Home Map Index Search News Archives Links About LF
[Top bar]
[Bottom bar]
This article is available in: English  Castellano  Deutsch  Francais  Russian  Turkce  
[Bild des Autors]
yazar Andre Pascual

Yazar hakkında:

Industrial Graphics Artist şimdi bilgisayar tabanlı grafik tasarımı için öğretmen olarak çalışıyor. Bilgisayar bilimleri ve 3B grafikler ana konuları oluşturuyor.

İçerik:

Ted'i Keşfetmek

Çeviri : Ceyhun Elmas

[Illustration]

Abstract:

Windows'dan Linux'a değişemeyen ana bileşenler arasındaki veri alışverişleri herzaman bu iki ortam için zor olmuştur. Resim verilerinde herhangi bir sorun bulunmazken Microsoft Office verileri icin bu sorun gecerliligini koruyor.

StarOffice 5.2 oldukça başarılı bir biçimde Word ve Excell dosyalarını açabiliyor ancak genellikle insanlar oldukça ağır çalışan StarOffice'de böyle bir uygulamaya başlamaktan, bir dosyaya göz atmaktan ya da basit word dosyası üzerinde değişiklik yapmaktan çekiniyorlar.

Burada TED resmin içine giriyor. 

Ted Nedir?

Bir Wysiwyg söccük işlemcidir.Mark de Does tarafından geliştirilmiştir. M.de.Does@inter.nl.net. TED basit bir yazı editörü değildir.Evet, çpk basit bir Motif arayüzü ,çok az sayıda ikonu, ve birkaç fontu var...fakat hergün çalışır , çabucak size görüntüyü verir, yalnızca iş yapar hem de iyi iş yapar....Birlikte göreceğiz...

Resim 0: TED bieşenleriyle The Gimp ile oluşturulmuş basit birTED arayüzü.TED buradan yöreyeçekilebilir : <ftp://ftp.nluuq.nl/pub/editors/ted> ya da <http://www.de-does.demon.nl> ya da <http://www.nllgg.nl/Ted/>. TED ikilitaban ya da kaynak kod biçimiyle sağlanıyor. Son sürümü 1,9 MB (ted-2.8.src.tar.gz) büyüklüğünde ve çalışabilmesi için Motif gerekiyor. Deneyimlerimle Lesstif.0.88-9 ürününün çok iyi sonuçlar verdiğini gördüm. Program çalıştırıldıktan sonra 1 MB büyüklüğünde bir çalışabilir dosya oluşuyor.Üstelik Ted Amerikan İngilizcesi için sözcük kontrolü yapabiliyor. Farkı sözlükleri farklı diller için ayrı ayrı yöreyeçekebilirsiniz. TED, RPM olarak da sağlanıyor.

Ted yalnızca bir biçimdeki dosyaları okuyabilir.(fakat 3 farklı biçimde yazabilir ): RTF biçimi, Rich Text Format olarak da bilinir, en büyük avantajı ortam bağımsız olmasıdır ve sozcuk işlemci olarak isimlendirilen her program tarafından okunabilir. Font büyüküğü, tipi (kalın,yatık ...) ve diğer özellikler bu biçim tarafından saklanırlar. Onun yerine çalışmalarınızı Word özellikli DOC biçimiyle ya da gereksiminize göre RTF biçimiyle oluşturabilir ve diğer Linux uygulamalarına sorunsuz bir şekilde aktarabilirsiniz.

 

Kim neyi nasıl okur?

WordPad ile hazırlanmış bir RTF ve DOC biçimli dosya alın. Her ikisini Linux'da okumak istiyoruz. Aynı dokuman GTS içinden RTF biçimiyle PressWork 2 olarak kaydedilmiş. Teorik olarak 3 benzer dosyayı da açabilmeliyiz.

Resim 1 WordPad arayüzü. Ayrıntıları görüntülemek için resmi klikleyin.

RTF ve DOC dosyasını StarOffice, WordPerfect8, Maxwell, Abiword ve Ted ile açmayı deneyeceğiz...

Sonuçlar:

-StarOffice DOC ve RTF 'yi kusursuz okudu ve Helmet'in BibleScript fontunu kullandı. Yazının biçimi korundu.
-WordPerfect RTF'yi okuyor : Font Univers tarafından Arial ile değiştirildi, Courier tarafından Courier 10cp , Times ve BibleScript CG Times. Tüm bileşenler (Courier font büyüklüğü dışında) ve biçim korundu. DOC dosyası RTF ye oranla daha başarılı dönüştürüldü.
-Maxwell (Sürüm 0.53) Windows dosyalarını okumuyor, yalnızca (ve yalnıca kötü) Linux RTF dosyalarını okuyor. DOC dosyalarını düzgün okuyamasa bile bu seçenek sağlanıyor.
-Abiword (Sürüm 0.75 beta) RTF ve DOC 'u hatasız okuyor.
-Ted Windows-RTF'yi kusursuz okuyor ve fontu Helvetica'nın BibleScript'i ile değiştiriyor fakat fontun kalınlığı korunuyor. Aynı zamanda herhangi bir Linux uygulamasının RTF dosyasını da okuyabiliyor.

Resim 2 WordPad verisi ile Ted'i gösteriyor ve bu ön gösterim çok başarılı işleniyor. Ayrıntılar için resimi klikleyin. 

Hangi Fontlar ?

Ted yüklemeden sonra 4 font içeriyor.Bunlar : Times, Helvetica, Courier ve Symbol. Bunlar Adobe'un metrik fontları ve AFM biçiminde sağlanıyor. Prensipte Ted her font çeşidini kullanabilir. Linux-dosyasistemi /usr/share/enscript ve /usr/share/ghostscript altında ağaç yapısı şeklinde bir çok font içeriyor. Ayrıca özel font büyüklüklerini içeriyor ki bu büyüklü Ted ile maksimum 18 punto olarak geliyor.Courier italic ve the Courier bold-italic fontları gibi.

Ne yazik ki bir çok denememe rağmen yalnızca Utopia, New Century SchoolBook ve Palatino fontalrını /usr/local/afm ve Ted ile kullanabildim. 8 ile 64 punto arasındaki farklı büyüklükleri başarıyla kullanabildim. Bunlar yalnızca bir kaç font çünkü bu üç font Times New Roman 'a benziyor ve çünkü Helvetica ve Arial en bilinen fontlara benzerler. Bu durum Word ile başlayan bir dokuman üzerinde çalışıldığı izlenimi uyandırıyor. Bu fontlar Windows altında en fazla kullanılanlarıdır.

Resim Ted içinde fontları gösterir. Ayrıntılar için resmi klikleyiniz.

RTF biçiminde sağlanan fontları ve diğer programlarla nasıl ele alabileceğinizi görebilirsiniz. Resim 4, AbiWord dokumanlarınızı nasıl okuyağınızı gösterir.Bunu Ted ile karşılaştırın. picture 3: impressive.

Ted'in dokumanları , TeDocument.rtf ismiyle ve 712 KB büyüklüğünde. İngilizce olan bu dokumanda AFM fontlarının nasıl yükleneceği anlatılıyor. Fontların çoğu text biçimiyle açıklanıyor. Bunların dosyalardaki satır sonu sembollerinden(ctrl-z) temizlendikten sonra kullanılmasında yarar var. Açıklamalar kolay anlaşılır biçimde oluşturulmuş.

 

TED nasıl geliştirilir ?

Font eklemek kesinlikle büyük bir gelişim.

Ted çok kolay bir şekilde daha renkli ve süslü bir hale getirilebilir. Qt ya da GTK daha zordur.
Bununla birlikte bazı değerler kodusz değişmiyor.Yüklemede Ted Ted.ad.sample ismiyle çagrılan bir dosyaya /usr/local/info altına kopyalanıyor. Bu içinde açıklamalar olan bir kaynak dosyası. Bunu kendi alnınıza kopyalayın ve ismini ted yapın.

Bunu standard font, birimler, sayfa büyüklüğü, çerçeveler, standard sözlük, menü girişleri ve daha pek çok şey için kullanabilirsiniz...

Asıl Ted.ad.sample dosyası İngilizce fakat ben bunu Fransızcaya çevirdim ve isteyenlere bunu sağlayabilirim. Üstelik sizi diğer dillere çevirmek için yüreklendirebilirim.

Resim 5 'de, Ted, Fransızca bazı Dialog kutucuklarıyla görünüyor. Ayrıntılar için resmi klikleyin

 

Fonksiyonlar

Aşağı ok yönlü menüyü açmalısınız.Burada Ted 2in neler yapabilceği görünür. Eğer Ted'in bir ikon çubuğ olacaksa bu güzel bir düşünce olacaktır.Insert menüsü aşagıdaki 6 nesneyle yazınızı zenginleştirmek için çok ilginç olanaklara sahiptir.

- resim vektör ya da bitmap resimleri eklemek için. Ted 13 farklı resim biçimini destekliyor. .ico, .bmp, .wmf Windows'un kullandığı biçimlerdir ve elbette dokuman tranferlerini kolaylaştırıyor. Ted resimlere tek bir karaktermiş gibi davranır. 8 hareketli nokta resmin çevresinde görünür ve buralardan resmin büyüklükleri değiştirilebilinir. Bu noktalar fare ile resime iki defa kliklendiğinde görünmez olurlar.

Resim 6, TED'de imajlar.Ayrıntılar için resmi klikleyin.


Bir önceki örnekte sürpriz olarak şahinin büyüklüğünü değiştirdim (imaj vektör formatındaydı). Bitmap olan altın Tux'a saygılarla... Genelde imajların doğal büyüklüklerinin değiştirilmesi önerilmez çünkü görüntü kalite kaybına uğrayacaktır.

- Symbol sembol tablosundan özel semboller eklemenize yarar. Kolaylıkla sembole klikleyerek ve ardından "insert" 'e basarak sembolu o an kursorun olduğu konuma ekleyebilirsiniz.

Resim 7, semboller. Ayrıntılar için klikleyin.


- Hyperlink hyper link eklemize yarar.
- Bookmark yazıya bookmark ekler.
- File: ile yazıya RTF dosyası ekleyebilirsiniz.
- Table: Ted ile tablo oluşturabilirsiniz.

Format menüsü paragrafların biçimini değiştirmek için kullanılır. 3 konumu vardır: Sol, Sağ ve Merkez. Diğer sözcük işlemcilerden bildiğimiz "both left" ve "right justified margins" burada sağlanmaz. Bu menüde paragrafın başına ve sonuna boş bir satır ekleyebilirsiniz. Diğer tüm paragrafları etkileyebilecek biçim kuralları oluşturabilirsiniz.

Tools menüsünde 6 farklı özelliği değiştirebilirsiniz :

-Font Tool: Font seçimi, büyüklüğü, kalılığı ve diğer özellikler için ayrılmış bir kısımdır. Burada değişikliği etkin yapmadan önce nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.
-Find yazı bulma ve değiştirmeye yarar. -Spelling: Dil kontrolü yapar, /usr/local/ind/Lang.ind dosyasını sözlük olarak kullanır. Neredeyse tüm Avrupa dilleri için sözlük bulunuyor. Kaynak dosyası ile kullanacağınız sözlüğü seçebilirsiniz. Bunu dışında yükleme sırasında da seçebiliyorsunuz.
- Page Setup sayfanın boyutlarını düzenlemek için kullanılır.
- Insert Symbol sembol ve özel karakterleri eklemek içindir.
- Table Tool tablo oluştumak ve tabloya yazı eklemek için bir çok özellik içerir.

Resim 8, Ted'de tablo. Ayrıntılar için klikleyin.

Ted aynı zamanda az sayıda Mail, Hyperlinks ve Bookmark gibi fonksiyonlar içerir. Dosyayı HTML biçimiyle keydetmek istediğinizde son ikisi çok ilginçtir. HTML biçimiyle kaydetmek için File menüsünden Save to girişini kullanın. Burada .txt ve .html olarak kaydedebilirsiniz. Ted dosyaları bu biçimlere dönüştürmesine karşın yalnızca RTF dosyalarını açabilir ve okuyabilir.

Ted üstelik html dosyasını kaydettiğiniz yere imajları da kaydedebilir. Bunun için .img ismiyle bir dizin oluşturur ve GIF ya da JPEG dosyalarını içerir. Eğer toto.html ismiyle kaydederseniz imajlar toto.img dizini altına yerleştirilecektir. Tablolar, linkler ve diğer referanslar başarıyla hmtl biçimine dönüştürülecektir.

Bu gerçekten iyi!

Ted diğer özellikleri sunar mı? Cevap evet, fakat eğer bunu kendiniz test ederseniz bu çok daha iyi olacaktır. Text, RTF ya da HTML dosyasını Ted 'den doğrudan elektronik ileti olarak yollayabilirsiniz. Ted Netscape ile iletişim kurabilir ve kopyala/yapıştır gibi özellikleri diğer X11 uygulamalrından da yapabilirsiniz.

 

Özet

Ted çok kullanışlı ve parlak bir araçtır. Kullanımı oldukça rahat ve tutarlıdır.(2.5 ve 2.8 sürümünde test ettim) 2.5'da del tuşuyla boş satırları sildiğinizde uygulama kapanıyordu ancak bu hata 2.8 sürümü ile giderilmiş.
Otomatik kaydetme özelliğini görmek isterim, sol+sağ paragraf sütun düzlüğü ve kolonlarda yazı gibi özellikleri de. .Bunların dışında yazılar imaj üzerinde otomatik olarak kalabilirse güzel olacaktır. Bu özellikler de eklenirse
Ted küçük bir masaüstü yayın yazılımı olacaktır.

Ted'in GTK ve QT'yi de (GTed and KTed) destekliyor olması ve TED masaüstüne eklenmesi güzel olacaktır.
Ted zaten çok iyi bir yazılım ve gerçek işler yapmak için güvenle kullanılabilir. Bu makale ve yazdığım diğerleri Ted ile yazıldı. Yayıncılar kendi kullandıkları yazılımlara çevirmede asla bir problemle karşılaşmadılar.

 

Bu yazı için Talkback formu

Her yazı bu forma sahiptir. Diğer okuyucularla bu yazıyla ilgili görüş alışverişinde bulunabilirsiniz:
 talkback page 

Webpages maintained by the LinuxFocus Editor team
© Andre Pascual, FDL
LinuxFocus.org

Click here to report a fault or send a comment to Linuxfocus
Translation information:
fr -> -- Andre Pascual
fr -> de Jean-Pierre Schwickerath
de -> en Guido Socher
en -> tr Ceyhun Elmas

2000-11-19, generated by lfparser version 2.2