/ Oyunlar : oyun incelemesi - FreeCiv Home Map Index Search News Archives Links About LF
[Top bar]
[Bottom bar]
[Photo of the Author]
Harald Radke tarafından

Yazar hakkında:


Harry ,Almanya'daki
Aachen Teknik Üniversitesinde

1994'ten bu yana bilgisayar bilimi üzerine çalışır. Linux ile 1995'te karşılastı.Linux ile uğraştığından beri , ne kadar büyük bir yazılım olduğu konusunda hayretler içinde kaldı.Grafik ve elbette oyun programları gibi programlar yapıyor. Diğer hobileri tahta oyunları oynamak , Scifi okumak , gitar çalmak (iyi olmasa da) , aşçılık , Ju-Jutsu çalışmak ve zamanını kız arkadaşıyla geçirmektir.

İçerik:

Oyun İncelemesi - FreeCiv

[Resimlendirme]

Özet:


FreeCivSid Meier'in ünlü civilisation oyunlarının açık kaynak kolonisidir.Bu programa bazı oyun temelleri gösterirken göz atacağız.Burada FreeCiv 1.8.3 beta 3 versiyonu tartışılmıştır. 

Giriş

FreeCiv (adından da anlaşılacağı gibi) Microprose'de Sid Meier'in meydana getirdiği ünlü Civ, Civ II, Civ Net oyunlarının özgür kolonileridir.Şu anda,FreeCiv grafikler daha iyi olmasına rağmen CivI'e benzer , gerektiğinde yapılan değişikliklere rağmen CivII'yi izler ve tabiki ağ üzerinde çok oyunculu olma yeteneğini sağlar.

Kısaca, oyuncuların amaçları şehirler kuraraktan kabilelerden oluşturdukları güçlü uygarlıkları oluşturan kendi milletlerini yönetmek, çevreyi terraform, bilimleri araştırmak ve diğer milletlerle değiş tokuş ve savaş yapmaktır. Aslında açık olmak gerekirse tek amaç bütün rakipleri yok ederek dünyayı bu yolla bir bütün altında toplamaktır. Dövüş, takas ve terraforming birlikler tarafından karada, havada ve denizde yapılır. Her birliğin hareket sırası belirlenerekten bir hareket noktası,zarar verme durumları olduğu gibi saldırı ve savunma değerleri vardır. FreeCiv kendisini yenileyebilen türden bir oyundur fakat bütün oyuncular buna paralel oynarlar. Kendi devrini bitiren her oyuncu bir diğer oyuncu için bekler. Son oyuncu kendi devrini bitirir bitirmez veya seçmeli devir değerine ulaşır ulaşmaz diğer devir başlar.

FreeCiv'in Unix'te en büyük oyun projelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu yüksek uyumlu oyunu yaratak için pek çok çalışma yapıldı. Bu, hoş grafikler resim grafiksel kullanıcı arabirim durumuyla gelir. Oyunun kendisi aslında oyunun yaratılması ve civistemcisinden sorumlu civ sunucusu ve oynanmak için çalıştırılan kullanıcı programı olmak üzere iki programdan oluşur. Civistemcisini çalıştırmadan önce program kullanıcısı oynamak için çalışır. Oynamadan önce lokal olarak veya ağ üzerinden istemci ile sunucuya bağlantı kuramazsınız.

 

Gerekler

Her iki programı derlemek veya çalıştırmak için kutunuza belirli bir yazılım yüklenmeli. FreeCiv'in
INSTALL dosyasında listelenen önceden gerekli olan şeyler şunlardır:

civsunucusu
  • Unix veya unix benzeri çevre
  • bir ANSI c derleyicisi-eğer kaynak kodundan derlemek istiyorsanız
  • "make" programı

Tabiki istemcinin de yukarıdaki programlara ihtiyacı vardır.Ek olarak aşağıdaki yazılımlar da eklenmeli:

civistemcisi
GTK+ istemci
Athena widget istemcisi
  • X pencere sistemi
  • GTK+ widget kütüphanesi, Versiyon 1.2.1 or daha büyüğü
  • Glib utility kütüphaneleri, Versyion 1.2.1 or daha büyüğü
  • Imlib grafik kütüphanesi, Versiyon 1.9.2 or daha büyüğü

  • X pencere sistemi
  • Athena widget kütüphanesi (Xaw) or 3dish bakım versyionu
  • XPM kütüphanesi

Gördüğünüz gibi, farklı X widget kurulumları için iki tane istemci versiyonu vardır. Versiyon 1.8.0 dan sonra (sanırım) GTK istemcisi kendiliğinden gelir.GTK bir GIMP takım çantasıdır, oldukça modern bir bakış açısı içerir ve mümkünse bu istemciyi seçmelisiniz.
Fakat eğer GTK malzemelerine sahip değilseniz veya onu kurmak istemiyorsanız, Athena istemci versiyonunu seçebilirsiniz. Bu widget kurulumu pek çok dağıtımla gelir ve o kurulduğunda sunduğu fırsatlar iyidir. Xam widgets çok "basit" görüldüğü sürece bu seçimin maliyeti GUI'nın gerçekten kısıtlı bir bakışıdır.

 

Kurulum

FreeCiv'i elde etmek ve kurmak için iki yol vardır:

Bütün paketler FreeCiv'in kendi sayfasından temin edilebilir:http://www.freeciv.org.

Diğer paketlerde işlenen önceden derlenen versiyonları almaya karar verdiyseniz, dağıtımınızın altına yerleştirmelisiniz.

Kaynağı derlemek ve yerleştirmek için tekrar INSTALL dosyasını okumanızı öneririm. Burada kurulma işlemi oldukça geniş bir şekilde vardır. Burada yazılanları basamak basamak izlerseniz, sorunla karşılaşmazsınız.

Kısaca:

Şimdi ne derlendi ve kuruldu ? Tabiki her iki program. Şimdi onlar çevresel değerlerin patikasında bulunan dizindedirler bu yüzden onlara tüm patikayı kullanmadan ulaşabilirsiniz.
Bunun yanında FreeCiv'in ihtiyacı olan pek çok ikilik kodlu bilgi dosyası vardır. Bunlar; oyun kuralları, harita tuğlaları, grafikler ve daha fazlası için pixmapslardır.Bu dosyalar şimdi aynı FreeCiv dizinlerinin içine yerleştirilmeli, make kurulumunu çağırarak yaratılmalı. Aslında şimdi programa başlayabiliyor olmalısınız.
Aslında şimdi programa başlayabiliyor olmalısınız!

Not:Bazı Linux dağıtımları, kütüphaneleri; biri ikilik dosyaların çalışması için gerekli kütüphane dosyaları içeren, bir digeri konfigürasyon ve başlık dosyaları içeren GTK ve Imlib gibi iki pakete ayırırlar. FreeCiv'i derlerken bu ikisinin kurulduğundan emin olun!

 

Oyunun Kurulması

Daha önce de bahsedildiği gibi civsunucusu oyunu birleştirmek ve çalıştırmak için biryerde çalıştırılmalı.Oyun için gereken harita ölçüsü, oyuncu sayısı, başlangıç teknik seviyesi, sivil kargaşada şehir sayısı ve daha bir çok kurulum bu program tarafından kontrol edilir. Eğer gerçekten diğerleriyle oynemek veya bilgisayar karşısında oynamak istemiyorsanız, sunucu burada devreye girmeli ve çalışmalı!

Eğer bir ağ örgüsünde çalışan bir oyuna katılmak istiyorsanız, istemciyi civ istemcisiyle uyarın. Kalan daha sonra anlatılacaktır, sunucu ayarlarını değiştirmekle başa çıkamazsınız.(eğer ağdaki ana sunucu makinada değilseniz.)

Tamam, kendinizin veya diğer insanlarla iletişim içinde olarak oyuna başlamak istiyorsunuz. Önce civsunucuyu çalıştırın. Bu, sunucuyu çalıştıracak ve bunun için bir komut satırı gelecek.Bütün ayarlar bu satırla kontrol edilir. Sunucu programını uyarmak için uygun komut satırı parametreleri hakkında bilgi edinmek için civ sunucu programının yardım kısmına bakın.Daha sonra komut satırına geri dönün.Bütün komutlara bir göz atmak istiyorsanız, yardım komutunu girin. Oyuncuları ekleyabilir veya kaldırabilirsiniz, bilgisayar oyuncularını kurabilirsiniz.(AI), bu AI'lerin nasıl olacağına karar verebilirsiniz ve sonuçta oyuna başlayabilirsiniz.

Harita planı, harita boyutları gibi oyunun kendisiyle ilgili bütün seçenekler değerleri set komutuyla değiştirilebilen değişkenler yoluyla ele alınabilir.Örneğin: set xsize 100 100 birim yatay yönde tuğla sayısını tanımlar.

Burada birtakım komutların listesi vardır.Ve bir diğeri bazı oyun seçeneklerini gösterir.
Daha fazla bilgi için FreeCiv ile gelen READNAME dosyasını okuyunuz.

sunucu komutları
help sunucu komutları listesini gösterir
explain name ad, komut veya oyun kurumu üzerinde bilgi gösterir
show o anki oyun ayarlarını gösterir
set var newval oyun değerini var'dan newval'e çevirir.
create name oyuna yeni giren oyuncuların adını yaratır.Bu oyuncunun izlediği bir yoldur.
remove name oyuncunun adını tamamen oyundan siler
ai name AI oyunlarının adlarının oyunla bağlantısını ayarlar (bağlantıda veya değil)
easy name AI oyuncularının oyun seviyelerini ayarlar
quit oyunu sonlandırır ve sunucuyu kapar
start oyunu başlatır
oyun ayarları
xsize tuğlalardaki haritaların yatay uzunluğu
ysize tuğlalardaki haritaların dikey uzunluğu
generator harita oluşturma yöntemini oluşturmayı açıklar.(explain generator yapın.)
techlevel başlangıç teknik seviyesi
timeout devir sonundan önceki saniya sayısı yazılır
maxplayers en fazla oyuncu sayısı
settlers oyuna ilk bağlananların sayısı

Ben tekrar README dosyasını okumanızı ve sunucu seçenekleri ile komutları ile oynamanızı tavsiye ederim.(help, show ve explain sizin arkadaşlarınızdır!)

Meta sunucuları hakkında: Şu anda insanların kendi yarattığı FreeCiv oyunlarını kayıt edebilecekleri iki meta sunucusu vardır.Bu yolla insanlar açık oyunlara bakabilir ve katılabilirler. FreeCiv oyuncu sayısına kısıtlama getirmediğinden, gerçekten iy,i oyunlar kurulabilir. Kayıt olmak için; sunucu, oyunu sunucuya adr adresinden tanıtan metaserver adr komutu kullanılır.meta msg komutu ise meta sunucusuna msg satırını oyun komutu olarak yazdırmasını sağlar.Meta sunucusu bu bilgileri HTML sayfasında verir.

 

Oyunun Başlangıcı

Eğer kendi sunucunuzu çalıştırmak veya ağda herhangi biriyle bağlantı kurmak istiyorsanız sorun değil, oynamak için diğer adım civistemcisini başlatmaktır. Bu, düzenlenmiş sunucu adını, dinlenen sunucu portunu (hiç bir numara ile bilgilendirmemişseniz bile, bir varsayım değerini denemelisiniz.) ve oyuncu ismini soran iletişim diyaloğu gibi ana pencere geliştirir. Daha sonraki adım, sunucuda oyuncu olarak login olmak istediğiniz login adıdır. Eğer herhangi bir kısıtlamadan veya sunucuya ulaşım kısıtlandığı durumlardan dolayı oyun boyunca tekrar login olmak zorunda kalırsanız, bu ad önemlidir.(maksimum oyuncu sayısı açılır ve asıl oyuncular adıyla belirlenir.)Adlar sizi tanımlar ve oyuncu olarak katılmanızı sağlar. Bu diyalog, istemcinin herhangi bir sunucuyla bağlantıya geçemediği zaman ortaya çıkar.

Login olduktan sonra, ana pencere ilginçtir. En büyük pencere oyun dünyasını gösterecek. Başlangıçta Freeciv logosu gösterilecek. Kalan yerde, daha iyi bir bakış için küçük bir harita ve belirli düğmeler ve bazı genel kurulum ve değerlerini gösteren diğer widgetsler (kendi imparatorluğunuz için, oyunun kendisi için değil!) vardır. Düğme penceresi, bütün o anda oynayan oyuncuların birbirine mesaj önderebilecekleri (bütün hepsi veya sadece biri) ve oyun mesajlarının gösterileceği bir sohbet diyaloğu içerir.

Bütün ayarlar kontrol edildikten sonra ve oyuncular tarafından kabul edildikten sonra (bunları görmek için show komutunu kullanınız.), sunucudan sorumlu olan kimse oyunu başlatır. Şimdi bütün oyuncular bir yarış seçer ve imparatorluklarını adlandırır. Her yarış sadece bir oyuncu tarafından seçilmeli.

 

Dünya

Sunucu ayarlarına baglı olarak,dunya farklı adalardan, oyuncuların barınaklarından ve cesitli alanlardan olusuyor.Bu alanlar buzul, ova, dag ve çöllerden olusuyor.Bunlar yeterli miktarda yiyecek temin ediyor, şehirlerin gelişmesi ve zenginleşmesi icin gerekli olanak ve kaynakları saglıyor.

Sehirlerden şekillenmiş olan imparatorluk çeşitli şekillerde yonetilebilir.Bircok yönetim şekli vardır, örnegin, anarşi, kominizm ve demokrasi gibi.Hepsinin farklı avntajları ve limitleri vardır.Bu nedenle, gecerli duruma gore en iyisini seçmek sana kalmış.

Nakit para sınırlıdır.Bu nedenle bilim, vergi ve lukse nekadar ayıracagına onceden karar vermelisin.Bu ayırım bilimsel araştımalar, zenginlik ve ulusun hazinesi bakımından yarışı etkiler.


FreeCiv main window

Oyun alanındaki siyah alanları not et.Bu araziler henuz keşif etmedigin terra incognita lardir.Onceden de belirtildiği gibi, bir ya da daha cok oyuncuya ileti gonderebilirsin.Sonuç olarak asağıdaki metin girişini kullan.Özel bir ileti göndermek için metnin başına oyuncunu adını yaz.

 

ŞEHİRLER

Önceden de belirtildigi gibi şehirler imparatorlugu şekillendirir.Yeni şehirler kurmak veya ele geçirmek sana kalmış.

Her şehir çevresindeki kara parçasını yiyecek, ticaret ve para kaynağı olarak kullanır.Yenilerini elde edebilmek icin ovaları sulamalı, tepeleri kazmalı ve yeni yollar oluşturmalısın.Her karo sadece bir şehir tarafından kullanılabilir.O nedenle şehirleri kurarken dikkatli olunmalıdır.


city dialog

Araştırmaları, vergileri ve eğlenceyi, şehir nüfusuna yeni uzmanlar ekleyerek artırabilirsin.Fakat herbiri için bir karoyu terk etmelisin.Çünku bu yiyecekleri, geliri..vs, etkilemektedir.O nedenle dikkatli olmalısın.

Bir şehir eğer belirli binalar varsa gelişebilir.Diğerleri insanlarla, vergilerle veya bilimle ilgilidir.Vergileri artırır, bilimsel araştirmaları destekler Eger kendin ozel bir bina kurdusansana bazı yetenekler kazandırır.Her bina bir kez insaa edilebilir.Her bolum icin normal bina basina vergi odemelisin.

Zamanla vatandaslar hosnutsuzlasabilir.Bunu engellemek icin yeni binalar kurulanilir.Eglence merkezlerini arttirabilirsin.

Binalarin kurulmasi sehri cevreleyen arazideki kaynaklara baglidir. Bir binayi bitirmek cogu zaman bir bolumden fazla zaman alır.Para odeyerek bunu hızlandaırabılırsın.

Vatandasları aclıktan korumak icin yiyecek temini sarttır.Eger sehir fakirse ve terkedilmisse bu nufus dususune neden olur.

 

BİRLİKLER

Dısardaki her hareket birlikler tarafindan yapilir. Her birlik imparatorlugu koruma ve gelistirmeden sorumludur. Saldırı, defans,darbe ve hareketler icin belirli degerler vardır.

Birlikler de binalar gibi yaratılır.Herbirine ait yiyecek, butce vardır.Bu birliklerin sayisina baglidir.

Birliklerin harelketi ok tusuyla saglanır.Sen hareket ettirmedigin surece bilgisayar onalari her bolume yonlendirir.

Dovusler, birimlerin saldirilarindan ibarettir.Herbirinin saldiri ve korunmaya da yaralanma degeri vardır.Eger birlikten biri yaralanirsa ve saldiri alaninda baskalarida varsa digerlerideyara alır.

Bir sehre saldirmak biraz farkli ve daha zordur.Bunu icin sehirdeki butun birlikleri oldurmek gerekir.Ayrica sehirlerde farkli korunmalarda olabilir.Bazi binalar ve ozel birimler binalarin koruma gucunu arttirabilir.Saldirilarda yaralanmalara bagli olarak nufus duser(Eger sehir duvarlai yoksa).

Bombacilar, jetler , nukleer silahlar birliklerin bir parcasıdır.Hava birlikleri (helikopterler haric)sehre geri donmelidir,son hareket noktasi gitmeden.

Birliklerin en onemlisi kuruculardır.Onlar sehirler kurarlar. Ovaları sulayıp, tepeleri kazarlar,kirlilikle ugrasırlar.Bu nedenle onlara ihtiyac vardir.Kurucuları da sehirden kiralayabilirsin.

 

BİLİM

Keşfettigin bilimlerle birlikler ve binalar kurabilirsin.Bu hukumet icin de gecerlidir.Eger bilimsel arastımalar durgunlasırsa, imparatorluk da aynı sekilde davranır.Buyuk sehirler insaa et ve guclu silahlar kullan.


science dialog/report

Bilim icin gelirin bir kismini kullanmak gerekir.Tıpkı binalar gibi. Diger oyuncularla da iletisim kurmalısın.Hangi bilimi kesfedecegine karar verdigin zaman diger basamaga goz atmalısın.Bunun icin yardimmenusunde bilgi verici kaynaklar mevcuttur.

 

DİPLOMASİ

Karsina cikan her oyuncuyla dovusebilirsin.Denizleri aşıp yeni adalar kesfedebilirsin.Herseyi kendi basina yapabilirsin hic supen olmasin.Fakat arkadaslarının olması herzaman icin iyidir.Onlarla birlikte dusmanlara karsı koyabilirsin, harita ve bilgi alis-verisinde bulunabilirsin.Bu nedenle diplomasi cok onemlidir.Ozellikle cok oyuncu varsa.

Diplomasi karsı tarfta bir elcilik kurmayı gerektirir.Bu da diplomatlar ve ozel birlikler tarafindan yapılır.Bunlar sadece elcilik yapmazlar.Dusman birlikleri ayarıp bilgi asarabilirler,diger sehirlere sabotaj duzenleyebilirlerveya baska bir sehri kendi tarafiniza gecirebilirler.Bu nedenle diplomasi onemlidir.

 

İSTATİSTİKLER VE YARDIMLAR

Oyun menusu bircok seyi ogrenebilirsin,ornegin,oyun komutları, imparatorluk ve alan hakkında bazı bilgiler,birlikler,binalar arazi cesitleri ve daha bircok konu.Gelecek planlar icin yararlidir


demographics report

Istatistiklere bakarak olayların nasıl ilerledigini ve nelerin kotu gittigini ogrenebilirsin.

 

DEğİSEN GRAFİKLER VE KURALLAR

Birliklerin bakisini ve haritalari degistirebilirsin.Bu dosyalar data dizinindedir.Oyunda sevmedigin bolumler olabilir.Ama oyunu kendi isteklerine gore yonlendirebilirsin.Dah fazla bilgi icin README.grafiler ve README.kurallar.bolumune bakiniz.

Belirtilmesi gereken baska bisey:Bu dosyalar FreeCiv in kaynak kodlarıyla geliyor.Eger bazi sifreler yoksa rahatlıkla acıp kullanabilirsiniz./p>

 

SON OLARAK..

Bu yazı FreeCiv hakkında genel bilgi vermektedir.Daha kesfedilmesi gereken bir cok sey var.Ama umarım bu yazııyı okuduktan sonra FreeCiv hakkında bir on yarginizolusmustur.Strateji oyunlarini sevenler icin cekici bir oyundur. Ama bunun yanısıra cok karmasik da degildir.Bir kac oyundan sonra FreeCiv i oynayabilirsiniz.Ama en ii metod yardim dosyalarini kullanmaktir.

Ben bu oyunu defalarca oynadim.Yurttaki ogrencileri ve internet baglantisini biraktim.Bunedenle hemen pahalanan iyi ama eski telefon hatlarini kullanmak zorunda kaldim.Fakat bana inanin, FreeCiv evde bilgisayara karsi veya baskalarina karsi oynanabilecek cok kolay bir oyun.Ama bu oyunu bilen ve bagimlisi olmus cok insan var.Bu nedenle dikkatli olun. (:

Gelecek FreeCiv e neler getirecek?Programcilarin hala bitirmesi gereken bircok sey var, Civ II nin kurallarini uzatsa bile..Onlar yeni ozellikler eklemek icin calisiyorlar ve bence oyundaki grafikler gelistirilecek ayrica bazi guzel fotograflar ve animasyonlar yerlestirilecek.Oyun dunyasi iki boyuttan, izometrik gorunume gecebilecek.Ayrica suanda muzik ve ses destegi yok.O nedenle hangi ozelligin ne ise yaradigini anlamak guc. Eger merak ediyorsaniz FreeCiv web sitesine bir goz atin.Orda gelecek ozellikler hakkinda ayrintili bilgi bulunmaktadir.

 

Kaynaklar


Webpages maintained by the LinuxFocus Editor team
© Harald Radke
LinuxFocus 1999

1999-12-06, generated by lfparser version 0.9

en -> Buket Benek , Arzu Atabek