HomeMapIndexSearchNewsArchivesLinksAbout LF
[Top Bar]
[Bottom Bar]
[Photo of the Author]
Miguel Angel Sepulveda 
Yazar hakkında
1993 yılında Washington Üniversitesi'nden (USA) mezun oldu. İspanya, İsrail, Japonya ve Amerika'daki bilimsel araştırmalarda çalıştı. Linux'u ilk kez 0.98 sürümlü çekirdek zamanında tanıdı (İlk göruşte aşk). Şu sıralar boş zamanlarında LinuxFocus dergisinin baş editörluğünü yapmaktadır.

sepulveda@linuxfocus.org

"Happy Hacking" Klavye 
Ürün Gözdengeçirimi

Çeviri: Ayşen Büyükakın

[Ilustration]

Özet: "Happy Hacking", PFU America Inc tarafından üretilen ve Linux Focus'a gözdengeçirim için sunulan bir klavyedir. Tecimsel (ticari) bir ad olması nedeniyle "Happy Hacking" deyimi, içerikte ve başlıkta Türkçeleştirilmeksizin korunmuştur. Bu yazı, bu küçük ve güçlü klavye hakkındaki bazı izlenimleri açıklamaktadır.


Worst seing with Explorer. Try Netscape instead. 

Giriş

İlk defa tecimsel (ticari) bir ortaklık LinuxFocus ile iletişim kurmuş ve ürünlerinden birinin gözdengeçirimini istemiş bulunmaktadır. Zaman çabuk değişiyor! Katı teker (Hard Disk) üreticilerinin Linux'un önemini anlamalarından ve Linux kullanıcılarına ulaşmak için çaba göstermelerinden çok mutluyuz. LinuxFocus, yazılı basının bu görevdeki rolü gereği ürünleri gözdengeçirmeyi (review) sevinerek gerçekleştirecek ve kendi çözümlemelerini (analysis) Linux kullanıcılarına ulaştıracaktır. Bu başlangıcın, diğer üreticileri Linux icin ürün hazırlamaya itekliyeceğini ümit ediyoruz.

"Happy Hacking" Hakkında

Birkaç hafta önce Japon bilgisayar üreticisi PFU Limited'in bir şubesi olan PFU America Inc 'den bir paket aldık. PFU Limited, bilgisayar üretmektedir, ayrıca 1960'lardan beri de yazılımlar yayınlamaktadır ve Fujitsu ile Matsushita'nın kuruluş ortaklığıdır.
 
PFU America 
günlük ağır işler için çok güçlü bir klavye oluşturdu.
Bu pakette "Happy Hacking" klavye (model PD-KB02) bulunuyordu. Bu klavyenin ağırlığı 1.1 lb, genişliği 11.6 inch, derinliği 4.3 inch ve yüksekliği 1.2 ve yalnızca 60 tuş içermekte. Elde edilebilir ekparçalar (accessory) arasında Sun, PC(PS/2) and Macintosh bilgisayarlarına bağlantılar bulunmaktadır.

Klavyenin boyutları onun en büyük ve güçlü özellliğidir. Boyutları KÜÇÜKtür! Bununla birlikte normal bir klavyeymiş gibi algılanıyor. Çünkü tuşlarının boyutları ve yerleri standart 101 klavyelerle benzerlik taşımakta. Bunu gözünüzün önünde canlandırmak için standart bir 101 klavyeyi fonksiyon tuşları, imleçleri ve NumLock'ları olmadan yani yalnızca merkezi bölümü düşleyin. Bir farkları da HHK'nin kontrol tuşlarını sağ tarafta ve Esc tuşunu da 1 tuşunun sol tarafında bulundurmasıdır.

İlk başta bu klavyenin garip olduğunu düşündüm. Kim bir çok standart tuşları eksik olan bir klavyeyle ilgilenir ki? Sonra kendimin çok iyi bir aday olduğunu fark ettim. Genelde programlama işini evde yaparım ve masam genel bir bilgisayar masası gibidir. Bunun yanısıra programlama yaparken oldukça kağıt işi ve cebir ile de ugraşırım ve masaları değiştirmek ya da klavyeyi etrafta oradan oraya dolaştırmak pek de rahat değil. "Happy Hacking" klavye, masamda yapmam gereken işler için çok elverişli oldu. Program yazarken masamda not almak için ve kitaplara bakmak için yer olması çok hoşuma gitti.

Çok kullanılan tuşların eksikliğine alışmak oldukca zaman aldı. Eksik olan tuşların çoğu çoklu tuş dizileri yardımıyla kullanılabiliyor. Ayrıca "Opt", "Fn" ve "Meta" tuşları da dığer tuş dizilerini yaratmak için bulunmaktadır. Klavyenin arkasında bulunan düğmeler DEL tuşunun ve sol-diamond tuşlarının tuş kodlarını değiştirmeye yaramaktadır. Bu klavye, uygun kablolar kullanıldığında Sun, PC(PS2) ya da Mac sistemlerine bağlanabilir.

PC-AT sistemleri kullanıcılarının bu klavyeyi kullanabilmeleri için başka bir kabloya da gereksinim duyulmaktadır. Bana göre bu bir eksikliktir. Bunun yanı sıra herhangi bir bilgisayar dükkanından alınan AT'den PS/2 arayüzlere geçen uyarlayıcılar (adaptör) büyük bir olasılıkla bu sorunu çözerler. Ayrıca PFU, PC-AT'ye bağlanmak için uyarlayıcı kablolarını bir ekparça olarak vermektedir.

Bu klavyeyi üç hafta kadar kullandım. İlk başta garip geldi. Oklar "Fn"+"<-" tuşlanarak çağırılıyorlar. Bu tuşlar birbirlerine uygun biçimde ve yanyana yerleştirildiğinden kısa zamanda sağ elimi kullanarak okları hareket ettirmeye alıştım. Benzer şekilde "PageUp", "PageDown", "Home", "End", "Insert", "Stop", "PrScrn", "ScrollLock", "Pause/Break", "Clear", "Enter" ve programlanabilen "F1-F12" fonksiyon tuşları da kullanılmaktadır. F1-F12 tuşları "1" den "=" tuslarına kadar yerleştirilmiş durumdadır.

Kalite söz konusu olduğunda takdir etmeliyiz ki PFU America günlük ağır işler için çok güçlü bir klavye oluşturmuş durumdadır. Harika bir duygu yaratıyor. Tuşların görünüşlerine alışmamın iki hafta kadar sürdüğünü söylemem gerekir. 20 yıllık PC-AT alışkanlığına karşı gelmek çok zor.

Bence klavyenin başlıca ciddi sınırlaması "Caps Lock" tuşunun olmamasıdır. "Fn" veya "Meta" fonksiyonlarını kullanarak bile çalıştırmak mümkün olmuyor. Üreticiye bu konuyu soran bir e-gönderi gönderdim ve onlar da bana bunun bir model kararı olduğunu söylediler. "Hacker"ların aslında "Caps Lock" tuşunu pek kullanmadıklarını kabul etmişler ve bu yüzden onu eklemenin gerekli olmadığına karar vermişler. Bunun yanısıra Linux altında "CapsLock" tuşunun xmodmap'teki bir tuş haritasını kullanarak ya da daha kolay olarak xkeycaps (grafik font sonu) kullanarak eklenebileceğini de belirttiler. Bununla birlikte eğer PFU bu çok kullanılan tuşu "Fn"+ tuş birleşimlerine eklemek için klavyelerini geliştirmeyi düşünmüş olsaydı çok daha iyi olurdu.

Kaynaklar


Yazının dergiye gelen aslı İngilizcedir.
Jose Quesada tarafından gozdengeçirilip değerlendirilmiştir.
Sürüm 2.0 1/26/1999
Bu görsel sanalyörenin bakımını Miguel Angel Sepulveda yapmaktadır.

© Miguel Angel Sepulveda 1999
LinuxFocus 1999