Home Map Index Search News Archives Links About LF
[Top bar]
[Bottom bar]
Bu makalenin farklı dillerde bulunduğu adresler: English  Castellano  Deutsch  Francais  Nederlands  Turkce  

convert to palmConvert to GutenPalm
or to PalmDoc

[Photo of the Author]
tarafından Guido Socher

Yazar hakkında:

Guido eski bir Linux düşkünü olup Kendi özel Linux sayfası aşagıdaki adrestedir : www.oche.de/~bearix/g/.


İçerik:

Ürün gözdengeçirimi: Linux için SNiFF+

Çeviri : Şirin Korulu ve Dilara Kasımoğlu [Illustration]

Özet:

SNiFF+ Linux için kullanışlı takefive yazılımından Tamamlanmış Geliştirme Çevresi'dir.Takefive yandaki adreste fazla büyük olmayan bir yöreye yükleme versiyonu sunar http://www.takefive.com/penguin. Burda yeniden incelenen yazılım örnek bir tıkız tekerden (CD) gelir ve yöreye çekme sürümü ile birliktedir. Her iki sürümün limiti de 200 kütük ile sınırlı.Bu 3.2 SNiFF+ sürümünün yeniden ele alınmasından kaynaklanıyor.Bu sürüm Redhat Linux 6.0 altında test edilmiştir. 

SNiFF+ Nedir?

SNiFF+ C, C++, Java, IDL, Fortran77, Fortran90 and ADA dilleri için Tamamlanmış Geliştirme Çevresidir. SNiFF+ kullanıcıya görsel olarak daha kolay anlama olanağı sağlar. Diğer büyük işletim sistemlerinin kullanıcıları zaten böyle geliştirme çevreleri kullanmış olabilirler ve böyle bir IDE nin Linux için de kullanışlı olması mutluluk verici

Genelde SNiFF+ ve IDE'ler en iyi daha geniş düzgü bölümleriyle ve çevrelerde, varolan, kendi yazdığın ama bütünlüğü olmayan,düzgülerde değişiklik yapmak zorunda kalındığında kullanılır. SNiFF+ ayrıca RCS, CVS, clearcase,vs... gibi çeşitli sürümlerde el aygıtlarını da destekler.Bu da onu daha geniş projelerdeki takım çalışması için ideal kılıyor.

 

Yükleme

Linux için SNIFF+ , kurma betiği ile gelir. Bu betik kullanıcıyı diyalog kipine çeker. Ben herhangi bir sorun yaşamadım. SNIFF+ rpm ya da deb gibi paket düzenlerinde kullanışlı değil fakat bu SNIFF+'ı kütük sistemine kurmama gibi bir sorun değil. Betik herşeyi tek bir dizin altına kurar(ben /opt/sniff kullandım) ve bu yüzden daha sonra kurma işlemini kaldırmak çok kolay olur. Aşağıda kurma betiğinin SNIFF+'ın kullanışlı olduğu UNIX çalışma tabanlarındaki başlamasını görüyorsunuz.


 
                    SNiFF+ 3.2 installation procedure
              Copyright (c) 1993-1999 TakeFive Software GmbH.
                             All rights reserved.
 
 Please select:
 
   [A]   Install SNiFF+ binaries
   [B]   Install GNU binaries
   [C]   Install FlexLM binaries
 
   [X]   Exit installation
 
 Your selection: a
 
 
 SNiFF+ can be installed for multiple platforms in one directory. It is also
 possible to install a SNiFF+ kit for a platform which is not the installation
 platform. Therefore, please select first the target platforms
 and then the installation platform.
 
 
 Enter the platform(s) for which you want to install SNiFF+:
 
 sunos       for Sun SPARC machines running SunOS4 (Solaris 1.x)
 solaris     for Sun SPARC machines running SunOS5 (Solaris 2.x)
 aix         for IBM Risc machines running AIX 4.x
 hpux        for HP 9000/7XX machines running HP-UX 10.x/11.x
 decalpha    for DEC/alpha machines running Digital UNIX 3.x/4.x
 irix        for SGI machines running IRIX 5.3 or later
 unixware    for PC's running SCO Unixware 7.x/2.x or OpenServer 5.x
 linux-glibc for PC's running Linux 2.x based on GNU glibc 2.1 (like RedHat 6.x)
 sinix       for SNI RM machines running Reliant Unix 5.4x
 
 Enter one name at a time (Leave empty to finish the selection).
 
 Target platform number 1 : linux-glibc
 Target platform number 2 :
 
 ....the script continues here with more questions.....

Kurma işlemi sırasında üzerinde durduğum şeylerden biri de bunun "Vim 5.0 Vi Improved by Bram Moolenar" yerleştirebilinecek bir diyalog olmasıydı.Diskette zaten olmasına rağmen Vim kurmamaya karar verdim. Bu bir hata idi ve daha sonra kurmak zorunda kaldım. SNIFF+ ile gelen Vim sürümü,özel bir sürüm.Bu sürüm,IDE nın diğer el aygıtlarıyla iletişim kurma yeteneğine sahip.Onun için, Vi kullanmak istenirse bu özel Vim kurulmalı.

SNiFF+ herhangi bir yere kurulabilir.Bundan dolayı kurma işlemini bitirdikten sonra yapılması gereken 2 şey var:

 1. SNİFF+ yerleştirdiğiniz yere (/opt/sniff benim kurulumumda) SNIFF_DIR çevre değişkenini yerleştirin.
 2. SNIFF_DIR(/opt/sniff benim kurulumumda)'in içindeki bin_directory ye yöneltmek için ERİŞİMYOLUNU genişletin.
Kullanılan kabuğa bağlı olarak ya bash için /etc/profile, ~/.bashrc ya da tcsh için /etc/csh.cshrc,tcshrc ya da sizin kabuğunuz için rc kütüğü neyse o düzenlemeyi yapın.Eğer kabuk-rc kütüğünü düzenlemeyi istemiyorsanız benim startsniff olarak adlandırdığım sargı betiğini kullanabilirsiniz:
#!/bin/sh
PATH="$PATH:/opt/sniff/bin"
export PATH
MANPATH="$MANPATH:/opt/sniff/man"
export MANPATH
SNIFF_DIR=/opt/sniff
export SNIFF_DIR
#start sniff now:
sniff

 

Belgeleme

tutorial in netscape

SNiFF+ html'de çok güzel bir belgeleme sistemiyle gelmekte.Hatta postscript kütüklerini belgeleme olanağı bile var; ama ben html belgelemesi iyi olduğundan buna hiç gereksinim duymadım.Sniff komutuyla SNIFF+'a başladığında ilk olarak karşılama ekranıyla karşılaşırsın.Bu karşılama ekranı size doğrudan belirli bir programlama dili belgelemesine gitme olanağı verir.Bu maddeyi seçmek, uygun bir eğitsel yazı ile netscape' i çalıştıracaktır.


 

SNiFF+ 'in önemli bileşenleri


Launcher launcher

Proje SNiFF+ içinde dosya ve dizinleri gruplayan en önemli yapı elemanıdır. SNiFF+ başlarken ardarda gelen başlatıcı pencereleri size sunulur. Buradan yeni projeler üretir ve daha önceki projeler hakkında ön bir bilgi edinebilirsiniz. Çalişmaniza proje düzenleyicisini ya da sembol tarayıcısını çalıştırmakla başlayabilirsiniz.Proje Düzenleyicisi launcher

Projeye ait tüm kaynak dosyalarını proje düzenleyicisinde görebilirsiniz. Bu liste üzerinde listeye dahil olan/olmayan alt dizinleri ayırabilirsiniz. Bu liste aynı zamanda sürüm kontrollerini/kilitli bilgileri gösterir ve aynı zamanda burada dosyaları çıkarabilir ya da kaydedebilirsiniz. Güzel bir özelliklerinden birisi de ; sadece dosya adını yazarak bütün listedeki dosyaları tarayabilmenizdir. Tarama fonksiyonu emacs tarayıcısındaki gibi yazarken tarar.Sembol Tarayıcısı launcher

Sembol tarayıcısında proje düzenleyicisinden farklı olarak bütün sembolleri ve nerede kullanıldıklarını görebilirsiniz. Örneğin hangi fonksiyon bu özel fonksiyon ya da değişkende kullanılır.Sınıf Tarayıcısı

Sınıf tarayıcısı, yerel olarak tanımlanan sınıf üyelerini gösterir. Tarayıcı üye çeşitlerine, görünebilirliğe ve kalıta dayanan süzme alanı olanakları sağlar.Hiyerarşi Tarayıcısı hierarchy

Hiyerarşi tarayıcısı sınıflar arası ilişkiyi gösterir.Çapraz Bilgilendirici crossref

Burda verilen sembolün (fonksiyon, değişken gibi)hangi bölümde kullanıldığını ve aynı zamanda verilen fonksiyon ya da sınıfın hangi sembolu tanımladığını görebilirsiniz.İçerik Tarayıcısı include

Hangi dosyaların verilen .c dosyasında ya da .h dosyasında nerede kullanıldıklarını görebilirsiniz.Kaynak Düzenleyicisi edit

Sniff iyi bir kaynak düzenleyicisiyle dağıtılır.Sözdizimi ilgi çekicidir ve kolayca fonksiyonlar arası geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca diğer programları da çağırabilirsiniz. Örneğin kaynak düzenleyicisinin içinden doğrudan çapraz bilgilendiricinin çağrılması. Düzenleyici çok ileri düzeyde olmasına rağmen emacs'ın veya vim'in gücüne sahip değildir. Diğer yandan vim veya emacs'ı kullanmak iyi bilgi gerektirir.Sniff'in kaynak düzenleyecisi vim veya emacs'a %100 tanıdık olmayanlar için iyi bir seçimdir.

Bunula beraber vim veya emacs'dan başka birşeyler kullanmak isteyenler SNiFF+'te bu editörleri de kullanabilirler. Vim'i kullanmak isterseniz, SNİFF+'le dağıtılan sürümü yüklemelisiniz. Bu vim, SNİFF+le vim'i konuşabilir hale getirebilen bazı iletişim protokollerine sahiptir. Emacs'ı kullanmak için özel birşeyler yüklemenize gerek yoktur. Çoğu linux sürümleriyle dağıtılan normal emacs çalışacaktır.Sniff Kabuğu shell

Kabuk penceresi genel olarak derleyici çalışırken kullanılır. Kaynak kodundaki hatayı atlamak için kabuktaki hata mesajına önem vermeli ve sonra Edit->Show Error u seçmelisiniz. Bu sizi kaynak düzenleyicisinde hatanın oluştuğu satıra götürür. Aynı zamanda kabuk penceresi çok basittir. Ayrıca problemlerin tanımları için kabuk pencereme bakın.Diğer Araçlar

Diğer yandan SNiFF+ henüz kullanamadığım diğer programları da içerir. Bunlar dokümantasyon düzenleyicisi, DiffMerge ve biçimlendirim yönetmenidir. DiffMerge bölümden gelen değişiklikleri birleştiren bileştirici araç gibi görünür. Biçimlendirme yönetmeni ise bölümleri yöneten ve oluşturan program gibi görünür.

   

Çevirme Yanı

SNiFF+ Linux'a taşınır ve birçok durumda görünür. Şanslı bir şekilde SNİFF+ Crtl-a , Crtl-e, Crtl-k gibi bazı genel kestirme yolları destekler. Ancak fare aracılığıyla kopyalama ve yapıştırma işlemini desteklemez. UNIX'te 3 tuşlu normal bir farede orta tuşla yapıştırma yaparken sol tuşla metini seçersiniz. Linux'un altında tüm programlar bunun altında çalışırken SNİFF+ 'le çalışmaması gerçekten sinir bozucudur. Kopyalama ve yapıştırma, MS-Windows 'tan gelmiş gibi görünen bir kombinasyonla yapılır. Aynı zamanda SNiFF+ bir ses ürünüdür. Fakat kopyalama ve yapıştırma işini yapamaması beni çileden çıkardı. Eğer SNİFF+'le ilgili öncelikli bir tavsiyede bulunacak olsaydım bu noktayı söylerdim.

Kabuk isteminde renkleri kullandım ve ls yerine ls--color=tty 'i kullandım. Normal Linux xterm, gnome-term, kvt ... larda bu renkleri destekler : shell
Sniff'le ilgili kabuk bu renkleri desteklemez ve çıktı biraz komik bir görünüm alır:
shell
EĞER SNİFF ANSI renk kodlarını desteklemezse bu hoş olur, çünkü renkleri yerleştirmek o kadar da zor değildir. Yerleştirmek için en kolay çözüm olarak $TERM'ü test edin ve eğer bu etterme eşitse (sniff'in terminal adı) komut satırına unalias ls yazın ve istemde renk kullanmayın. Uzun süreli emacs kullanıcıları bilirki emacs'taki kabukta aynı problemlere sahiptir ve onların .bashrc veya .tcshrc çalışmaları çoktan başlamıştır. Burada tcsh kullanıcıların .tcshrc'ye gitmeleri için bazı örnek kodlar verilmiştir:

if ($?TERM) then
   # switch off color prompt for emacs and sniff
   if ("$TERM" == "dumb" || "$TERM" == "etterm") then
     # a color free prompt:
     set prompt='\n%n@%m[%d,%T]\n(%~) %# '
     alias cwdcmd '/bin/ls -F'
     alias ls '/bin/ls -F'
   endif
endif
Bash kullanıcıları şöyle de yazabilir:
# switch off color prompt for emacs and sniff
if [ "$TERM" = "etterm" -o "$TERM" = "dumb" ]; then
    PS1="[\u@\h \W]\\$ "
    alias ls="/bin/ls -F"
fi

Sniff kabuğuyla ilgili diğer bir problem ise benim /etc/termcap ta bilinmeyen Sniff'in etterm terminal adıdır. Buradaki mesaj :'etterm': unknown terminal type şeklindedir.

 

Sonuç

SNiFF+ 3.2 iyi bir ürün. İmgeleme sağlar, insanların ve IDE'nin umduklarına ulaşmalarını kolaylaştırır. SNiFF+, Redhat 6.0. altında uyumlu çalışır. Bu makaleyi yazmadan 3 hafta önce bunu kullandım. SNiFF+ bir kere olsun bile tökezlemedi. Araçlar günlük kullanım için yapılmış. Sinir bozucu kopyalama ve yapıştırma işlemi dışında SNiFF+ çok kullanışlı. Bu yazılım birçok UNX sistemi için uygunken nasıl sağ fare tuşuyla basit bir kopyalama/yapıştırma işlemini yapamıyor anlamıyorum.

 

Bu yazı için görüş bildiriminde bulunabilirsiniz

Her yazı kendi görüş bildirim sayfasına sahiptir. Bu sayfaya yorumlarınızı yazabilir ve diğer okuyucuların yorumlarına bakabilirsiniz.
 talkback page 

Görselyöre sayfalarının bakımı, LinuxFocus Editörleri tarafından yapılmaktadır
© Guido Socher, FDL
LinuxFocus.org

Burayı klikleyerek hataları rapor edebilir ya da yorumlarınızı LinuxFocus'a gönderebilirsiniz
Çeviri bilgisi:
en -> -- Guido Socher
en -> tr Şirin Korulu & Dilara Kasımoğlu

2001-02-11, generated by lfparser version 2.9