Home Map Index Search News Archives Links About LF
[Top bar]
[Bottom bar]
[Photo de l'auteur]
Hazırlayan André Pascual

Yazar Hakkında:

Esas mesleği endüstriyel tasarım olan yazar üretim profesörüdür ve CAD öğretmenliği yapmaktadır. En önemli ilgi alanları grafikler ve özellikle üç boyutlu (3D) grafiklerdir.


İçindekiler:

Alev efektlerini GIMP ile oluşturma

[Illustration]

Ön söz::

Painter5 gibi alev ile boyamanızı sağlayan, Photoshop veya Paint Shop Pro gibi araçları istediğiniz şekilde kullanmanıza olanak veren bazı cok pahalı ticari yazılımlarla herhangi bir nesneye alev görünümü sağlayabilirsiniz. Ücretsiz olan, linux altındaki GIMP, Photoshop yazılımın dengidir; resimlerde aynı etkileri elde edebilirsiniz. Bu yazıda GIMP ile 5 aşama ve 11 resimden ibaret olan ve ayrıca Photoshop ve Paint Shop Pro programlarında da kolayca uygulanabilecek alev oluşturma efekti yöntemi anlatılmaktadır. 

Yazı nesnesi oluşturma

GIMP ile herhangi bir logo hazırlamak çok kolaydır, çünkü programda bunun için hazır fonksiyonlar vardır.
Sırasıyla Xtns -> Script-Fu -> Logo -> Glowing Hot
Varsayılan ayarları değiştirmeden, renkler ve "Slogan" fontu alev efektini çağrıştırır ( fakat diğer logolarda gayet güzel uyabilir, sizin zevkinize kalmış, denemekte fayda var. )
"Flammes" yazısını girin ve onaylayın.(resim 1).[Figure 1]


 

Gereksiz elemanları kaldırma

Yazıyı başka bir resime eklemek istediğimizden arkafonu saydam yapıyoruz. Bu yüzden siyah arkafonu kaldırmalıyız:
Resime sağ tıklayın ->Layers -> Layers & channels
Arkafon (background) katmanını seçin
Diyalog kutusunda X 'e basarak temizleyin.  

Kalan katmanları birleştirme

Resime sağ tıklayın -> Layers -> Merge Visibles Layers
Sonra resime tekrar sağ tıklayın -> Edit -> Copy
Şimdi azı nesnesi clipboard da yapıştırılmaya hazır: The text object is in the clipboard, ready to be pasted:[Figure 1.1]


 

Arkafon eğimi gradient oluşturma

Yazı nesnesi yaklaşık olarak 560x200 boyutlarında, bu yüzden bu boyutlarda bir resim oluşturun:
File -> New >Width 600 >Height 300 >RGB >Background ->OK
Yeni resim beyaz arkafonlu olarak gelir, biz bunu siyah/sarı gradientle boyayacağız
Siyah zaten hazır, beyazı sarı ile değiştirmeliyiz:
Beyaz yere sağ tıklayın, sonra palete R255/G148/B0 değerlerini girin ve onaylayın
"Fill with a color gradient" e çift tıklayın.
Varsayılan değer "Gradient Linear" olacak, eğer değilse siz seçin.
Beyaz arkafon üzerine en alttan en üste dikey çizin.
Beyaz arkafon gradient ile değişecektir (ikinci adım)[Figure 2]


 

Yazı nesnesini gradient resmine koyun

Resime sağ tıklayın -> Layers-> Layers & channels-> New Layer->
Layer Name: Text-> OK
Varsayılan olarak yeni katman aktiftir.
Diyalog kutusunu küçültün (veya kapatın)
"gradient" resmini seçin ve sağ tıklayın -> Edit -> Paste
Yazı nesnesini resmin en altına yerleştirin. (koyu bölgeye)
Seçilmemiş yapın (adım 3)[Figure 3]


 

Alev efektini hazırlama

Bunu için iki katmana ihtiyacınız var, birincisi alevi şekillendirmek için, diğeri bir öncekiyle birleştirerek rengi elde etmek için.  

Alev şeklini oluşturmak

"Fire1" isimli bir katman oluşturun.
Yazı nesnesini bir önceki gibi aynı yere yapıştırın.
"Fire" katmanı aktif olacak,
Keep Trans ı seçin (saydamlığı sağlamak için)select
sonra çok açık bir sarı R251/G247/B128 ve bir 19x19 daire fırça seçin
Files -> Dialogs -> Brushes
"Fire1" katmanını boyayın.Keep Trans seçtiğimiz için sadece yazı boyanacaktır.
Boyamanız bitince Keep Trans seçeneğini kaldırın
"Fire1" yazısının şeklini şu şekilde bozun ?? deform :
Filters -> Distorts -> Shift -> Shift verticaly ->Shift Amount :50 -> OK
Filters -> Distorts -> Waves -> Amplitude 12 -> Phase 0 -> Wavelength 50 -> OK

Alev efekti yöntemimizin bu aşamasında alevlerin dış hatları ?? contours gayet güzel.(resim 4_1)[Figure 4.1]Şimdi şu şekilde düzeltelim:
Filters -> Blur -> Gaussian Blur (RLE) -> Blur radius 5 -> OK
Filters -> Blur -> Motion Blur -> Linear -> Lenght 5 -> Angle 45 -> 0K
(resim 4_2)


[Figure 4.2]


 

Alev rengini oluşturma

"Fire1" katmanını kopyalayın (katman aktif hale gelecek)
"Fire2" katmanı oluşturun. "Fire1" in alevlerini katmana kopyalayın.
Keep Trans i seçili yapın ve kırmızıya R247/G79/B56 boyayın
Katmanların karışma ayarlarını değiştirin: İstenen alev rengine göre, screen, overlay, lighten only or color ayarlarını seçebilirsiniz. (resim 5) Şu anki örneğimizde, biz "overlay" ayarını seçtik.[Figure 5]


 

Rötuş: Yazı nesnesinin yeri

"Text" katmanını Layers & channels diyalog kutusunda yukarı çıkarın ( resim 6 )[Figure 6]


 

Közleri oluşturma

"Background" katmanını seçin
Script-Fu -> Decor -> Lava (varsayılan ayarları değiştirmeyin) -> OK
"Background" katmanının hemen üstünde "Lava Layer" isminde bir katman oluşacaktır.
Color ?? renk (ayar adımı diyalog kutusu mu?) ayarlarında karıştırın
Resmi yassılaştırın -> Flatten Image ( resim 7 )[Figure 7]


 

Renkleri değiştirme

Alevler çok açık gözükecektir (zevkinize göre).
Bunu kontrast ve renklerle oynayarak ayarlayabilirsiniz:
Images -> Colors -> Color Balance -> Preserve luminisity -> Red 80 Yellow -40 Magenta10
Images -> Colors -> Brightness-Contrast -> Contrast 40 -> Brightness -20 ( resim 8 )[Figure 8]


Sonuç

Kusursuz bir efekt ve bunun didaktik kullanımı yanında, kendinize bu yöntemin neresi güzel diye sorabilirsiniz. Resim Example.jpg bir cevap teşkil eder. Resim, bir dans kursunun afişinden görünüm. Dansçının görünümü , renk kuşağından ?? color mile geçen bir taslak. Fotoğraf sahibinin Sylvain Landry. izniyle.


Webpages maintained by the LinuxFocus Editor team
© André Pascual
LinuxFocus 1999
Translation information:
fr -> -- André Pascual
fr -> en Paul Kienzle

1999-11-07, generated by lfparser version 0.9

en -> Alper Angin