Home Index Search Links About Us
[LinuxFocus Image]
[Navegation Bar]
  Duyumlar   Belgelikler   Kuruluşlar  Öğütler  

Duyumlar: At'ın Ağzı'ndan Dosdoğru

Çeviri: Emre Demiralp


Bu çeviride elektronik gönderi yazılımına özgü olan ve daha çok iletiyi ve de göndericiyi kimliklendirmek için kullanılan kesim, özgünlüğü korumak açısından, çevrilmeksizin olduğu gibi bırakılmıştır. E.D.

 
---------- Forwarded message ---------- 
Date: Mon, 8 Dec 1997 10:11:56 -0500 
From: Phil Ross 
To: +dist+~pwrst1/pitt-lug.dl@pitt.edu 
Subject: Fwd: Kötü Bir Gününde Bill Gates. BUNU OKUYUN! 
 
Yine merhabalar ...

    İşte okumak için ilginç diğer bir gönderi. Biliyorum, bu
listeyi Linux'u yüceltmek için kullanmalıyım. Ama Micro$oft ve
yoldaşlsrını (SCO gibi) yüceltmemek ya da alçaltmak da doğrusu 
eğlenceli oluyor.
 
	 
Path:newsfeed.pitt.edu!pitt.edu!dsinc!news.voicenet.com!newsfeed.direct.ca! 
www.nntp.primenet.com!globalcenter1!news.primenet.com!bjp 
From: Bowie Poag 
Newsgroups: alt.destroy.microsoft,comp.os.linux.misc,comp.sys.mac.advocacy 
Subject: Kötü Bir Gününde Bill Gates 
Date: 8 Dec 1997 05:41:01 -0700 
Organization: Primenet (602)416-7000 
Lines: 131 
Message-ID: <66gpst$i24@nntp02.primenet.com> 
X-Posted-By: bjp@206.165.6.207 (bjp) 
Xref: newsfeed.pitt.edu comp.os.linux.misc:235314 comp.sys.mac.advocacy:320124 
 
comp.os.linux.misc den aktarılmaktadır: 
 
-- 
 
Microsoft'dan Bay Bill Gates, Alman haftalık dergisi FOCUS 
(Sayi.43, 23 Ekim 1995, sayfa 206-212) için yapılan bir söyleşide,
MS ürünlerinin yazılım niteliği üzerine bazı söylemlerde
bulunmuştur (Aşağıdaki sonuç özeti okuyunuz).
Kişisel bilgisayarların nasıl kullanılabileceği ve nasıl
kullanılması gerektiği konusunda (bu arada Bay Gates'in 
hoşlanmadığı açıkça belli olan bazı sorular üzerine yapılan 
kızgın salık vermeleri de içeren) uzun süreli soru sormalardan
sonra söyleşici MS ürünlerinin depolama gereksinimleri konusunda 
gelmiştir; söyleşi aşağıdaki biçimde son bulmuştur:

FOCUS: Bir yazılımın her yeni sürümü eskisinden daha az yanlışlık içerir
ve daha karmaşık olup daha da fazla özelliği olur...

Gates: Hayır, bu ancak onu iyi satış yapması durumunda geçerlidir! 
 
FOCUS: Ama... 
 
Gates: Yalnızca iyi satış yapması durumunda geçerli! Biz hiçbir zaman,
iyi satış yapacağını düşündüğümüzlerin dışında en küçük bir parça
yazılım dahi geliştirmedik. Bu yazılımda yaptıklarımızın nedenidir...
Gerçekten de şaşkınlık vericidir: Yaparız, çünkü yaptığımızın
müşterinin istediği şey olduğunu düşünürüz. Bu yaptıklarımızı
yapmamızın nedenidir.

FOCUS: Ama öte yandan, şöyle de diyebilirsiniz: Tamam, sizler, eğer
bu yeni özellikleri beğenmiyorsanız, eski sürümle kalın ve yanlışlıkları da
alıkoyadurun? 
 
Gates: Hayır! Bizim çok sayıda rakibimiz var. Yeni sürüm! Yanlışlıkları
gidermek için varolmuyor. Bu yeni bir sürüm üretmemizin nedeni değildir.

FOCUS: Ama tüm sürümlerinizde, kullanıcıların düzeltilmesinden mutluluk
duyacakları yanlışlıklar bulunmakta. 
 
Gates: Hayır! Bizim sürdüğümüz yazılımlarda önemli sayıda kullanıcının
düzeltilmesini isteyeceği düzeyde yanlışlık bulunmamaktadİr.
 
FOCUS: Ooo, tanrım. Sayfa numaralı olarak defalarca basmış olduğum
bir dokümanın sayfa numaralarının MS Word tarafından yutulduğunu
gördükçe daima çılgına dönüyorum. Bundan kime yakınırsam, 5.11'den
6.0'a güncellememi söylüyor.

Gates: Hayır! Eğer gerçekten bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız 
yanlışlığı rapor etmelsiniz. Belki de gerektiği gibi kullanmıyorsunuzdur. 
Bunu hiç düşündünüz mü? 
 
FOCUS: Evet, düşündüm...
 
Gates: Luddite'lerin (17. yüzyılda İngiltere'de endüstrideki teknik
gelişmelere karşı çıkıp makinaları tahrip etmek isteyen bir grup)
yazılımları uygun biçimde kullanmasını bilmediğinden sözedebiliriz,
bu açıdan olaya yaklaşmalısınız. Yeni sürüm üretmekteki amacımız
yanlışlıkları gidermek değildir. Kesinlikle değil! Bu yeni bir sürüm
almanın en salakça nedenidir. Yeni bir sürüm ürettiğimizde, içine
kullanıcıların istediği birçok yeni şey koyarız. Bu yüzden, hiçbir
anlamda, yanlışlıksızlık ya da kararlı çalışır olma yeni bir sürüme
geçiş nedeni değildir. Hiçbir zaman neden olmamıştır.
 
FOCUS: Bilgisayar satıcıları sürekli olarak "Iyi, iyi! bu hatalardan
haberimiz var, yeni sürümün çıkmasını bekleyin, orada düzeltilmiş
olacak." der. Bu sözler hep söylenir. Eğer bana önemli yanlışlıklar 
bulunmadığını söylüyorsanız ve bu yüzden yeni bir sürüm yapmaya 
gerek olmadığını belirtiyorsanız, satıcıların söyledikleri ne zaman 
ve nasıl gerçekleşecek?
 
Gates: Hayır. Bizim, yanlışlıkları gidermek için yeni bir sürüm 
yapmadığımızı söylüyorum. Yapılırsa, yeterince çok sayıda insan bunu 
satın almaz. 100 kadar Microsoft Word kullanıcısını alın ve 
"Yanlışlıkların giderildiği yeni bir sürüm çıkarsak satınalır mısınız?" 
diye sorun. Buna evet diyecek bir kişi bile bulamazsınız. Bu tabanda 
yeni bir sürüm satabilmemiz olanak dışıdır.

FOCUS: Olasıdır ki, yazılım geliştiricilerinizle başka temaslarınız da
vardır. Ama, eğer benim gibi biri, bir mağazayı ya da bir destek hattını
arar ve "Hey, bak bir yanlışlık var..." derse yüzde doksan olasılıkla
"Ooo, evet, evet, dert etmeyin, gelecek sürüme kadar bekleyin, orada
düzeltilecek" yanıtını alır. Bu sistem işte böyle işlemektedir.
 
Gates: Her yıl telefon için ne kadar ödeme yaptığımızı kestirebilir misiniz?
 
FOCUS: Hımm... Bir iki milyon dolar.
 
Gates: Yılda beşyüz milyon dolar. Bu telefon aramalarının her biri
saklanıp sınıflandırılır. Bu bir sonraki sırım için veriyi oluşturur.
Dolayısıyla bu, Dünya'nın en büyük geribesleme sistemidir. Kullanıcılar
arar, biz de bunun üzerine ne yapacağımıza karar veririz. Bu telefon
aramalarının yüzde kaçının yanlışlık giderimi ile ilgili olduğunu bilmek
ister misiniz? Söyleyeyim: Yüzde birinden azı.

FOCUS: Yani, insanlar sizi "Hey, bak, bu ya da şu özelliklerin olmasından
mutluluk duyacağım" demek için arıyorlar?
 
Gates: Gerçekte, o grup yüzde beş dolaylarındadır. Arayanların büyük
çoğunlõğõ yazılım üzerinde nelerin nasıl yapılabileceği üzerine akıl
vermek amacındadırlar. Bu birincil noktadır. Sizi oturtabilir ve bu
aramaları size dinletebiliriz. Bunlardan milyonlarcası var. Bu durum
gerçekte istatistik olarak önemli değildir. Oturun ve Win 95 için
telefon aramalarını dinleyin., oturun ve Word için telefon aramalarını
dinleyin. Ama birisini arayıp "Ooo, bu şeyde bir yanlışlık buldum" 
demesini dinlemek için haftalarca beklemeniz gerekir...

FOCUS: Öyleyse, bu ortak doyumsuzluk duygusu insanlara nereden geliyor?
Herkes, günde defalarca, bu şeylerin beklenilen ve gereken biçimde
çalışmadıklarına tanık oluyor.

Gates: Nedeni açık. O durum sanki "Evet, evet, o yapıldı, o yanlışlığı
biliyorum" der gibidir. Olayı teknik olarak değil ama sosyolojik olarak
anlayabiliyorum.
 
 
 
  Kapanış özeti: neml;
 
  Böylece... Yanlışlık bildirimleri, istatistik dolayısıyla da gerçek
olarak önemsizdir. Eğer bir yanlışlığın giderilmesini istiyorsanız
(tanım gereği) azınlıktasınız demektir; Microsoft o yanlışlığı, 
yanlışlıkların önemli bir gelir kaynağı olmamasından dolayı, 
gidermeyecektir. Bir yanlışlık bulduğunuzu düşünüyorsanız, bu sizin 
yeteneksizliğiniz anlamına gelecektir; Microsoft her yıl milyonlarca 
doları insanları yakınmalarının tabansız olduğuna ikna etmek için 
tüketmektedir; Neyse, insanlar yanlışlıklar hakkında, onların gerçek 
sorunlara neden olmalarından dolayı değil, onların ne kadar soğuk 
şeyler olduklarını göstermek için yakınabilirler. 
 
  At'ın ağzından dosdğru.
 
 
 
-- 
 
o--+--------------------------------------------------------------------+--+--o 
|()|Bowie J. Poag | bjp@primenet.com | http://www.primenet.com/~bjp   |[]|{}| 
+==+====================================================================+==+==+ 
|                                       |
|   "Ölçülebilir beyin etkinlikli her 10 kişiden 8'i aynı düşüncede..    |
|   Java emiyor ve yutuyor!"                        | 
|                                       | 
L+=+=======================================================================+==J 
 
 
 

© 1998 Miguel Angel Sepúlveda
Bu sanalyörenin bakımı Miguel A Sepulveda tarafından yapılmaktadır.