Home Map Index Search News Archives Links About LF
[Top Bar]
[Bottom
Bar]
[Penelope Marr]
Penelope Marr
About the Author: Zamanının büyük bir bölümünü Rock'n Roll ve Linux'la geçirmek hoşuna gider. Dünya'nın her yerindeki Linux hayranlarıyla çalışmayı sever ve boş zamanlarını yazım dilleri öğrenerek geçirir.

Yazarla iletişim kurunİçerik:
Netscape'de Çince Görüntülendirim

Linux'ta Çince Kullanımı

Çeviri:İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinden Bir Grup

[Ilustration]

Özet: Bu kısa yazı standart linux kutusunda Çince'ye nasıl olanak saglandığını anlatmaktadır. Bu bilginin daha fazlası ve daha içeriklisi Chinese-HOWTO'da bulunmaktadır. Burada verilen bilgi, gelecekteki Çince LinuxFocus yazıları ile ilgilenenlere minimum düzeyde bilgilendirim amacını taşımaktadır.Netscape Gezgininiz'de Çince Karakterlerin Görüntülenimi

Netscape 2.0 ya da daha sonraki sürümler, BIG5 ve GB karakter kodlarının her ikisini de desteklemektedir, ama biz yalnızca BIG5 karakterlerinin kurulumunu açıklayacağız. Bu an için, LinuxFocus'ün Çince sürümü ana yapıda BIG5 Chinese'i desteklemektedir. Yapı GB kodundan katkılara da açık olup aşağıdaki yönlendirimler eşit biçimde GB koduna da uygulanabilir durumdadır.

Çince görüntüleme için üç aşama söz konusudur:

 1. Çince fontları edinmek.
  Birçok modern Linux dağıtımının bu fontu içermemesine rağmen fontları yine de ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/big5/bdf/'den yörenizeçekebilirisiniz. eb5-24k2.bdf.gz dosyasını yerel dizininize çekin. Bu dosya X sisteminiz içinde kurulum için hazırlanmalıdır. Önce .bdf dosyasını .pcf dosyasına dönüştürmek sonra da sıkıştırmak gerekir.
   
  # gzip -cd eb5-24k2.bdf.gz | \
  # bdftopcf -t > eb5-24k2.pcf
  # gzip eb5-24k2.pcf 
  
 2. Çince X fontlarının kurulumu.
  # mv eb5-24k2.pcf.gz /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/
  # cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
  # mkfontdir .
  

  Şimdi o dizindeki fonts.dir dosyası aşağıdaki satırı içermelidir.

  	
  eb5-24k2.pcf.gz -kc-kai-medium-r-normal-fantizi-24-240-75-75-c-240-big5-0
  

  Font için bir takma ad kullanmak da mümkündür. Sözgelimi, aşağıdaki satırı fonts.alias dosyasına ekleyebilirsiniz.

  taipeik24 "-kc-kai-medium-r-normal-fantizi-24-240-75-75-c-240-big5-0"
  

  Bundan sonra, X sunucusunun yeni fontu yeniden yüklemesi aşağıdaki buyrukla sağlanabilir.

  # xset fp rehash
  
 3. 'netscape'i çalıştırın ve 'Document Encoding'i 'Traditional Chinese' (Geleneksel Çince) olarak biçimlendirin
 4. Çince fontlardan istediğinizi seçin.

Yukarıdaki betimleme gerçekte Chinese-HOWTO'dan özetlemedir. Eğer çince fontların kullanımında bir sorunla karşılaşacak olursanız, önce dosyasına başvurunuz.

Bu sanalyörenin bakımı Miguel Angel Sepulveda tarafından yapılmaktadır.
© Penelope Marr 1998
LinuxFocus 1998