Home Index Search Links About Us
[LinuxFocus Image]
[Navegation Bar]
  Duyumlar   Belgelikler   Kuruluşlar  Öğütler  

Teknik Öğütler: Alpha Ortamında bir ZIP Sürücüsüne İşlerlik Kazandırılımı

Çeviri: Emre Demiralp


Bu çeviride elektronik gönderi yazılımına özgı olan ve daha çok iletiyi ve de göndericiyi kimliklendirmek için kullanılan kesim, özgünlüğü korumak açısından, çevrilmeksizin olduğu gibi bırakılmıştır. E.D. From gorton@amt.tay1.dec.com Fri Dec 19 15:46:02 1997
 Date: Wed, 17 Dec 1997 08:11:51 -0500
 From: Richard Gorton 
 Reply-To: axp-list@redhat.com
 To: axp-list@redhat.com
 Cc: gorton@amt.tay1.dec.com
 Subject: Parallel port ZIP drives on RH 5.0
 Resent-Date: 17 Dec 1997 13:24:46 -0000
 Resent-From: axp-list@redhat.com
 Resent-cc: recipient list not shown: ;


 Geçen gün Alpha üzerinde çalışan bir zip sürücüsü buldum. Yapılacak
 şeylerin pek de açıkça belli olmamasından dolayı
 işlemin nasıl ve neden yapılacağını açıklıyorum.

 ZIP sürücüsü intel anakartlarında paralel port'un 0x378'de yerleşik
 olduğunu varsaymaktadır. Bu durum Alpha makinalar için ille de
 gerekli değildir. Alpha BIOS altında gerçek adres'in nasıl
 saptanabileceği şöyle açıklanabilir:

     Sistem kurulum aşamasına geçin
     Mönü'den Display System Configuraton'u seçin
     Mönü'den Integrated Peripherals (for some Alpha boxes)'ı
     seçin

 Bu işlem paralel port i/o adres'inin bağlanmakta olduğu makina için 
 0x3bc olduğunu gösterdi. Bu noktada, ya paralel port sürücüsü
 başlangıç değerini değiştirebilirsiniz, ya da çekirdekteki benimsenen
 değer üzerine boot anında yeni bir değer verebilirsiniz.

 MILO> boot sda2:vmlinux.gz ppa=0x3bc 

     Rick

 Richard Gorton         All standard disclaimers apply.
 AMT/Digital Semiconductor    Projects: DECmigrate (mx), FreePort Express,
 Digital Equipment Corporation       Linux/Alpha, JavaOS, StrongARM,
 Reply-to: gorton@tallis.enet.dec.com   Network Computers (SHARK)
 http://www.digital.com/info/semiconductor/amt  


© 1998 Miguel Angel Sepúlveda
Bu sanalyörenin bakımı Miguel A Sepulveda tarafından yapılmaktadır.