra bekleyin. Ve umarım bug onarılır.

Bugbildirim programında kullanıcılar için henüz bir arayüzey olmaması çok kötü,ama herhangi bir Debian kullanıcısı bugları sunabilir,sistem işlevinden bağımsız olarak.  

Bu yazı için cevap formu

Her yazının bir cevap sayfası vardır.Bu sayfada bir yorum sunabilirsiniz veya okuyucuların yorumlarını okuyabilirsiniz:
 Cevap Formu 

Webpages maintained by the LinuxFocus Editor team
© Egon Willighagen
LinuxFocus.org 2000

Click here to report a fault or send a comment to Linuxfocus

2000-09-04, generated by lfparser version 1.8