Home Index Search Links About Us
  News   Archives   Companies   Tips  

Internet'e Bağlanma

Yazar: Manuel Trujillo Albarral

Çeviri: Emre Demiralp


Giriş

Sözleşme

Dosyalar

Geçişsözcüğü

Bağlan

Giriş

İşte birçok kullanıcının Linux'u kurmanın ilk aşamalarında yüzyüze geldikleri birşey: Internet'e Bağlanma.

Aşamalar

Burada, bu işlemin, adım adım ve kolay bir yoldan, nasıl yapılabileceğini göreceğiz:

1.) Yapılacak ilk şey olarak çekirdeğin, Internet olanakları sunanlarca en sık kullanılan, PPP sözleşmesini (protokol) destekleyip desteklemediğini sınamak zorunda kalacağız. Böylece, aşağıdaki eylemi gerçekleştireceğiz:

dmesg | more
Sayfaları boşluk tuşuna basarak sarmalayabiliriz (scroll).
Sarmalama sürecinde
       PPP: version 2.2.0 (dynamic channel allocation)
       TCP compression code copyright 1989 Regents of the
       University of California
       PPP Dynamic channel allocation code copyright
       1995 Caldera, Inc.
       PPP line discipline registered
       
türünden bir metin kesimi ekranda görüntülenmelidir. Eğer bu olmazsa tasalanmaya gerek yoktur. Yapılacak iş çekirdeğin uygun seçenekleri seçerek yeniden derlenmesidir. Çekirdeği nasıl yeniden derleyeceğiz? Aslında bu konu yeni bir yazının tümünü alabilir, ama durumu SLUG Linux listesinde ya da içinde bulunduğunuz herhangi bir (dizelgede) listede araştırabilirsiniz.

2.) İkinci adımda, /etc/ppp dizinine girip bazı dosyaları elden geçirmemiz gerekecektir.

Bunlardan birincisi "options" adını taşıyandır.
Bu dosyayı en sevilen dosyadüzenleyicimizle (Linux'ta hiç de az sayıda değildir, gerçekten ... ) elden geçirerek, kuşkusuz "lock" da içerilmek üzere, varolan herşeyi silmeliyiz.
Ardından aşağıdaki satırları yazmalıyız:

       connect /etc/ppp/connect_file_name
       crtscts
       modem
       passive
       +ua /etc/ppp/ppp_provider_name 
       (sadece İspanya'da Infovia'yı kullanırken) noipdefault
       defaultroute
       asyncmap a0000
       lock
       lcp-echo-interval 15 
       lcp-echo-failure 5
       mtu 1500
       /dev/modem
  38400
(38400, 57600, 115600 hızlarından birini seçiniz. Yalnızca, sayıyı yazmalısınız)

Bunun ardından, "options" dosyasında connect satırında adını belirttiğiniz dosyanın elden geçirilmesine sıra gelir. Sözgelimi, benim durumumda, bu dosyayı "dracnet" olarak adlandırırsak dosyaya:
       chat -v "" ATE0DTXXXXXXX CONNECT "" login: my_login
       password: my_password
       
yazıp korumaya alabiliriz.

ATE0DT görünen yere ATDT de yazabilirsiniz. E0 seçeneğini modem yankılarını gidermek için deyim içine almış bulunmaktayım.
XXXXXXX Internet sunucunuzun telefon numarasıdır; Infovia (İspanya) kullanmanız durumunda bu 055 olmalıdır.

3.) Şimdi sıra options dosyasında "+ua" satırıyla ilgili (benim durumumda onu "dracnetppp": olarak adlandırdığım) dosyanın elden geçirilmesine gelmektedir. Dosyaya

      my_login
      my_password
      
yazdıktan sonra, en son satırın ardından Return tuşuna basmayı unutmayın.

4.) Bundan sonraki adımda dizin ağacında cd .. ile geriye dönüp /etc dizininde konuşlanabiliriz

Oraya geçince "resolv.conf" dosyasını elden geçirmek gerekir. Dosyanın varolmaması sorun değildir. Yoksa yeni bir dosya olarak açılabilir. Dosyanın açılmasından sonra (önceden içerilenleri daima silerek; diğer bilgisayarlarla ağiletişimi bulunmadığı varsayılırsa bu işi barışçıl bir biçimde yapabilirsiniz:-):

      domain provider.com
      nameserver XXX.XXX.XXX.XXX
      
yazıp dosyayı korumaya almalısınız.

"domain" bölümünün sunucunuzun kullandığı tanım bölgesi olduğunu unutmayınız. Benim durumumda tanım bölgesi "dracnet.es" olacaktır.

"nameserver" bölümünde sunucunuzun ana adsunucusunun IP adresini yerleştirmelisiniz.
Eğer burada sözü edilen veriler elinizde yoksa, lütfen sunucunuza sorunuz. Onları size bildirecektir.

4.) Şimdi /usr/bin (cd /usr/bin) dizinine girip connect adlı dosyaya

      pppd;tail -f /var/log/messages
      
yazmamız gerekecektir. Koruma altına almanın ardından "chmod+x" güdümüyle bu dosyaya çalıştırılabilme hakkı verilmelidir.

Tamam, işte. Internet'e bağlanmaya hazır linux kutumuz artık elimizde bulunmaktadır. Bundan sonrası istediğimiz herhangi bir yerden "connect" dosyasının çalıştırılmasıdır. Hepsi bu!.

Bu dosya çalıştırıldığında, sunucuya bağlanma süreci "connect" programında yazdığımız "tail" güdümünden dolayı adım adım izlenebilir. IP adresi atamasının ardından Ctrl-C'ye basarak "tail" dışına çıkabiliriz.

Daha çok bilgi için:
 • ppp-NASILYAPILIR'a ve
 • Yazarın diğer yazılarına bakınız: Bazı Öğütler.


© 1998 Manuel Trujillo Albarral
Bu sanal yörenin bakımı Miguel A Sepulveda tarafından yapılmaktadır..