Home Index Search Links About Us
[LinuxFocus Image]
[Navegation Bar]
  Duyumlar   Belgelikler   Kuruluşlar  Öğütler  

Okuyucularımızdan Gönderiler

Çeviri: Emre Demiralp


NOT: Bu çeviride, elektronik gönderi programlarına özgü From, Date gibi konuyla ilgili İngilizce sözcükler, özgünlüğü korumak açısından, çevrilmeksizin bırakılmışlardır. ED.

 
From jquesada@umich.edu Fri Dec 19 15:34:18 1997 
Date: Wed, 19 Nov 1997 03:02:59 -0500 
From: Jose Quesada  
To: sepulved+@pitt.edu 
Cc: Jose Quesada  
Subject: LinuxFocus 
 
Linux üzerine tasarlanmış, gerçekten iyi, güçlü görünümlü,
çok bilgi verici bu siberdergi için, yalnızca çok teşekkür 
etmek istiyorum. İlk sayınız gerçekten çok iyi! Dergi çok
çekici, yazılar iyi yazılmış ve çok bilgi verici. Özellikle,
Linux ve hastanelerle ve de Internet'e bağlanma ile ilgili
olan yazıları beğendim.

Gelecekteki yazılarınızı bekleyeceğim.

Tekrar çok teşekkür ederim.

Jose Quesada 

 
From joe@secretagent.com Fri Dec 19 15:39:40 1997 
Date: Tue, 25 Nov 1997 11:50:13 -0600 
From: Joe Royall  
To: sepulved+@pitt.edu 
Subject: Announcement:  New Linux Web Site 
 
Linux İletişimağlandırım Kaynak Takımı (Linux Networking Resource Kit)
yeni bir görsel yöre olup Linux'la iletişimağlandırımı
üzerine haberler ve de iletişimağlandırımı profesyonelleri iöin
kaynaklar sağlamktadır. Bu sanal yörenin Linux topluluğuna 
önemli bir katkıda bulunacağına inanıyoruz. Yöreniz konuklarını
varlığımız hakkında bilgilendirmenizden mutluluk duyacağıú.

http://www.secretagent.com 

Saygılar


Joe Royall 
joe@secretagent.com 

 
From twm139@its.to Fri Dec 19 15:39:57 1997 
Date: Tue, 25 Nov 1997 14:21:29 -0600 (CST) 
From: Terrence Martin  
To: sepulved+@pitt.edu 
Subject: Your Article: Linux In Hospitals 
 
Çok bilgi verici yazınızı henüz okumuş bulunuyorum. Bir Kanadalı olarak,
ülkemde etkin bir projenin Linux kullanılarak gerçekleştirilmiş
olduğunu duymaktan mutluluk duyuyorum. Böyle birşey Linux'un bu 
ülkede saygı kazanmasını daha kolaylaştırmaktadır.


Bu yazıyı, kuşkusuz, bir kaynak olarak kullanacağım.

Bununla beraber ... yazıdaki bir satırı, bir Kanadalı olarak, 
bu söylediklerimin dışında tutmalıyım. :) 

Bu (Linux) sistem, Kanada'dan çok (Bu, Kanada'nın, bir anlamda,
ABD'ne benzer olmasından dolayı garip görünmekte olsa da) ABD'de 
desteklenir gözükmektedir.
 
Bugünlerde, Kanada, birçok yönden Birleşik Devletler'e benzer 
görünebilir ( aynı dil (çoğunlukla), aynı görüntü, benzer
ekonomik sistemler). Gerçekte, yüzeysel bakışın ötesine
geçildiğinde, çok farklı olduğumuz görülebilmektedir. 

Kanada halkının karakteri Amerikan halkınınkinden çok farklıdır.
Politikamız tümüyle farklıdır. Sosyal sorumluluk anlayışlarımız
önemli ölçüde farklıdır. Dünyadaki konumumuza bakışımız ve rolümüz
Birleşik Devletler'den çok farklıdır.

Dünyadaki ikinci büyük toprak parçası üzerinde yaşayan 30 Milyon
kişiden oluşmamız bize özgün ve bütünsel bir karakter vermektedir. 
Birleşik Devletler'den farklı olarak devletimiz devrimle değil
evrimle kurulmuştur. Anayasamız sıfırdan yazılmamıştır. Aksine,
İngilizler'in gönderdiklerinden düzeltilerek oluşturulmuştur.
 
Birçok yönden, Kanada, ulus olmaktan çok tek bir toplum olma
niteliği taşır. Kanada sözcüğü yerli dilinde Köy anlamına gelen
bir sözcükten türetilmiştir. Ulusal bir kimliğimizin hiç olmaması
ya da çok az olması nedeniyle, Kanadalılar'ın kendi karakterlerini
ulusal anlamda tanımlamaları çok zordur.
 
Kanadalılar hakkında söylenebilecek tek şey düşünceli ve
özeleştirisel olma eğilimimizdir. Bu, Kanadalı'nın ne olduğuna
getirilebilecek en yakın tanım olarak düşünülebilir. :)
 
Bir Amerikalı'dan farklı olarak, büyük bir olasılıkla hiçbir zaman,
bir Kanadalı'nın "Tamam, bu Kanadalı olmayan birşey", "Kanadalı
rüyasını yaşıyorsunuz", "O Kanadalı tarzıdır" dediğini duymazsınız.
Çünkü, gerçekten de çalışma tarzı dışında bir Kanadalı tarzı yoktur.
Kanadalı olmamadan sözedebilmek için Kanadalı'yı tanımlamanız
gerekir. Ayrıca, Kanadalı Rüyası'na en yakın şey piyango kazanmak,
işinizden ayrılmanız ya da Dünya'nın güneşli bir yerine gitmektir.

Bu özelikler bizim çok tutucu olmamıza neden olur. Diğer bir deyişle,
yalnızca emin olunduğunda bahse tutuşan bir eğilimimiz vardır. Bu
özelik, sanıirım, Linux gibi devrimci bir düşünceyi kabullenmede
olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bununla birlikte, gördüğümüzde, iyi
bir şeyi biliriz ve kabullenme yalnızca bir zaman sorunudur. 

Böylesine, tanımlayamadıkları birşey olma gururu taşıyan bir toplum,
büyük bir olasılıkla, hiçbir zaman bulunamaz. 
 
Bununla beraber, her Kanadalı ne olmadığını ne olmayacağını
size söyleyecektir. Bu noktada, Kanadalı'nın zihninde, kuşku
bulunmamaktadır. Biz onların (Amerikalılar'ın televizyonlarını
seyreder, müziklerini dinleriz ama onların bakış açılarından
farklı bir açıyla bakarız.

Dolayısıyla, Kanadalılar'la Amerikalılar arasında karşılaştırma
yapacak olursanız düş kırıklığına uğrayabilir ve kendimizi
yeterince iyi tanıtamamaktan dolayı özür dilemek üzere birini
oraya gönderebiliriz. Herkes bilirki, hiç kimse bir Kanadalı
gibi özür dileyemez. ;) 
 
Sevgilerimle 
Terrence Martin 
Kanadalı

© 1998 Miguel Angel Sepúlveda
Bu sanalyörenin bakımı Miguel A Sepulveda tarafından yapılmaktadır.