[LinuxFocus-icon]
Strona Główna  |  Mapa Serwisu  |  Indeks  |  Szukaj

Nowości | Archiwum | Linki | O Nas
Ten dokument jest dostępny w następujących językach: English  Castellano  Deutsch  Francais  Italiano  Nederlands  Russian  Turkce  Polish  

[Photo of the Author]
Erdal Mutlu
<erdal(at)linuxfocus.org>

O Autorze:

Erdal jest jednym z tureckich redaktorów LF. Obecnie pracuje jako administrator systemu w Linotype Library. Od czasów akademickich jest wielkim fanem Linuksa i aktywnie rozwija ten system.Translated to Polish by:
Radosław Wesołowski <wesolek(at)box43.gnet.pl>

Zawartość:

 

Wykorzystanie ssh i scp do automatyzacji prac administracyjnych 

[Illustration]

Notka:

Często zdarza się tak, że administrujesz dużą liczbą systemów z rodziny Linux/Unix, zazwyczaj są one podobnie skonfigurowane. Na pewno zauważyłeś, że podczas codziennej pracy wykonujesz sporo podobnych czynności na każdym z tych systemów. Z całą pewnością przyda Ci się kilka przedstawionych poniżej skryptów automatyzujących twoją pracę. W moich przykładach wykorzystam narzędzia, które wchodzą w skład pakietu ssh.

_________________ _________________ _________________

 

Wprowadzenie

Ideą tego artykułu jest znalezienie łatwego sposobu na skopiowanie plików z komputera, na którym pracujemy, na inne serwery lub maszyny w sieci, a następnie wykonanie kilku poleceń na tychże systemach na przykład: zainstalowanie pakietu rpm, lub zmiana niektórych opcji systemowych. Czasami zdarza się tak, że najpierw wykonujemy jakieś polecenia, a następnie pobieramy pliki, które mogą powstać w wyniku wcześniej przeprowadzonych operacji.

Do zrozumienia tego artykułu niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu programowania w powłoce systemowej, oraz znajomość narzędzi takich jak: ssh-keygen, ssh-add, ssh, scp, sftp. Darmowa implementacja protokołu SSH w Linuksie zawierająca wyżej wymienione narzędzia tworzy pakiet o nazwie OpenSSH, natomiast zagadnienie programowaniaw powłoce w systemowej Linuksa zostało przedstawione na stronach LF w artykule Shell Programming . Autorami artykułu są: Katja i Guido Socher. Oczywiście zalecam także przeczytanie odpowiednich stron man.
 

Dlaczego ssh?

Odpowiedź jest również pytaniem: A dlaczego nie? Jednak używając narzędzi takich, jak rsh-rcp, czy telnet-ftp narażamy się na możliwość podsłuchu, a jak wiadomo nie jest to trudne w Intranecie, oraz Internecie. Ssh umożliwia nam bezpieczną, szyfrowaną transmisję pomiędzy hostami w niepewnej sieci. W tym artykule nie zamierzam omawiać korzyści wynikających z używania ssh. Jeżeli interesuję Cię ten temat to warto przeczytać artykuł Through the tunnel, którego autorem jest Georges Tarbouriech.  

Kopiowanie plików i katalogów za pomocą scp

Kopiowanie pliku z naszego lokalnego katalogu na inny system sprowadza się do wydania następującego polecenia:

scp /path/to/the/file/file1 user@remote_host:/remotedir/newfile

W tym przykładzie plik o nazwie file1 zostanie skopiowany z lokalnego komputera na komputer o adresie 'remote_host' ( zamiast nazwy możesz użyć adresu IP ) do katalogu '/remoredir'. Plik będzie dostępny pod nazwą 'newfile'. Zostaniesz poproszony o podanie hasła dla użytkownika 'user'. Jeżeli autentykacja powiedzie się i zgadzają się prawa dostępu, plik zostanie skopiowany. Można pominąć nazwę pliku na docelowej maszynie i wtedy nie zostanie ona zmieniona, mechanizm ten daje ci to możliwość zmiany nazwy pliku podczas kopiowania. Proces może odbywać się także w drugą stronę:

scp user@remote_host:/remotedir/file /path/to/local/folder/newfile

Kolejną cechą programu scp jest możliwość kopiowania całych katalogów. Parametr '-r' określający rekursywne kopiowanie służy właśnie do tego celu.

scp -r user@remote_host:/remotedir .

Wydanie powyższego polecenia spowoduje skopiowanie zawartości katalogu 'remotedir' z hosta 'remote_host' do twojego katalogu domowego,  nazwy pozostaną niezmienione.

Notka: operacja powiedzie się tylko wtedy, gdy na 'remote_host' uruchomiony jest demon sshd.  

ssh - zdalne logowanie 

Zamiast używania telnetu lub usługi rlogin warto skorzystać z bezpieczniejszej możliwości zdalnego logowania. Z pomocą przyjdzie ssh:

ssh erdal@helvetica.fonts.de

W zależności od twojej konfiguracji możesz zostać poproszony o podanie hasła lub hasła-frazy. W powyższym przykładzie łączymy się z komputerem 'helvetica.fonts.de' na konto użytkownika o nazwie 'erdal'. ssh posiada mnóstwo dodatkowych opcji, które mogą być wykorzystane w zależności od potrzeb. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z dokumentacja dostępną w twoim systemie (man ssh).  

Wykonywanie poleceń używając ssh

ssh umożliwia wykonywanie różnych poleceń na zdalnej maszynie np.:

ssh erdal@helvetica.fonts.de df -H

Składnia polecenia jest podobna do logowania, z tym, że po nazwie hosta występuje polecenie, które ma zostać wykonane ( w naszym przypadku 'df -H' ). Dane wyjściowe pojawią się na twoim terminalu.  

Połączenie bez wpisywania hasła

ssh zapewnia wygodny sposób logowania. Zamiast uwierzytelniania przy pomocy hasła można korzystać weryfikacji, która polega na użyciu pary kluczy (publicznego/prywatnego), jednak zanim rozpoczniesz korzystanie z kluczy, musisz je najpierw wygenerować. Narzędziem, które do tego celu służy jest ssh-keygen. Oto przykład użycia:

ssh-keygen -b 1024 -t dsa

Na początku zostaniesz zapytany o nazwę klucza prywatnego, natomiast nazwa klucza publicznego zwykle jest taka sama jak prywatnego, ale z końcówką '.pub'. Parametr '-b 1024' określa liczbą bitów użytych do wygenerowania klucza. Jeżeli zostawisz to miejsce puste, program użyje standartowej wartości. Typ klucza został określony przy pomocy parametru '-t dsa', jednak istnieją inne wartości, które mogą zostać użyte np. 'rsa1' dla protokołu w wersji pierwszej, lub 'rsa' i 'dsa' dla protokołu w wersji drugiej. Zalecam stosowanie drugiej wersji protokołu SSH, jednak, jeśli trafisz na stary serwer wspierający jedynie pierwszą wersję musisz stworzyć klucze używając '-t rsa1'. W sytuacji, kiedy  zaistnieje taka konieczności możesz wymusić używanie wersji 1 lub 2 protokołu odpowiednio przez parametr '-1', lub '-2'.

Przed rozpoczęciem używania kluczy, musisz zainstalować klucz publiczny na zdalnej maszynie. Powinien on być przekopiowany lub dodany w następujące miejsce: $HOME/.ssh/authorized_keys lub $HOME/.ssh/authorized_keys2. Bądź uważny i nie pomyl wersji protokołu, 'authorized_keys' to plik używany przez protokół wersji 1, natomiast 'authorized_keys2' dotyczy wersji 2 protokołu. Jeżeli wszystko zrobiłeś dobrze, to przy następnym połączeniu z tym komputerem zostaniesz poproszony o hasło-frazę, jeżeli się pomylisz musisz podać właściwe hasło użytkownika. Możesz uważasz za słuszne ograniczenie połączeń z twoim systemem, do tych, które wykorzystują uwierzytelnianie przy pomocy kluczy, należy edytować plik konfiguracyjny demona sshd (/etc/ssh/sshd_config). Parametr, który nas interesuje, to 'PasswordAuthentication', zmień jego wartość na 'no' (PasswordAuthentication no), a następnie uruchom ponownie demona sshd.

W tym miejscu możemy już zestawić bezpieczne połączenie pomiędzy komputerami, kopiować pliki i wykonywać polecenia, ale, żeby wykonywać niektóre prace automatycznie należy wyeliminować wpisywanie hasła, lub hasła-frazy. Rozwiązaniem może być pisanie w każdym skrypcie wymaganego hasła, co zresztą nie jest dobrym pomysłem. Lepszym rozwiązaniem, jest użycie agenta kluczy, który zajmie się tym zadaniem. 'ssh-agent' jest programem, przechowującym prywatne klucze używane do weryfikacji. Aby rozpocząć korzystanie z niego wykonaj polecenie:

ssh-agent $BASH

a następnie dodaj swój prywatny klucz 

ssh-add .ssh/id_dsa

lub

ssh-add .ssh/identity

'id_dsa' odnosi się do klucza prywatnego typu DSA, natomiast 'identity' ma zastosowanie w przypadku, gdy klucz jest typu RSA1. Są to standardowe nazwy plików utworzone podczas generowania przy użyciu 'ssh-keygen'. Oczywiście przed dodaniem twojego klucza zostaniesz poproszony o hasło-frazę. Możesz także zobaczyć wcześniej dodane klucze:

ssh-add -l

W tym momencie, kiedy spróbujesz połączyć się z serwerem, który ma twój klucz publiczny, połączenie zostanie zestawione bez twojego udziału - 'ssh-agent' zajmie się procesem autoryzacji.

Kiedy używasz programu 'ssh-agent', tak jak jest to opisane powyżej, możesz z niego korzystać jedynie na termintalu, z którego wystartowałeś ssh-agenta. Aby temu zaradzić czeka Cię jeszcze trochę pracy, żeby ułatwić Ci to zadanie stworzyłem prosty skrypt startujący agenta:

#!/bin/sh
#
# Erdal mutlu
#
# Starting an ssh-agent for batch jobs usage.

agent_info_file=~/.ssh/agent_info

if [ -f $agent_info_file ]; then
echo "Agent info file : $agent_info_file exists."
echo "make sure that no ssh-agent is running and then delete this file."
exit 1
fi

ssh-agent | head -2 > $agent_info_file
chmod 600 $agent_info_file
exit 0

Powyższy skrypt sprawdza istnienie pliku 'agent_info', który powinien znajdować się w podkatalogu .ssh/ u każdego użytkownika wykorzystującego ssh. Jeżeli plik istnieje użytkownik jest ostrzegany i wyświetlana jest mała podpowiedź. W przypadku, gdy program 'ssh-agent' nie był wcześniej uruchomiony należy usunąć ten plik i ponownie uruchomić skrypt. Zadaniem tego prostego narzędzia jest uruchomienie ssh-agenta i przechwycenie dwóch pierwszych linijek, a następnie skopiowanie ich do pliku 'agent_info'. Informacje z tego pliku zostaną później wykorzystane. Kolejnym krokiem jest zmiana uprawnień, na takie, które pozwolą jedynie właścicielowi pliku na czytanie i zapis.

Kiedy agent jest gotowy do pracy możesz dodawać do niego klucze, lecz najpierw musisz wykonać polecenie, które pomoże narzędziom ssh znaleźć agenta:

source ~/.ssh/agent_info or . ~/.ssh/agent_info

W celu usprawnienia możesz dopisać kilka poniższych linijek do swojego pliku .bashrc:

if [ -f .ssh/agent_info ]; then
. .ssh/agent_info
fi

Ostrzeżenie: Warto dobrze zabezpieczyć twój komputer, gdyż w przeciwnym wypadku włamywacz uzyskując dostęp do twojego konta bez problemu będzie mógł logować się na inne serwery. Wszystko ma swoją cenę! 

 

Skrypt

Nadszedł wreszcie czas na wyjaśnienia, jak zautomatyzować niektóre prace administracyjne. Idea jest prosta - wykonanie określonych poleceń na podanej liście hostów, a następnie skopiowanie kilku plików, czyli rutynowe czynności. Oto skrypt:

#!/bin/sh

# Installing anything using Secure SHELL and SSH agent
# Erdal MUTLU
# 11.03.2001


##################################################################
# Functions #
##################################################################
### Copy files between hosts
copy_files()
{
if [ $files_file != "files_empty.txt" ];then
cat $files_file | grep -v "#" | while read -r line
do
direction=`echo ${line} | cut -d " " -f 1`
file1=`echo ${line} | cut -d " " -f 2`
file2=`echo ${line} | cut -d " " -f 3`

case ${direction} in
"l2r") : ### From localhost to remote host
echo "$file1 --> ${host}:${file2}"
scp $file1 root@${host}:${file2}
;;
"r2l") : ### From remote host to localhost
echo "${host}:${file2} --> localhost:${file2}"
scp root@${host}:${file1} ${file2}
;;
*)
echo "Unknown direction of copy : ${direction}"
echo "Must be either local or remote."
;;
esac
done
fi
}

### Execute commands on remote hosts
execute_commands()
{
if [ $commands_file != "commands_empty.txt" ];then
cat $commands_file | grep -v "#" | while read -r line
do
command_str="${line}"
echo "Executing $command_str ..."
ssh -x -a root@${host} ${command_str} &
wait $!
echo "Execute $command_str OK."
done
fi
}

### Wrapper function to execute_commands and copy_files functions
doit()
{
cat $host_file | grep -v "#" | while read -r host
do
echo "host=$host processing..."
case "${mode}" in
"1")
copy_files
execute_commands
;;
"2")
execute_commands
copy_files
;;
*)
echo "$0 : Unknown mode : ${mode}"
;;
esac
echo "host=$host ok."
echo "------------------------------------------------------------------"
done
}

##################################################################
### Program starts here
##################################################################

if [ $# -ne 4 ]; then
echo "Usage : $0 mode host_file files_file commands_file"
echo ""
echo "mode is 1 or 2 "
echo " 1 : first copy files and then execute commands."
echo " 2 : first execute commands and then copy files."
echo "If the name of files.txt is files_empty.txt then it is not processed."
echo "If the name of commands.txt is commands_empty.txt then it is
echo "not processed."
exit
fi


mode=$1
host_file=$2
files_file=$3
commands_file=$4

agent_info_file=~/.ssh/agent_info
if [ -f $agent_info_file ]; then
. $agent_info_file
fi

if [ ! -f $host_file ]; then
echo "Hosts file : $host_file does not exist!"
exit 1
fi

if [ $files_file != "files_empty.txt" -a ! -f $files_file ]; then
echo "Files file : $files_file does not exist!"
exit 1
fi

if [ $commands_file != "commands_empty.txt" -a ! -f $commands_file ]; then
echo "Commands file : $commands_file does not exist!"
exit 1
fi

#### Do everything there
doit

Zapiszmy plik jako ainstal.sh (automatyczna instalacja). Uruchamiając program bez żadnych parametrów otrzymamy wiadomość:

./ainstall.sh

Usage : ./ainstall.sh mode host_file files_file commands_file

mode is 1 or 2
1 : first copy files and then execute commands.
2 : first execute commands and then copy files.
If the name of files.txt is files_empty.txt then it is not processed.
If the name of commands.txt is commands_empty.txt then it is not
processed.

Zgodnie z wiadomością, jeżeli nie chcesz wykonać żadnej komendy, wtedy jako argumentu dla 'commands_file' użyj 'commands_empty.txt', natomiast, jeżeli nie masz zamiaru kopiować plików użyj wartości 'files_empty.txt' dla opcji 'files_file'. Nie zawsze przecież jednocześnie kopiujesz lub wykonujesz jakieś polecenia.

Zanim zacznę wyjaśniać skrypt linijka po linijce, zaprezentuję przykład użycia: przypuśćmy, że uruchomiłeś zapasowy serwer DNS i chcesz go dodać do pliku '/etc/resolv.conf'. Dla ułatwienia przypuśćmy również, że wszystkie maszyny mają taki sam plik 'resolv.conf', jedyną rzeczą do zrobienia, jest skopiowanie nowego pliku na wszystkie inne komputery.

Na początek potrzebna Ci będzie lista wszystkich hostów, zapiszemy je w pliku 'hosts.txt'. Format pliku jest następujący - każda linijka zawiera tylko jeden wpis (nazwę lub adres IP). Pryzkład:

##########################################################################
#### Każda linia zawiera jedną nazwę lub adres IP komputera. Linie, które
#### rozpoczynają się od znaku # są ignorowane.
##########################################################################
helvetica.fonts.de
optima.fonts.de
zaphino
vectora
#10.10.10.162
10.10.10.106
193.103.125.43
10.53.103.120

Jak widać można podać pełną nazwę, lub tylko jej część odpowiadająca nazwie hosta. Następnie konieczne jest stworzenie pliku, w którym znajdą się nazwy plików przeznaczone do kopiowania. Istnieją dwie możliwości kopiowania:

Stworzymy listę plików przeznaczonych do kopiowania i zapiszmy ją jako np. 'files_file.txt'. Każda linia w tym pliku zawiera informacje, które zostaną użyte do kopiowania pliku. Istnieją dwa kierunki kopiowania: l2r (local to remote) i r2l (remote to local). l2r zostanie zastosowany, kiedy plik ma zostać umieszczony na zdalnej maszynie, natomiast r2l w przeciwnym przypadku. Kiedy już określimy kierunek należy podać dwie nazwy plików, oddzielone spacją lub znakiem tabulacji. Pierwszy plik jest kopiowany do lokalizacji znajdującej się pod drugą nazwą, z uwzględnieniem kierunku. Nazwę pliku dla zdalnego systemu należy podać w formie bezwzględnej, w przeciwnym wypadku plik trafi do katalogu domowego roota. Oto przykład:

############################################################################
# Struktura pliku:
# - Znaczenie wpisów: l2r (localhost to remote) and r2l
# (remote computer to local).
# r2l file1 file2
# znaczy skopiuj file1 z hosta zdalnego (hosty znajdują się
# w pliku hosts.txt file) na lokalny komputer jako file2.
# l2r file1 file2
# znaczy skopiuj file1 z lokalnej maszyny na zdalny komputer
# (hosty znajdują się w pliku hosts.txt) jako file2
#
# Notka: cały proces jest zależny od dyrektywy
# określającej kierunek.
############################################################################
l2r resolv.conf /etc/resolv.conf

Tak jak widzisz dołączyłem do pliku wyjaśnienie struktury. Jest to prosty, lecz skuteczny sposób na wyjaśniający zawartość. W naszym przykładzie mamy zamiar skopiować plik resolv.conf na zdalną maszynę pod nazwą '/etc/resolv.conf'. Dla demonstracji zasady działania skryptu po skopiowaniu zostaną zmienione prawa dostępu do pliku, a następnie zostanie wyświetlona jego zawartość. Polecenia do wykonania umieszczone są w oddzielnym pliku, nazwijmy go 'commands_file.txt'. Zawartość:

###########################################################################
# Struktura pliku jest następująca: każda linia zawiera polecenie do
# wykonania. Polecenia wykonywane są po kolei.
###########################################################################
chown root.root /etc/resolv.conf
chmod 644 /etc/resolv.conf
cat /etc/resolv.conf

Komendy zawarte w pliku 'command_file.txt' zostaną wykonane na każdym hoście, którego adres znajduje się w pliku 'hosts.txt'. Wykonywane są jedna po drugiej w kolejności wystąpienia w spisie.

Dobrze, a więc mamy wszystkie potrzebne pliki. Pozostało nam tylko jeszcze określić tryb, w jakim uruchomimy skrypt, to znaczy, który z dwóch plików 'commands_file.txt' czy 'files_file.txt' zostanie wykonany pierwszy. Jeżeli najpierw chcesz skopiować pliki, a następnie wykonać polecenia wybierz tryb 1, w przeciwnym wypadku skorzystaj z drugiego. Możemy teraz wykonać nasz skrypt podając odpowiednie opcje:

./ainstall.sh 1 hosts.txt files_file.txt commands_file.txt

Wskazówka: Aby ułatwić sobie pracę warto zmienić nazwę pliku na taką, która jednoznacznie określi zawartość, w naszym przypadku dobrym pomysłem może być 'files_resolvconf.txt', taką samą metodę stosuję do plików hosts.txt, oraz commands.txt.

Nadszedł wreszcie czas, na wyjaśnienie skryptu. Program rozpoczyna działanie, od sprawdzenia liczby argumentów, jeżeli liczba ta jest różna od czterech zostanie wyświetlona pomoc, kiedy wszystko jest w porządku poszczególne argumenty przypisywane są odpowiednim zmiennym. Po sprawdzeniu istnienie pliku '~/.ssh/agent_info' jest on odczytywany. Plik ten zawiera informację na temat działania programu 'ssh-agent'. Jeżeli nie korzystasz z agenta, będziesz zmuszony wprowadzić wszystkie hasła ręcznie, co oznacz, że nie uzyskasz automatyzacji :). Następnie skrypt sprawdza istnienie plików zawierających: adresy hostów, komendy i pliki. Istnieje również specjalny test, sprawdzający wystąpienie jednej z nazw: 'files_empty.txt' lub 'commands_empty.txt'. Kiedy jako argument podasz jedną z tych nazw nie ma potrzeby sprawdzania istnienia takiego pliku. Dokonałem drobnej zmiany w kodzie skryptu podczas pisania tego artykułu, przedtem wyglądało to tak:

if [ -f $host_file -a -f $files_file -a -f $commands_file ]; then
echo "$host_file $files_file $commands_file"
doit
else
echo "$host_file or $files_file or $commands_file does not exist"
exit
fi

Używając powyższej wersji konieczne było stworzenie plików o nazwach: 'files_empty.txt' oraz 'commands_empty.txt', chociaż nie stanowiło to problemu, ponieważ pracowałem cały czas w tym samym katalogu, postanowiłem to zmienić. Na końcu wywołuję funkcję 'doit', która rozpoczyna właściwe działanie skryptu. Funkcja ta przy pomocy pętli dla każdego hosta znajdującego się w '$hosts_file' wywołuje funkcje 'copy_files' oraz 'execute_commands' w kolejności zależnej od trybu. Zmienna '$host' zawiera aktualny adres IP lub nazwę komputera. Przyjrzyjmy się teraz bliżej funkcji 'copy_files'. W pierwszej kolejności sprawdzana jest wartość zmiennej 'files_file'. Jeżeli zawiera ona 'files_empty.txt', żadna akcja nie zostanie podjęta, w przeciwnym wypadku każda linia zmiennej '$files_file', jest sprawdzana, pobierane są następujące dane 'direction', 'file1' i 'file2' zawierające kierunek kopiowania, pierwszą i drugą nazwę pliku. Zgodnie z przyjętym kierunkiem dane są kopiowane przy użyciu programu 'scp'. Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w funkcji 'execute_commands'. Tak samo, jak w poprzedniej funkcji sprawdzane jest istnienie odpowiedniego pliku. Jeżeli zmienna ma wartość 'commands_empty.txt' żadne polecenie nie zostanie wykonane. Kiedy plik istnieje i nie jest pusty wszystkie zawarte w nim polecenia zostaną wykonane jako zadania działające w tle. Następnie wywołana jest komenda 'wait' z parametrem '$!', która daje nam pewność, że kolejne polecenie zostanie wykonane dopiero wtedy, gdy zakończy się poprzednie. '$!' reprezentuje ID ostatniego procesu uruchomionego w tle. Proste prawda?      

 

Tworzenie kopii zapasowych

Przedstawię teraz trochę bardziej zaawansowany przykład użycia skryptu. Zostanie on wykorzystany do stworzenia kopii zapasowej plików konfiguracyjnych poszczególnych serwerów. Do tego celu napisałem mały skrypt wykorzystujący ainstall.sh:

#!/bin/sh

server_dir=${HOME}/erdal/sh/ServerBackups

if [ ! -d $server_dir ]; then
echo "Directory : $server_dir does not exists."
exit 1
fi

cd $server_dir

servers=ll_servers.txt
prog=${HOME}/erdal/sh/einstall_sa.sh

cat $servers | grep -v "#" | while read -r host
do
echo $host > host.txt
$prog 1 host.txt files_empty.txt
servers/${host}/commands_make_backup.txt
$prog 1 host.txt files_getbackup.txt commands_empty.txt
mv -f backup.tgz servers/${host}/backup/`date +%Y%m%d`.tgz
rm -f host.txt
done

exit 0

Należy założyć specjalny katalog nazwany 'servers', a w tym katalogu muszą znaleźć się dwa pliki: 'files_getbackup.txt' i 'll_servers.txt'. Oto zawartość pliku 'files_getbackup.txt':

r2l /root/backup.tgz backup.tgz

'll_servers.txt' zawiera adresy hostów, które mają być poddane archiwizacji. Każdy host musi posiadać katalog o takiej samej nazwie, a w tym katalogu musi znajdować się plik 'commands_make_backups.txt' zawierający polecenie tworzące archiwum /root/backup.tgz. Oraz katalog nazwany 'backup'. Wszystkie kopie zapasowe będą przechowywane w tym katalogu. Jeżeli zawartość pliku 'll_servers.txt' jest następująca:

fileserver
dbserver
10.10.10.1
appserver

wtedy struktura twojego katalogu '$servers' wygląda jak poniżej:

servers
|-- files_getbackup.txt
|-- ll_servers.txt
|-- make_server_backups.sh
|-- 10.10.10.1
| |-- backup
| `-- commands_make_backup.txt
|-- appserver
| |-- backup
| `-- commands_make_backup.txt
|-- dbserver
| |-- backup
| `-- commands_make_backup.txt
|-- fileserver
|-- backup
`-- commands_make_backup.txt

A oto zawartości przykładowych plików 'commands_make_backups.txt' :

tar cfz /root/backup.tgz /etc/samba /etc/atalk /etc/named.conf /var/named/zones

Powyższa polecenie tworzy kopię plików /etc/samba, /etc/atalk, /etc/named.conf i  /var/named/zones.

tar cfz /root/backup.tgz /etc/httpd /usr/local/apache

Kopia zapasowa plików serwera apache.

tar cfz /root/backup.tgz /etc/squid /etc/named.conf

Przy pomocy tego polecenia zarchiwizujesz konfigurację proxy serwera squid, oraz konfigurację serwera dns.

Stosując odpowiednie wpisy proces archiwizacji możesz odpowiednio dostosować do własnych potrzeb.

 

Zakończenie

Skrypt ainstall.sh pozwala na zautomatyzowanie niektórych prac administracyjnych, bazuje on na prostym, lecz skutecznym wykorzystaniu pakietu ssh. Na pewno docenisz powyższy program, jeżeli zarządzasz sporą liczbą takich samych systemów.
 

Warto przeczytać


 

Dyskusja dotycząca tego artykułu

Komentarze do dyskusji:
 Strona talkback 

Strona prowadzona przez redakcję LinuxFocus
© Erdal Mutlu, FDL
LinuxFocus.org
tłumaczenie:
en --> -- : Erdal Mutlu <erdal(at)linuxfocus.org>
en --> pl: Radosław Wesołowski <wesolek(at)box43.gnet.pl>

2003-01-17, generated by lfparser version 2.33